Ondernemers kunnen vaak buiten de deur eten op kosten van de zaak. Bijvoorbeeld met een (potentiële) klant, een medewerker, een sollicitant etc., als het maar zakelijk is. De fiscus controleert dit namelijk.
Tijdens dienstreizen of wanneer u onderweg bent van en naar een afspraak, zijn de maaltijden ook aftrekbaar als u alleen uit eten gaat.

Wanneer u bij een boekenonderzoek (jaren na dato) niet meer weet met wie en waarom u indertijd buitenshuis bent gaan eten, loopt u het risico dat de inspecteur de kostenaftrek (deels) zal weigeren. Zeker als uw kosten van het buitenshuis eten per jaar fors hoger zijn dan bij uw collega-ondernemers.

Zorg daarom voor een onderbouwing van uw zakelijke diners. Noteer in uw agenda met wie en waarom u uit eten gaat of noteer dit op de restaurantbon. Geef ook aan wat uw zakelijke connectie met deze persoon is.

In de inkomstenbelasting geldt voor deze kosten dat de eerste € 4.500 niet in aftrek komt. Er mag echter gekozen worden om in plaats van die drempel 80% van de kosten af te trekken. Dit moet in de aangifte aangegeven worden.
Komen deze kosten dus boven de € 22.500 (€ 4.500/20 x 100), dan is de drempel van € 4.500 voordelig. Zijn de kosten lager, dan is de 80%-regeling voordeliger.

In de vennootschapsbelasting wordt het bij de winstbepaling niet in aftrek te brengen bedrag gesteld op 0,4% van het belastbare loon van alle werknemers samen. Dit met een minimum van € 4.500 (het forfait). Als uw bedrijf relatief weinig gemengde kosten maakt, bestaat de mogelijkheid om niet te kiezen voor het forfait U kiest er dan voor om 26,5% van de werkelijk gemaakte gemengde kosten niet in aftrek te brengen.
Maakt u binnen de BV meer dan € 16.981 (€ 4.500/26,5 x 100) aan gemengde kosten, dan bent u beter af met het forfait.

De BTW over deze uitgaven mag u niet aftrekken.

De aftrekbeperking betekent niet dat alle kosten van het buiten de deur eten met of bij cliënten per definitie bedrijfskosten zijn. De ondernemer moet het zakelijke karakter van die uitgaven wél kunnen aantonen.

 

Ga terug

Aanmelden Nieuwsbrief

Aanhef
Naam
Toestemming