Met ingang van 1 januari 2019 komen er meer loonbelastingtabellen. Dat komt door het verschil tussen inwoners en niet-inwoners van Nederland voor de heffingskortingen. En omdat enkele belastingverdragen zijn aangepast, zijn er vanaf 1 januari 2019 witte tabellen voor alle herleidingsregels.

In de loonbelastingtabellen wordt vanaf 2019 onderscheid gemaakt tussen drie groepen werknemers:

  1. werknemers die inwoner zijn van Nederland;
  2. werknemers die inwoner zijn van een andere lidstaat van de EU, van een EER-land (IJsland, Noorwegen en Liechtenstein), Zwitserland of de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba);
  3. werknemers die inwoner zijn van een derde land, dat wil zeggen: van een land dat niet onder 1 of 2 valt.

Voor alle huidige loonbelastingtabellen komen volgend jaar drie aparte loonbelastingtabellen, een voor elk van de drie groepen werknemers. In 2019 zijn er dus bijvoorbeeld drie witte maandtabellen.

Belastingdeel heffingskortingen

U moet met ingang van 2019 bepalen of u voor een werknemer wel of niet rekening moet houden met het belastingdeel van de heffingskortingen. En of u misschien alleen rekening moet houden met het belastingdeel van de arbeidskorting. Daarvoor moet u weten van welk land een werknemer inwoner is, zodat u de juiste loonbelastingtabel kunt gebruiken. Door deze wijziging komen er nieuwe loonbelastingtabellen.

Alleen inwoners van Nederland hebben vanaf 1 januari 2019 recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting.

Niet-inwoners hebben alleen nog recht op het premiedeel, als ze in Nederland verzekerd zijn voor de volksverzekeringen.

Voor het belastingdeel van een van de heffingskortingen, de arbeidskorting, geldt een uitzondering:
werknemers die inwoner zijn van een andere lidstaat van de EU, van een EER-land (IJsland, Noorwegen en Liechtenstein), Zwitserland of de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba), hebben wel recht op het belastingdeel van de arbeidskorting.

Inwoner van Nederland of niet?

Een werknemer die hier zijn permanente woon- of verblijfplaats heeft, is inwoner van Nederland. Hij heeft dus recht op het belastingdeel van de heffingskortingen.

Een werknemer die zowel in Nederland als in het buitenland woont of verblijft, is alleen inwoner van Nederland als zijn sociale en economische leven zich hier afspeelt.

Als het gezin van de werknemer bijvoorbeeld in het buitenland woont, zijn kinderen daar naar school gaan en hij daar bankrekeningen aanhoudt, dan is hij geen inwoner van Nederland. Hij heeft geen recht op het belastingdeel van de heffingskortingen.

Bij een werknemer zonder gezin is zijn intentie van belang:
wil hij zich hier vestigen, dan is hij inwoner van Nederland. Als hij van plan is om hier alleen korte tijd te blijven, dan is hij dat niet.

U bepaalt op basis van de feiten en omstandigheden die u bekend zijn van welk land een werknemer inwoner is. U baseert zich bijvoorbeeld op de woonplaats die de werknemer u heeft aangeleverd als een van de gegevens voor de loonheffingen, reiskostenvergoedingen die u hem betaalt en gegevens voor beoordeling van de verzekeringsplicht.

Woonplaatsverklaring

Als u reden hebt om te twijfelen, dan kunt u de werknemer vragen om een woonplaatsverklaring. U weet dan zeker van welk land de werknemer inwoner is. De werknemer kan de woonplaatsverklaring aanvragen bij het belastingkantoor waaronder hij valt. Dat kan ook in het buitenland zijn.

Bereid u voor

Heeft u buitenlandse werknemers in dienst? In dat geval dient de loonadministratie aangepast te worden aan de nieuwe varianten in de loonbelastingtabellen. In overleg met de loonadministratie dienen de woonplaatsen van uw huidige werknemers in kaart gebracht te worden, zodat volgend jaar de juiste loonbelastingtabel wordt toegepast.

Informeer de buitenlandse werknemers die geen recht meer zullen hebben op het belastingdeel van de heffingskortingen hierover vóór de eerste loonbetaling in 2019. Afhankelijk van de hoogte van het loon en het woonland van de werknemer gaan zij er netto op achteruit.

 

Ga terug

Aanmelden Nieuwsbrief

Aanhef
Naam
Toestemming