Home 9 Nieuwsoverzicht

Fisckwartaal(tje) 2024 – nr. 1

Fiscaal nieuws
Dit is het Fisckwartaal(tje) van februari 2024 met handige tips en actiepunten.
Read More

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2024

Fiscaal nieuws
U ontvangt deze maand de WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op peildatum 1 januari 2023. Het is van groot belang om de WOZ-beschikking goed te (laten) controleren.
Read More

Minimumloon gewijzigd in Minimumuurloon!

Salarisadministratie nieuws
Het wettelijk minimumloon is sinds 1 januari 2024 vervangen door het wettelijk minimumuurloon. Hierdoor krijgt iedere werknemer van 21 jaar en ouder hetzelfde minimumuurloon ongeacht de arbeidsduur die in de organisatie geldt. Wat dit precies inhoudt en welke gevolgen dit heeft voor u als werkgever, leest u hierna.
Read More

Startpunt 2024

Fiscaal nieuws Salarisadministratie nieuws
De brochure ‘Startpunt 2024’ informeert u over de laatste wijzigingen die per 1 januari 2024 zijn ingegaan.
Read More

Milieu- en Energielijst 2024

Fiscaal nieuws
De Energielijst en de Milieulijst 2024 voor de EIA, MIA/Vamil zijn gepubliceerd.
Read More

Benut de WKR optimaal: laatste kans in 2023

Salarisadministratie nieuws
Met de werkkostenregeling (WKR) kunt u als werkgever zelf bepalen wat u dit jaar onbelast aan uw werknemers geeft.
Read More

Actiepunten 2023

Fiscaal nieuws
In de brochure 'Actiepunten eind 2023’ hebben wij enkele belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2024 voor u op een rij gezet
Read More

Per 1 januari 2024 gaat de Wet invoering minimumuurloon in

Salarisadministratie nieuws
Op 1 januari 2024 stijgt het minimumloon. Deze stijging is een reguliere indexering. Maar omdat er per 2024 een nieuwe wet over het wettelijk minimumuurloon ingaat, gaan sommige werknemers er veel meer op vooruit.
Read More

FiscKwartaal(tje) 4

Fiscaal nieuws
Het Fisckwartaal(tje) van oktober 2023 bevat handige tips en actiepunten inzake fiscale, juridische en financiële actualiteiten.
Read More

Belastingplan 2024

Fiscaal nieuws Salarisadministratie nieuws
In onze special staan de meest belangwekkende voorgenomen maatregelen op een rij uit het Prinsjesdagpakket voor 2024.
Read More

FiscKwartaal(tje)-3

Fiscaal nieuws
Het FiscKwartaal(tje) van augustus 2023 is een nieuwsbrief met handige tips en actiepunten.
Read More

Wet toekomst pensioenen – verzekerde regelingen

Salarisadministratie nieuws
Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) ingegaan. Hierna leest u wat de invoering van de Wtp betekent voor u en uw werknemers.
Read More

Wet toekomst pensioenen – pensioen en lijfrente voor de ondernemer

Salarisadministratie nieuws
Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) ingegaan. Hierna leest u wat dit voor u als DGA of IB-ondernemer betekent.
Read More

Wet toekomst pensioenen – Pensioenfondsen

Fiscaal nieuws
Op 1 juli 2023 gaat de nieuwe pensioenwet in: de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Hierna leest u wat de invoering van de Wtp betekent voor u als werkgever en wat uw werknemers hiervan gaan merken.
Read More

Aanvragen subsidie voor praktijkleren kan weer!

Salarisadministratie nieuws
Begeleidt u als werkgever personeelsleden die werken en leren? Misschien kunt u dan subsidie aanvragen voor de praktijkleerplaatsen in uw bedrijf.
Read More

FiscKwartaal(tje)-2

Fiscaal nieuws
Het FiscKwartaal(tje) van mei 2023 is een handige nieuwsbrief met tips en actiepunten.
Read More

Regeling piekarbeid

Salarisadministratie nieuws
Voor de sectoren Glastuinbouw en Open Teelten bestaat een regeling voor kortdurende arbeid: de regeling piekarbeid.
Read More

Regeling tegemoetkoming energiekosten (TEK)

Fiscaal nieuws
De TEK compenseert een deel van de gestegen energiekosten van energie-intensieve mkb-ondernemingen. Op 21 maart 2023 is het aanvraagloket voor deze tegemoetkoming geopend.
Read More

FiscKwartaal(tje)-1

Fiscaal nieuws
Deze nieuwsbrief met handige tips en actiepunten bevat fiscale, juridische en financiële actualiteiten.
Read More

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2023?

