De Eerste Kamer heeft op 29 september 2015 ingestemd met het wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Hierdoor wordt het vanaf 2016 voor AOW’ers makkelijker om door te werken op basis van een arbeidsovereenkomst, bij de eigen of bij een andere werkgever.

Op dit moment zijn AOW’ers die willen doorwerken vaak aangewezen op werk via een uitzendbureau of als zzp’er. Het wordt daarbij voor werkgevers aantrekkelijker om AOW’ers langer in dienst te houden, zodat langer gebruik kan worden gemaakt van hun kennis en ervaring.

Hieronder hebben we de gewijzigde bepalingen voor de werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, puntsgewijs op een rijtje gezet:

  • De loondoorbetalingsplicht, de re-integratieverplichtingen van de werkgever en het opzegverbod bij ziekte worden beperkt tot 13 weken;
  • Als de werknemer al ziek was voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, dan begint de periode van 13 weken te lopen bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. De totale periode zal niet langer zijn dan 104 weken;
  • Re-integratie bij een andere werkgever (tweede spoor) is niet aan de orde en er is geen verplichting om een plan van aanpak op te stellen;
  • De opzegtermijn die de werkgever in acht moet nemen wordt beperkt tot één maand;
  • Er geldt een afwijkende ketenbepaling: maximaal 6 contracten in maximaal 4 jaar. Hierbij worden alleen arbeidsovereenkomsten in aanmerking genomen die zijn ingegaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd;
  • De Wet minimumloon wordt ook van toepassing op AOW-gerechtigden;
  • De Wet aanpassing arbeidsduur wordt buiten toepassing verklaard voor AOW-gerechtigde werknemers, zodat de werkgever niet verplicht is om in te gaan op verzoeken om uitbreiding (of vermindering) van het aantal te werken uren.

In de ‘Wet werk en zekerheid’ is al geregeld dat een werkgever het contract bij het bereiken van de AOW-leeftijd zonder tussenkomst van UWV of rechter kan opzeggen. Ook hoeft er geen transitievergoeding betaald te worden.

 

 

 

 

 

 

Ga terug

Aanmelden Nieuwsbrief

Aanhef
Naam
Toestemming