De nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) moet uw werknemer sinds 1 juli 2015 sneller zicht geven op een vast contract. Hierop staat haaks uw belang bij het contract voor bepaalde tijd. Zo houdt u immers maximale flexibiliteit in uw bedrijf. Maar wat mag nog wel en wat niet? Zomaar een paar vragen waar u tegenaan loopt.

  1. Kan ik nog steeds 3 contracten voor bepaalde tijd sluiten en hoe zit het met contracten die ik al vóór 1 juli 2015 heb gesloten?
  2. Op grond van mijn cao kon ik zelfs meer dan 3 contracten voor bepaalde tijd aangaan en ook nog eens langer dan 3 jaar. Dit zal toch niet veranderd zijn?
  3. Kan een vast contract worden voorkomen door een werknemer in dienst te nemen bij een andere (zuster-)BV of via een payroll- of uitzendonderneming?

1. Nieuwe ketenregeling
U kunt nog steeds 3 contracten voor bepaalde tijd sluiten, maar de totale duur mag niet langer zijn dan 24 maanden. Dit is de nieuwe ketenregeling. Beter is nog de totale duur niet langer dan 23 maanden te laten zijn. U voorkomt dan ook het betalen van een transitievergoeding. Daarom is het verstandig om voor andere looptijden te kiezen in plaats van het vaak gebruikte jaarcontract. U bent immers op grond van de wet vrij om de duur te bepalen. Een reeks zou dus kunnen bestaan uit een contract voor 7 maanden, gevolgd door 2 contracten voor 8 maanden. Daardoor kan in de eerste overeenkomst nog een proeftijd worden opgenomen (daarvoor moet het contract immers langer dan 6 maanden zijn).

Bij een volgend contract zou een contract voor onbepaalde tijd ontstaan, maar dat wilt u niet. U kunt dit voorkomen door een tussenliggende periode van 6 maanden in acht te nemen, voordat u een nieuw contract met dezelfde werknemer aangaat. Maar wat is nog meer mogelijk om dit te  voorkomen?

2. Cao’s
In cao’s kan niet meer zo gemakkelijk worden afgeweken van de wettelijke regel omdat de Wwz hiervoor beperkende regels heeft opgesteld. Onder bepaalde voorwaarden kan nog wel in lopende cao’s (van vóór de inwerkingtreding van de Wwz) een uitzondering zijn gemaakt. Die geldt mogelijk ook voor uw bedrijf. Deze verruiming van het aantal contracten of de periode van bijvoorbeeld 36 maanden blijven dan gelden totdat de betreffende Cao afloopt, maar ten hoogste tot 1 juli 2016. Houd dit goed in de gaten en zorg ervoor dat als een afwijkende keten wordt gesloten het laatste contract afloopt vóór 1 juli 2016.

Ook is afwijking in nieuwe Cao’s toegestaan indien het gaat om functies en functiegroepen waarvoor de aard van de bedrijfsvoering deze verlenging of verhoging vereist. Van uitzonderingen inzake de laatstbedoelde functies of functiegroepen is een voorbeeld de in maart 2016 door de Minister goedgekeurde uitzonderingen in Cao’s voor de agrarische sector. Deze goedkeuring houdt in dat bepaalde aangeduide functies onder voorwaarden in aanmerking komen voor een kortere onderbreking dan de minimale periode van 6 maanden in de Wwz. Hiermee wordt bereikt dat agrarische oogst- en productiemedewerkers vaker in hetzelfde bedrijf aan de slag kunnen.

3. Opvolgend werkgeverschap
Als de maximale periode van 24 maanden is bereikt, zou u in de verleiding kunnen komen een creatieve oplossing te bedenken om toch nog weer een contract voor bepaalde tijd te kunnen sluiten. Maar plaatst u een werknemer na afloop van een dienstverband bij een andere werkgever en laat u hem/haar vervolgens op dezelfde arbeidsvoorwaarden doorwerken in uw bedrijf, lost uw probleem niet op. Dit wordt gezien als ‘opvolgend werkgeverschap’.

Advies
Wilt u een vast contract voorkomen? Dat kan door op een verstandige manier om te gaan met tijdelijke contracten. Het is daarom verstandig om nieuwe arbeidsovereenkomsten eerst te laten toetsen aan de nieuwe regels van de Wwz. Neem daarvoor contact op met ons kantoor. Wij doen het graag voor u.

 

Ga terug

Aanmelden Nieuwsbrief

Aanhef
Naam
Toestemming