Fiscaal nieuws
Traditiegetrouw ontvangt u deze maand weer de jaarlijkse WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op de peildatum 1 januari 2022. Op basis van deze WOZ-waarde stelt de gemeente uw aanslag voor de onroerendezaakbelastingen voor dit jaar vast. U kunt hier bezwaar tegen maken.
Read More

In 2023 kunt u willekeurig afschrijven

Fiscaal nieuws
In 2023 mag op nieuwe aangewezen bedrijfsmiddelen maximaal 50% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten willekeurig worden afgeschreven ten laste van de winst.
Read More

Uw gebruikelijk loon in 2023

Salarisadministratie nieuws
Met ingang van 2023 is de berekeningswijze van het gebruikelijke loon gewijzigd.
Read More

Milieu- en Energielijst 2023

Fiscaal nieuws
De Energielijst en de Milieulijst 2023 zijn gepubliceerd.
Read More

Startpunt 2023

Fiscaal nieuws
In de brochure ‘Startpunt 2023’ informeren wij u over de laatste wijzigingen die per 1 januari 2023 zijn ingegaan.
Read More

Actiepunten eind 2022

Fiscaal nieuws
In de brochure “Actiepunten eind 2022” informeren wij u over de regelingen die in 2022 eindigen of juist in 2023 starten.
Read More

Benut de WKR optimaal: laatste kans in 2022

Salarisadministratie nieuws
Met de werkkostenregeling (WKR) kunt u als werkgever zelf bepalen wat u onbelast aan uw werknemers geeft. Het bedrag dat u onbelast mag besteden, wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld.
Read More

Minimumloon in 2023 fors omhoog

Salarisadministratie nieuws
Het wettelijk minimumloon gaat volgend jaar fors omhoog. Wat houdt de verhoging precies in en welke gevolgen dit heeft voor u als werkgever?
Read More

FiscKwartaal(tje) nr. 4

Fiscaal nieuws
In het FiscKwartaal(tje) van oktober 2022 staan de laatste ontwikkelingen rondom de steunmaatregelen en andere actualiteiten.
Read More

DigiD app of extra sms-controle nodig bij inloggen Belastingdienst

Fiscaal nieuws
Vanaf 1 oktober 2022 kan je alleen nog inloggen met de DigiD app of sms-controle. De Belastingdienst beantwoordt daarover een vijftal vragen.
Read More

Belastingplan 2023

Fiscaal nieuws Salarisadministratie nieuws
In onze special zetten wij de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2023 op een rij.
Read More

FiscKwartaal(tje) nr. 3

Fiscaal nieuws Salarisadministratie nieuws
In het FiscKwartaal(tje) van augustus 2022 leest u de laatste ontwikkelingen rondom de steunmaatregelen en andere actualiteiten
Read More

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden treedt op 1 augustus 2022 in werking

Salarisadministratie nieuws
De nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat uw arbeidsovereenkomsten en/of collectieve arbeidsvoorwaardenregelingen vóór 1 augustus 2022 moeten worden gecontroleerd en eventueel worden aangepast.
Read More

Tweede aanvraagronde Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg

Salarisadministratie nieuws
Het aanvraagloket voor de tweede ronde van de 'Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg’ is open van 1 tot en met 30 juni 2022
Read More

FiscKwartaal(tje)-2

Fiscaal nieuws
In dit document leest u de laatste ontwikkelingen rondom de steunmaatregelen en andere actualiteiten.
Read More

Kabinet verlaagt schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2023

Fiscaal nieuws
Per 1 januari 2023 wordt de schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) verlaagd.
Read More

Deadline nadert voor gegevensregistratie UBO-register

Fiscaal nieuws
In dit bericht leest u wat de UBO-registratieplicht ook alweer inhoudt en welke maatregelen er getroffen zijn om uw privacy te beschermen.
Read More

FiscKwartaaltje – 1e kwartaal 2022

Fiscaal nieuws
In het eerste FiscKwartaal(tje) van 2022 informeren wij u over de laatste ontwikkelingen rond de steunmaatregelen en andere actualiteiten.
Read More

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid 8e tranche

Fiscaal nieuws Salarisadministratie nieuws
Voor de periode van 1 januari 2022 t/m 31 maart 2022 kan alweer de 6e NOW-regeling (NOW 6.0) worden aangevraagd, dit is de 8e tranche.
Read More

Belastingplannen 2022

Fiscaal nieuws
Middels het document 'Belastingplannen 2022' informeren wij u over alle belangrijke onderdelen die per 1 januari 2022 ingaan.
Read More

Gerichte vrijstelling thuiswerkvergoeding in 2022

Fiscaal nieuws Salarisadministratie nieuws
Vanaf 2022 kunt u een thuiswerkvergoeding van maximaal € 2 per dag betalen voor de extra kosten aan koffie, thee, toiletpapier en dergelijke.
Read More

