Door meerdere maatregelen in de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) wil de regering u als werkgever stimuleren om meer vaste en minder flexibele arbeidsovereenkomsten met werknemers te sluiten. De meeste wijzigingen in de Wab vinden plaats in het arbeidsrecht, maar er zijn ook gevolgen voor de WW-premie. Een flexibele arbeidsovereenkomst kan vanaf 2020 een kostbare aangelegenheid worden.

Gevolgen voor u
Kort gezegd worden vaste arbeidsovereenkomsten goedkoper door een lage WW-premie, terwijl flexibele arbeidsovereenkomsten juist duurder worden door een hoge WW-premie.

Per 1 januari 2020 hangt de WW-premie niet meer af van de sector waarin u door de Belastingdienst bent ingedeeld. Binnen enkele sectoren is de sectorpremie nu al afhankelijk van het soort arbeidsovereenkomst. De lage premie geldt nu voor arbeidscontracten met een overeengekomen duur van minstens een jaar of voor onbepaalde tijd. Deze systematiek gaat vanaf 1 januari 2020 in aangepaste vorm voor alle sectoren gelden.

Bij een schriftelijke overeenkomst voor onbepaalde tijd, betaal je de lage premie. In andere gevallen betaal je de hoge premie. Het verschil tussen de hoge en de lage premie is vastgesteld op 5%!

Lage of hoge premie betalen?
De lage premie is van toepassing op werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, maar dat mag geen oproepovereenkomst zijn. In het arbeidsrecht is bepaald wanneer er sprake is van een oproepovereenkomst. Dat is onder andere het geval als:

– de omvang van de arbeid niet is vastgelegd als een aantal uren per tijdvak van ten hoogste een maand
– de omvang van de arbeid niet is vastgelegd als een aantal uren per tijdvak van ten hoogste een jaar, waarbij het recht op loon gelijkmatig gespreid is over dat jaar (jaar-urennorm)

Dit betekent dat voor nul-urencontracten en min-maxcontracten de hoge premie gaat gelden, ook als dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is.

Wilt u de lage premie kunnen toepassen, dan zullen de schriftelijke arbeidsovereenkomsten voor werknemers die voor onbepaalde tijd in dienst zijn bij de salarisadministratie moeten worden bewaard. Ontbreken de schriftelijke arbeidsovereenkomsten, dan zullen deze alsnog moeten worden opgesteld.

Ook de aard van de overeenkomst moet op de loonstrook en in de loonaangifte worden vermeld.

Corrigeren lage premie
In de volgende gevallen moet de lage premie worden herzien naar de hoge premie:

1. De dienstbetrekking eindigt binnen 2 maanden na aanvang, ook als de werknemer opzegt.
2. De werknemer krijgt in een kalenderjaar 30% of meer uren verloond dan contractueel is overeengekomen. Dit geldt niet bij een arbeidsovereenkomst van ten minste 35 uur per week.

Arbeidsovereenkomsten
Wij adviseren u graag over een eventuele aanpassing van uw arbeidsovereenkomsten om zo de hoge premie te vermijden.

Wanneer een onderneming de salarisadministratie al door ons laat verzorgen, komt het geregeld voor dat niet alle arbeidsovereenkomsten in onze administratie aanwezig zijn. Deze worden dan door de werkgever zelf bewaard. In dat geval ontvangen wij graag op korte termijn een kopie van de arbeidsovereenkomsten, zodat wij kunnen nagaan welke premie van toepassing is op uw werknemers.

 

Ga terug

Aanmelden Nieuwsbrief

Aanhef
Naam
Toestemming