Het toezicht op het werken met zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) is verscherpt sinds 1 juli 2018. De Belastingdienst handhaaft nu bij alle kwaadwillenden en niet alleen bij de ernstigste kwaadwillenden. Dit ondanks het feit dat de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) door de Belastingdienst opgeschort blijft tot in ieder geval 1 januari 2020.

Sinds 1 juli jl. voert de Belastingdienst het toezicht op arbeidsrelaties uit aan de hand van een toezichtsplan. Daarbij worden minimaal 100 opdrachtgevers in diverse branches bezocht. Het toezicht vindt plaats waar de grootste risico’s zijn van schijnzelfstandigheid. Daarbij ligt de focus bij de opdrachtgevers die in dit kader nog niet in beeld zijn geweest bij de Belastingdienst of die werken zonder goedgekeurde (model)overeenkomst. Eind 2018 moeten de bedrijfsbezoeken zijn afgerond.

Vermoedt de Belastingdienst dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking en kwaadwillendheid, dan wordt een nader onderzoek ingesteld. Afhankelijk van de bevindingen kan de Belastingdienst het toezichtsplan tussentijds aanpassen en uitbreiden, zodat ook andere of andersoortige opdrachtgevers kunnen worden bezocht.

Tip: 
Bent u opdrachtgever? Beperk dan de risico’s bij het aangaan van een arbeidsrelatie met een zzp’er door gebruik te maken van een modelovereenkomst van de Belastingdienst. In dat geval is het aan de Belastingdienst om te bewijzen dat:

  • er niet is gewerkt volgens de modelovereenkomst; én
  • er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking; én
  • u kwaadwillend bent.

De modelovereenkomsten van de Belastingdienst vindt u op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/modelovereenkomsten-in-plaats-van-var/modelovereenkomst-zoeken/

 

Ga terug

Aanmelden Nieuwsbrief

Aanhef
Naam
Toestemming