In 2022 fiscaal aantrekkelijker investeren met de MIA/Vamil en de EIA

Fiscaal nieuws
De meest opvallende wijzigingen in de Milieulijst 2022 en belangrijke veranderingen op de Energielijst 2022. 
Read More

TVL-regeling 4e kwartaal 2021

Fiscaal nieuws
U kunt als ondernemer of zzp’er ook over het 4e kwartaal van 2021 (Q4) onder voorwaarden een tegemoetkoming krijgen, zodat...
Read More

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid 7e tranche

Salarisadministratie nieuws
Het kabinet ondersteunt de economie onder andere met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Voor de periode van 1...
Read More

Actiepunten eind 2021

Fiscaal nieuws
In de brochure “Actiepunten eind 2021” informeren wij u over de regelingen die in 2021 eindigen of juist in 2022...
Read More

Benut de WKR optimaal: laatste kans in 2021

Salarisadministratie nieuws
Vanwege de coronacrisis bestonden, met betrekking tot de werkkostenregeling (wkr), in 2020 ruimere mogelijkheden om werknemers belastingvrij een vergoeding of verstrekking te...
Read More

FiscKwartaal(tje) nr. 4

Fiscaal nieuws
Het FiscKwartaal(tje) van oktober 2021 is opgesteld. Hierin vindt u tips voor u als ondernemer. Maar ook persoonlijke situaties zoals...
Read More

Belastingplan 2022

Fiscaal nieuws
In onze Prinsjesdagspecial zetten wij voor u de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2022 op een rij. Hierin zijn de...
Read More

Aanvraag NOW 6e tranche mogelijk t/m 30 september 2021

Fiscaal nieuws Salarisadministratie nieuws
Het kabinet ondersteunt de economie onder andere met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Vanaf 1 juli 2021 is...
Read More

Loket NOW 6 is open, wat verandert er en wat blijft hetzelfde?

Fiscaal nieuws Salarisadministratie nieuws
Werkgevers die een aanvraag willen doen voor de 6de periode van de NOW kunnen vanaf maandag 26 juli 2021 terecht...
Read More

Vakantiekrachten, minder loonheffing

Salarisadministratie nieuws
Wanneer u gebruik maakt van vakantiekrachten, hoe zorgt u er dan voor dat er zo min mogelijk loonheffing hoeft te worden ingehouden?
Read More

Update coronamaatregelen 2021

Fiscaal nieuws Salarisadministratie nieuws
Sinds de uitbraak van het coronavirus gevolgd door de 1e lockdown, medio maart 2020, heeft de overheid allerlei steunmaatregelen getroffen...
Read More

Subsidie voor praktijkleren

Salarisadministratie nieuws
Biedt u als werkgever een praktijkleerplaats aan? Dan is de subsidieregeling Praktijkleren mogelijk interessant voor u. De subsidie is bedoeld...
Read More

TVL-regeling 1e kwartaal 2021

Fiscaal nieuws Salarisadministratie nieuws
U kunt als ondernemer of zzp’er ook over het 1e kwartaal van 2021 (Q1) onder voorwaarden een tegemoetkoming krijgen. Dit...
Read More

Regels voor oproepkrachten

Salarisadministratie nieuws
Er zijn verschillende soorten oproepcontracten met verschillende regels.
Read More

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid 4e en 5e tranche

Fiscaal nieuws Salarisadministratie nieuws
Het kabinet ondersteunt de economie onder andere met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Vanaf 1 oktober 2020 is...
Read More

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) moet investeringsdrift bedrijven stimuleren

Fiscaal nieuws Salarisadministratie nieuws
Dit betreft een tijdelijke regeling waarin bedrijven voor investeringen een afdrachtvermindering op hun loonheffing kunnen toepassen.
Read More

Speerpunt 2021 Inspectie SZW: controle coronamaatregelen moet in RI&E en Plan van aanpak!

Salarisadministratie nieuws
Sinds 1 december 2020 is de wet- en regelgeving inzake arbeidsomstandigheden aangevuld met de plicht voor werkgevers om te voorkomen dat werknemers in de werksituatie besmet kunnen raken met het coronavirus.
Read More

Belastingmaatregelen coronacrisis verlengd tot 1 april 2021

Fiscaal nieuws
Vanwege de aanhoudende financiële effecten van de coronacrisis besloot het kabinet deze week een aantal fiscale maatregelen te verlengen tot...
Read More

Aanvragen NOW 3 per direct weer mogelijk

Salarisadministratie nieuws
Naar aanleiding van de op 14 december 2020 afgekondigde lockdown is het UWV-loket om een aanvraag in te dienen voor...
Read More

Verlengde regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19

Fiscaal nieuws
Verschillende financiële steunmaatregelen zijn inmiddels (meerdere keren) verlengd en zo ook de ‘Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19’ (TVL)....
Read More

