Sinds 1 januari 2017 kunt u een vergoeding krijgen voor werknemers met een laag inkomen. Dit heet lage-inkomensvoordeel (LIV). De Belastingdienst keert de vergoeding automatisch uit. U hoeft zelf geen aanvraag in te dienen. Door de loonkosten van deze werknemers laag te houden wordt u gestimuleerd hen in dienst te houden of te nemen.

Hoogte lage-inkomensvoordeel (LIV)

De hoogte van het LIV kan oplopen tot maximaal € 2.000 per werknemer per jaar. Hoeveel uw voordeel precies is, hangt af van:

  • het aantal verloonde uren van de werknemer;
  • het gemiddelde uurloon (jaarloon gedeeld door het aantal verloonde uren).

Verloonde uren zijn de uren die in het contract van de werknemer staan, dus ook de uren dat hij ziek was of verlof had. Ook betaald meerwerk of overwerk valt onder verloonde uren.

Voorwaarden voor LIV

U komt in aanmerking voor het LIV als een werknemer gemiddeld tussen 100% en 125% van het wettelijk minimumloon per uur verdient. Binnen deze groep is een splitsing gemaakt:

  • voor werknemers die tussen 100% en 110% van het minimumloon verdienen, krijgt u maximaal € 2.000 per werknemer per jaar;
  • voor werknemers die tussen 110% en 125% van het minimumloon verdienen, krijgt u maximaal € 1.000 per werknemer per jaar.

Aantal uren per jaar moet minimaal 1.248 zijn

Aan het LIV zijn 2 aanvullende voorwaarden verbonden:

  • de werknemer moet minimaal 1.248 verloonde uren hebben in het jaar waarin de werkgever het LIV wil ontvangen;
  • de werknemer mag nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hebben.
Ga terug

Aanmelden Nieuwsbrief

Aanhef
Naam
Toestemming