SDE+ subsidie (zonnepanelen) weer open

Vanaf 29 oktober tot en met 14 november 2019 wordt de subsidieregeling ‘Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)’ weer opengesteld. In dat kader kunt u een aanvraag indienen voor de categorieën Zon, Biomassa, Geothermie, Water en Wind. Al jaren wordt een groot gedeelte van het budget ingezet in een tegemoetkoming bij de aanschaf van zonnepanelen. De subsidieregeling vergoedt het verschil in kostprijs tussen grijze en groene energie over een periode van 15 jaar. In deze periode verdient u met de SDE+ een groot deel van het investeringsbedrag terug. Deze regeling richt zich op bedrijven en (non-profit)instellingen.

De hoogte van de subsidie is mede afhankelijk van:

  • het vermogen van het apparaat;
  • het eigen verbruik en de teruglevering;
  • de jaarlijks wijzigende basisenergieprijs.

U kunt met deze regeling dus – naast de energiebesparing – een groot gedeelte van de initiële investering terugverdienen. Overigens betreft het vermoedelijk de laatste openstellingsronde van de regeling. Volgend jaar keert de regeling terug als de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). Waar de SDE+ enkel is gericht op de stimulering van middelen die de productie van duurzame energie bevorderen, gaat de SDE++ zich ook toeleggen op het stimuleren van middelen die de reductie van CO2-emissie bewerkstelligen. Meer informatie vindt u op https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie.

Nieuwe openstelling Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH)

De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) is vanaf 2 september 2019 in een ietwat gewijzigde vorm opnieuw opengesteld voor eigenaar-bewoners. Werkzaamheden die zijn verricht vanaf 15 augustus 2019 komen voor subsidie in aanmerking. De subsidie kan worden aangevraagd nadat de energiebesparende maatregelen aan de woning zijn uitgevoerd. Bij subsidiabele energiebesparende maatregelen moet u o.a. denken aan verschillende isolatiemaatregelen, de installatie van een energiezuinig ventilatiesysteem, energiedisplay en/of slimme thermostaat. De hoogte van de subsidie hangt af van de getroffen maatregelen, maar bedraagt maximaal € 10.000 per woning.

Bij een zeer energiezuinig pakket (ZEP) – een maximum aan energiebesparende isolatiemaatregelen – ontvangt de aanvrager € 4.000 bovenop de subsidie voor de losse maatregelen. Het maximale subsidiebedrag voor een ZEP is € 15.000. Meer informatie vindt u op https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh/eigenaar-%C3%A9n-bewoner.

Subsidie voor versnelde klimaatinvesteringen industrie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de nieuwe subsidieregeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VKII) gepubliceerd. De subsidie is een investeringssteun voor bedrijven die investeren in energiebesparende of emissiereducerende apparaten, -systemen of -technieken die zonder subsidie een terugverdientijd hebben van meer dan 5 jaar en waarvan de werking al minimaal 3 keer eerder in Nederland gedemonstreerd is. De subsidie bedraagt 30% tot 70% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 3 miljoen.

Subsidie wordt enkel verstrekt aan bedrijven die behoren tot de hoofdgroepen C, D en E van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI). Hoofdgroep C betreft de industrie. Hoofdgroep D betreft de bedrijven die elektriciteit, aardgas, stroom en gekoelde lucht produceren, distribueren en verhandelen; in het kader van onderhavige subsidiemodule specifiek de distributiebedrijven. Hoofdgroep E betreft de bedrijven die zich bezighouden met de winning en distributie van water, afval- en afvalwaterbeheer en saneringen; in het kader van deze subsidiemodule specifiek de bedrijven die afval en afvalwater verwerken.

De aanvrager moet de eigenaar zijn (en blijven) van de investering. Projecten zijn investeringen in materiële en eventueel immateriële activa. Aanvragen kunnen sinds 1 augustus jl. tot en met 30 juni 2020 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor deze openstellingstermijn is een budget van € 28 miljoen beschikbaar. Het beschikbare subsidiebudget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Meer informatie vindt u op https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/klimaatinvesteringen-industrie.

Mocht u vragen hebben over deze subsidies of ondersteuning nodig hebben bij het aanvragen hiervan, kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Ga terug

Aanmelden Nieuwsbrief

Aanhef
Naam
Toestemming