Werkkostenregeling

Op 1 januari 2011 is de werkkostenregeling in de loonbelasting ingevoerd. Dit wordt ook wel de WKR genoemd. Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling voor alle werkgevers verplicht.

Het is voor u als ondernemer van groot belang om na te gaan of u alle mogelijkheden met betrekking tot de werkkostenregeling volledig benut. Onze salarisadministratie en assistent-accountants zijn volledig bekend met de regels en wetgeving omtrent de WKR. Zij kunnen u als ondernemer daarom op een juiste manier begeleiden. Aarzel dus niet om contact op te nemen wanneer u vragen heeft.

Hoe werkt de werkkostenregeling?

Volgens de werkkostenregeling mag u als werkgever onbelaste vergoedingen aan werknemers verstrekken. Denk hierbij aan: kerstpakketten, bonussen, een fiets of maaltijden, inclusief eventuele BTW. U moet deze vergoedingen en verstrekkingen dan wel apart registreren in uw administratie.

Deze specifieke onbelaste vergoedingen en verstrekkingen mogen maximaal 1,2% van het totale fiscale loon van uw onderneming zijn. Dit wordt de vrije ruimte genoemd.

Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt, betaalt u geen loonbelasting. Over het bedrag dat boven de vrije ruimte uitkomt, betaalt u 80% loonbelasting. Dit gaat in de vorm van een eindheffing.

Daarnaast zijn er bepaalde vergoedingen en verstrekkingen die vrijgesteld zijn of in het kader van de werkkostenregeling op nihil gewaardeerd worden. Mits het vergoede/ verstrekte object noodzakelijk is voor het uitvoeren van de functie en/of deze voor meer dan 90% zakelijk gebruikt worden. Ook moet het object op de werkplek ter beschikking staan aan de werknemer.

Om te voorkomen dat de waarde van voorzieningen in de vrije ruimte valt, wordt deze op nihil gewaardeerd in de aangifte loonbelasting. Deze gerichte vrijstellingen en nihil-waarderingen gaan dus niet ten koste van uw vrije ruimte. Enkele voorbeelden hiervan zijn: gereedschap, computers en mobiele telefoons.

Voorbeeld WKR-berekening

Stel:
Uw onderneming heeft vorig jaar een totale bruto loonsom van 550.000 euro.
U mag dan € 6.600 euro onbelast uitgeven aan kerstpakketten, personeelsuitjes, bonussen etc.

U vergoedt voor uw vertegenwoordigers de kosten van hun telefoon en abonnement. Deze telefoons zijn noodzakelijk voor het uitoefenen van de functie. Deze hoeft u dus niet mee te tellen voor de vrije ruimte. Ze worden op nihil gewaardeerd in de aangifte loonheffing.

Voorbeeld 1:
Wanneer u aan het eind van het jaar alle uitgaven voor uw personeel optelt, komt u op een bedrag van 8.000 euro. Dit is dus 1.400 euro hoger dan de vrije ruimte die beschikbaar is. Over deze 1.400 euro moet u dan 80% loonbelasting betalen in de vorm van een eindheffing.

Voorbeeld 2:
Aan het eind van het jaar blijkt dat u 5.000 euro heeft uitgegeven aan extra’s voor uw personeel. Dit betekent dat u nog 1.600 euro over hebt voor eventuele bonussen etc.

Consequenties

U dient bij een controle van de Belastingdienst inzichtelijk te kunnen maken welke verstrekkingen en vergoedingen er inclusief BTW zijn gedaan. Dit moet dus in uw administratie bijgehouden worden. Daarnaast is het ook uw eigen verantwoordelijkheid om in de gaten te houden of de gedane verstrekkingen en vergoedingen passen binnen de vrije ruimte van uw onderneming.

Tot slot

Wij benadrukken dat bovenstaande toelichting slechts de werkkostenregeling in hoofdlijnen betreft. Wanneer u meer informatie wilt, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Werkkostenregeling

Aanmelden Nieuwsbrief

Aanhef
Naam
Toestemming