Home 9 Fiscaal nieuws 9 Creditfacturen goed verwerken

Creditfacturen goed verwerken

door | jul 19, 2015

Stuurt u als ondernemer uw afnemers een creditfactuur, dan mag u de daarop vermelde btw niet verrekenen in uw reguliere btw-aangifte. Een collega-ondernemer deed dit structureel wel en dat kwam hem duur te staan.

In deze zaak voor de Rechtbank Noord-Nederland ging het om een onderneming die zich bezighield met advertentieacquisitie. Er werden behoorlijke omzetten behaald. Op het moment dat er echter moest worden betaald, ontstonden er steevast problemen: 69% van de klanten betaalde de factuur niet omdat zij achteraf niet tevreden waren.

Creditfacturen
De ondernemer deed daar verder niet moeilijk over. Hij ontbond dan de gesloten overeenkomst en boekte in zijn administratie een creditfactuur. Deze stelde hij op de datum van de originele factuur waardoor er per saldo geen btw hoefde te worden afgedragen.

Dit is fiscaal echter niet toegestaan. Om de btw op facturen die niet worden betaald terug te krijgen, moet er een afzonderlijk verzoek ingediend worden. Het is niet toegestaan deze te verrekenen in de reguliere btw-aangifte.

De reden dat de ondernemer hier toch voor koos, was waarschijnlijk dat hij nu niet eerst de btw hoefde af te dragen waarna hij enkele maanden moet wachten voordat hij deze terugkrijgt. Bovendien moet hij in het verzoek aantonen dat de klant niet kan of wil betalen en dat hij alles in het werk heeft gesteld dit wel te realiseren. Het is de vraag of hij dit kan aantonen.

Naheffingsaanslag
De fiscus stuit op deze tekortkomingen tijdens een boekenonderzoek. En dan loopt de rekening snel op. In totaal is voor een bedrag van ruim € 319.000 aan btw verrekend die betrekking heeft op de creditfacturen. Verhoogd met heffingsrente en een boete van 75% moet er uiteindelijk meer dan € 570.000 worden betaald.

De boete van 75% is volgens de rechtbank terecht omdat de ondernemer willens en wetens de kans heeft aanvaard dat er door zijn (opzettelijke) handelen te weinig btw zou worden afgedragen. Het antedateren van de creditfacturen wordt hem zwaar aangerekend. Er zit voor de ondernemer weinig anders op dan te proberen alsnog via een verzoek zijn niet-ontvangen btw terug te vragen. Maar de boete en de heffingsrente is hij in ieder geval kwijt.

Hoe moet het wel?
Op het moment dat redelijkerwijs duidelijk is dat uw afnemer niet gaat betalen, bijvoorbeeld bij een faillissement, moet u binnen één maand na het einde van dat tijdvak een verzoek indienen bij de fiscus.

Bent u te laat, dan is er nog niet direct een man overboord. De fiscus komt dan in de regel nog ambtshalve aan uw verzoek tegemoet. Er staat, in tegenstelling tot een tijdig ingediend beroep, echter geen bezwaar of beroep open tegen deze beslissing. Zorg er dus voor dat uw verzoek goed onderbouwt. U krijgt geen tweede kans.

Deel het bericht via

Laatste nieuws

FiscKwartaal(tje)-2

Het FiscKwartaal(tje) van mei 2023 is een handige nieuwsbrief met tips en actiepunten.

Regeling piekarbeid

Voor de sectoren Glastuinbouw en Open Teelten bestaat een regeling voor kortdurende arbeid: de regeling piekarbeid.

Regeling tegemoetkoming energiekosten (TEK)

De TEK compenseert een deel van de gestegen energiekosten van energie-intensieve mkb-ondernemingen. Op 21 maart 2023 is het aanvraagloket voor deze tegemoetkoming geopend.

FiscKwartaal(tje)-1

Deze nieuwsbrief met handige tips en actiepunten bevat fiscale, juridische en financiële actualiteiten.

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2023?

Traditiegetrouw ontvangt u deze maand weer de jaarlijkse WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op de peildatum 1 januari 2022. Op basis van deze WOZ-waarde stelt de gemeente uw aanslag voor de onroerendezaakbelastingen voor dit jaar vast. U kunt hier bezwaar tegen maken.

In 2023 kunt u willekeurig afschrijven

In 2023 mag op nieuwe aangewezen bedrijfsmiddelen maximaal 50% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten willekeurig worden afgeschreven ten laste van de winst.

Heeft u hulp nodig? Wij staan voor u klaar.

Laatste nieuws

FiscKwartaal(tje)-2

Het FiscKwartaal(tje) van mei 2023 is een handige nieuwsbrief met tips en actiepunten.

Regeling piekarbeid

Voor de sectoren Glastuinbouw en Open Teelten bestaat een regeling voor kortdurende arbeid: de regeling piekarbeid.

Regeling tegemoetkoming energiekosten (TEK)

De TEK compenseert een deel van de gestegen energiekosten van energie-intensieve mkb-ondernemingen. Op 21 maart 2023 is het aanvraagloket voor deze tegemoetkoming geopend.

FiscKwartaal(tje)-1

Deze nieuwsbrief met handige tips en actiepunten bevat fiscale, juridische en financiële actualiteiten.

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2023?

Traditiegetrouw ontvangt u deze maand weer de jaarlijkse WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op de peildatum 1 januari 2022. Op basis van deze WOZ-waarde stelt de gemeente uw aanslag voor de onroerendezaakbelastingen voor dit jaar vast. U kunt hier bezwaar tegen maken.

In 2023 kunt u willekeurig afschrijven

In 2023 mag op nieuwe aangewezen bedrijfsmiddelen maximaal 50% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten willekeurig worden afgeschreven ten laste van de winst.

Heeft u hulp nodig bij …… ? Wij staan voor u klaar.