Inleiding
Wilt u geen medewerkers in vaste dienst hebben, pas dan op met het aantal tijdelijke contracten dat u aanbiedt. Ook kunt u slechts een beperkt aantal jaren een tijdelijk contract aanbieden. Dit aantal jaren wordt per 1 januari 2020 verruimd, zodat u een jaar langer de tijd krijgt om te ontdekken wat uw medewerker in zijn mars heeft. Bij cao kan deze periode zelfs nog iets verder worden verruimd. Maar houd er rekening mee dat dit niet helemaal zonder gevolg is; de transitievergoeding komt dan namelijk ook om de hoek kijken.

Hierna informeren we u over de gewijzigde ketenregeling in de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab).

De ketenregeling nu
Waarschijnlijk haalt u nu het maximale uit de mogelijkheid om een medewerker tijdelijke contracten aan te bieden. U begint in dat geval met een contract voor 7 maanden, vervolgens biedt u een contract aan van 8 maanden, die u daarna nog eens met 8 maanden verlengt. In totaal komt u daarmee op een dienstverband van 23 maanden. U vangt dan twee vliegen in één klap. U blijft namelijk onder de termijn van 2 jaar en daarmee ontkomt u aan de verplichting om een transitievergoeding aan te bieden én er ontstaat ook geen contract voor onbepaalde tijd. Wilt u na 23 maanden toch geen afscheid nemen van de medewerker, dan is het tijd voor een vast contract.

Stel, u neemt na 23 maanden afscheid van elkaar, maar de werknemer keert toch terug en u wilt hem/haar weer een tijdelijk contract aanbieden. Alle alarmbellen moeten dan afgaan, want als de werknemer binnen 6 maanden terugkeert, wordt de keten van tijdelijke contracten geacht nooit doorbroken te zijn geweest. De werknemer die binnen 6 maanden terugkeert op grond van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, zal daarmee toch van rechtswege een contract voor onbepaalde tijd hebben. De hoofdregel is namelijk: 3 tijdelijke contracten binnen 2 kalenderjaren en pas als een werknemer 6 maanden en één dag is vertrokken, wordt de keten doorbroken.

De gewijzigde ketenregeling
Per 1 januari 2020 wordt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) van kracht. Onder de Wab mag u één jaar langer samenwerken op basis van een contract voor bepaalde tijd. U mag dan namelijk een contract voor bepaalde tijd aanbieden gedurende 3 kalenderjaren (nu: 2 kalenderjaren). Wel blijft de beperking ten aanzien van het aantal tijdelijke contracten gelijk. Ook onder de Wab mag u dus slechts 3 tijdelijke contracten aanbieden. Keert een werknemer binnen 6 maanden terug in uw organisatie, dan wordt de keten geacht niet te zijn doorbroken en telt u door.

Vanaf 2020 is de duur van de ketenregeling niet meer relevant voor de verschuldigdheid van een transitievergoeding. U bent onder de Wab namelijk vanaf dag één een transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd als u het contract niet verlengt of actief beëindigt. Ook als dit al na bijvoorbeeld de eerste week zou zijn. Onder de bestaande ketenregeling wilt u niet aan de 24 maanden komen, omdat u vanaf dat moment een transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd bent bij het niet-verlengen van een overeenkomst. Vanaf 2020 is dit dus niet meer relevant voor de verschuldigdheid van de transitievergoeding.

Tijdelijk contract loopt af maar kan worden verlengd – profiteer dit jaar al van de nieuwe regels
Een relevante vraag is wat u een medewerker aanbiedt van wie nog vóór 1 januari a.s. het tijdelijke contract afloopt en met wie u nog niet drie tijdelijke overeenkomsten hebt gesloten. Dat hangt heel erg af van de duur van de vorige arbeidsovereenkomst(en). Als u in 2019 de 2 jaar overschrijdt, zal er alsnog een contract voor onbepaalde tijd ontstaan. Maar overschrijdt u pas in 2020 de 2 jaar, dan is er niets aan de hand. Op dat moment geldt namelijk dat u gedurende 3 jaar drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten mag aanbieden. U kunt dus dit jaar al profijt hebben van de nieuwe wetgeving.

Uitzonderingen onderwijs en seizoenswerk
Bent u actief binnen het primair of bijzonder onderwijs en maakt u gebruik van invalkrachten? In dat geval mag u deze invalkrachten onbeperkt tijdelijke contracten blijven aanbieden. In alle andere situaties hebt u met de ketenregeling van doen.

Bent u actief binnen seizoenswerk (ofwel werk met een tijdelijk karakter dat maximaal 9 maanden per jaar door een werknemer kan worden uitgevoerd)? In dat geval kan in de cao worden opgenomen dat een nieuwe keten van tijdelijke contracten mag ontstaan steeds als uw werknemer langer dan 3 maanden niet voor u heeft gewerkt. In de cao kan ook worden beslist dat u gedurende 4 jaar 6 tijdelijke contracten mag aanbieden, als de intrinsieke aard van uw werkzaamheden daar om vraagt (dit is niet beperkt tot seizoenswerk).

CAO
In een cao kunnen afwijkende afspraken staan. Let dus bij het aanbieden van tijdelijke contracten op de bepalingen in de cao.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de ketenregeling of meer in het algemeen over de Wet arbeidsmarkt in balans? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

 

Ga terug

Aanmelden Nieuwsbrief

Aanhef
Naam
Toestemming