Nu de vakantieperiode nadert, is een veel gestelde vraag hoeveel een kind mag bijverdienen zonder dat de kinderbijslag of studiefinanciering in gevaar komt. Hoe zit dat in 2016?

Kinderen tot en met 17 jaar
Een kind van 16 of 17 jaar mag in 2016 niet meer dan € 1.266 netto per kwartaal bijverdienen. Het maakt daarbij niet uit of uw kind thuis woont of uitwonend is. Als uw kind in een kwartaal meer verdient, vervalt voor dat kwartaal de gehele kinderbijslag (ook als er maar € 1 te veel is bijverdiend). In de zomermaanden mag uw kind € 1.300 extra bijverdienen.

Als uw kind jonger dan 16 jaar is, maakt het niet uit hoeveel uw kind bijverdient. U krijgt dan gewoon kinderbijslag.

Studerend kind van 18 jaar en ouder
Studerende kinderen die vóór 1 september 2015 al studiefinanciering ontvangen, mogen in 2016 maximaal € 13.989,13 bijverdienen. Deze bijverdiengrens geldt ook voor studiefinanciering voor het mbo.

Studerende kinderen aan hbo of universiteit die na 1 september 2015 voor het eerst studiefinanciering ontvangen, vallen onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering en mogen onbeperkt bijverdienen (de basisbeurs is verdwenen voor studenten aan hbo of universiteit).

DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) controleert achteraf de bijverdiensten bij de Belastingdienst. Als er aangifte gedaan wordt bij de Belastingdienst, kijkt men naar het verzamelinkomen dat vermeld wordt op de definitieve aanslag inkomstenbelasting (inkomen box 1, box 2 en box 3). Als geen aangifte wordt gedaan, gaat DUO uit van het belastbaar loon over 2016 volgens de ingediende jaaropgave(n) bij de Belastingdienst.

Wanneer er te veel is bijverdiend, zonder de studiefinanciering stop te zetten, moet het bedrag dat boven de grens is verdiend worden terugbetaald. De terugbetaling is nooit meer dan wat in dat jaar aan basisbeurs, aanvullende beurs en studentenreisproduct is ontvangen.

Is er het gehele jaar studiefinanciering genoten en € 1 te veel bijverdiend, dan hoeft dus slechts € 1 terugbetaald worden. Tot 1 juli 2017 kan de studiefinanciering met terugwerkende kracht stopgezet worden. De te veel ontvangen studiefinanciering én studentenreisproduct (€ 194 per maand) moet dan terugbetaald worden.

 

Ga terug

Aanmelden Nieuwsbrief

Aanhef
Naam
Toestemming