Via de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) wil de overheid malafide uitzendbureaus aanpakken. Uitzendbureaus zijn verplicht zich als zodanig in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Deze registratieplicht geldt voor iedereen die als uitlener arbeidskrachten ter beschikking stelt aan een inlener.

Inschrijving Handelsregister verplicht

Volgens de WAADI moeten ondernemingen die zich bezighouden met het in Nederland ter beschikking stellen van arbeidskrachten als zodanig in het Handelsregister zijn ingeschreven. Dit is ook verplicht wanneer de activiteit van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten mede wordt uitgeoefend. Als bij een controle blijkt dat het ter beschikking stellen plaatsvindt of heeft plaatsgevonden door een niet als ‘uitzendonderneming’ geregistreerde uitzendonderneming, legt de Inspectie SZW een boete op aan de uitzendonderneming.

Ook aan de inlener die personeel inleent van een niet-geregistreerde onderneming wordt een boete opgelegd, tenzij de inlener kan aantonen dat de uitzendonderneming wel was geregistreerd op het moment waarop de inlener een overeenkomst afsloot met de uitzendonderneming.

De boete wordt opgelegd aan de hand van een gestaffeld maximum zoals opgenomen in de beleidsregel boeteoplegging WAADI 2014. Bij minder dan 10 ingeleende werknemers bedraagt de boete € 12.000. Bij 10 t/m 29 ingeleende werknemers bedraagt de boete € 24.000. Bij 30 of meer ingeleende werknemers bedraagt de boete € 48.000. Wettelijk is de boete gemaximeerd op € 78.000 (categorie 5).

De definitie van uitlener in de WAADI is dermate ruim dat een zelfstandige die zichzelf via zijn vennootschap uitleent aan derden, ook onder de WAADI valt. Dit leidt tot een onnodige administratieve last. De boete voor de vennootschap die uitsluitend haar bestuurder als arbeidskracht ter beschikking stelt en de bestuurder in bezit is van meer dan 90% van de aandelen van de vennootschap die hem uitleent, is op nihil gesteld.

Voorbeelden wel of niet registreren?

Wel registreren
• Een uitzendbureau dat gevestigd is in Duitsland en schilders ter beschikking stelt aan Nederlandse bedrijven.
• Een consultancybureau dat een medewerker ter beschikking stelt aan een klant vanwege tijdelijke onderbezetting bij de klant.

Niet registreren
• Een hoveniersbedrijf dat zijn medewerkers inzet in opdracht van een klant om een tuin aan te leggen.
• Als er medewerkers van een onderneming met verschillende werkmaatschappijen onderling worden uitgeleend. Hier is sprake van intra-concernuitlening.

Als u twijfelt of u arbeidskrachten ter beschikking stelt en problemen wilt voorkomen bij een controle van de Inspectie SZW, is het verstandig om te laten registreren dat u arbeidskrachten ter beschikking stelt. U riskeert dan geen hoge boete.

Maakt u wel eens gebruik van ter beschikking gestelde arbeidskrachten? Controleer dan of de onderneming waarvan u deze arbeidskrachten inhuurt, goed staat geregistreerd in het Handelsregister. U kunt dit eenvoudig controleren door te klikken op deze link.

Ga terug

Aanmelden Nieuwsbrief

Aanhef
Naam
Toestemming