Actiepunten eind 2020

Fiscaal nieuws
In de brochure “Actiepunten eind 2020” hebben wij enkele belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2021 en andere wet- en regelgeving...
Read More

Uitstel belastingbetaling verlengd tot 1 januari 2021

Fiscaal nieuws
Het kabinet heeft besloten dat ondernemers nog tot 1 januari 2021 een beroep kunnen doen op het versoepelde uitstelbeleid voor...
Read More

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid 3.0

Fiscaal nieuws
Het kabinet ondersteunt de economie onder andere met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De NOW bestaat uit 2...
Read More

Ondernemers krijgen langer tijd om belastingschuld door corona af te lossen

Fiscaal nieuws
Ondernemers die wegens het coronavirus uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen, krijgen langer de tijd om hun opgebouwde belastingschuld...
Read More

Belastingplan 2021

Fiscaal nieuws
In onze Prinsjesdagspecial zetten wij voor u de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2021 op een rij. In dit bijzondere...
Read More

UBO-register gaat van start – wat betekent dit voor u?

Fiscaal nieuws
De inwerkingtreding van het UBO-register is vaak uitgesteld, maar op 27 september 2020 is het eindelijk zover. Bent u aandeelhouder van een bv, dan heeft de komst van het UBO-register waarschijnlijk gevolgen voor u.
Read More

Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19

Fiscaal nieuws
Nadat eerder al de tegemoetkoming aan ondernemers in getroffen sectoren (TOGS) in het pakket noodmaatregelen was opgenomen, is daar nu...
Read More

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid 2.0

Salarisadministratie nieuws
Het kabinet heeft besloten om de ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid’ (NOW) met 4 maanden te verlengen (hierna...
Read More

Subsidie elektrische personenauto’s particulieren

Fiscaal nieuws
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren gepubliceerd. Het doel van deze al aangekondigde nieuwe...
Read More

Aanpassing tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 1.0)

Salarisadministratie nieuws
Het doel van de ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid’ (NOW) is om het voor werkgevers met een terugval...
Read More

Update coronanieuws t/m 15 mei 2020

Fiscaal nieuws
De overheid heeft steunmaatregelen getroffen om u door de coronacrisis heen te helpen. We willen u graag informeren over de...
Read More

Loonheffingen in coronatijd

Salarisadministratie nieuws
Vanwege de coronacrisis zijn er ook een aantal maatregelen getroffen op het terrein van de loonheffingen. Die maatregelen hebben betrekking...
Read More

Versoepeling betalingsuitstel Belastingdienst

Fiscaal nieuws
Ondernemers en zzp’ers die in de problemen komen door de coronacrisis, kunnen bij de Belastingdienst vragen om uitstel van betaling....
Read More

Wat is een goede timing voor de NOW-aanvraag?

Salarisadministratie nieuws
U kunt eenmalig een NOW-aanvraag doen over een periode van 3 maanden. Het is daarom van belang om vooraf te...
Read More

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

Salarisadministratie nieuws
De uitbraak van het COVID-19-coronavirus en de daarmee verband houdende vergaande overheidsmaatregelen leiden bij veel bedrijven tot een forse omzetdaling...
Read More

Coronamaatregelen voor ondernemers

Fiscaal nieuws
Om ondernemers die getroffen worden door de maatregelen rondom het coronavirus te ondersteunen, heeft de overheid financiële ondersteuning toegezegd. In...
Read More

Maatregelen financiering vanwege coronavirus

Fiscaal nieuws
Veel ondernemers vragen zich af of ze de aflossingsverplichtingen van hun financiering kunnen uitstellen. Ook zijn er mogelijkheden om een...
Read More

Maatregelen Coronavirus

Fiscaal nieuws
Het Coronavirus houdt de gemoederen flink bezig. Een epidemie van deze omvang kan uw onderneming serieuze problemen bezorgen. De overheid...
Read More

Veelgestelde vragen over de arbeidsrechtelijke gevolgen van het Coronavirus op de werkvloer

Salarisadministratie nieuws
Er zijn bij veel ondernemers vragen ontstaan over de arbeidsrechtelijke gevolgen op de werkvloer door het Coronavirus. Wij zetten de...
Read More

Economische maatregelen in verband met coronavirus

Fiscaal nieuws
De ministers van Economische Zaken en Financiën hebben bekend gemaakt welke economische maatregelen het kabinet treft in verband met het...
Read More

De AVG: Wanneer mag u persoonsgegevens verwerken?

Fiscaal nieuws
Inmiddels is de AVG een begrip waar iedere ondernemer rekening mee moet houden. Als u iets doet met persoonsgegevens, is de AVG namelijk van toepassing. Hoe zit het ook alweer met het verwerken van persoonsgegevens?
Read More

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking?

Fiscaal nieuws
Traditiegetrouw ontvangt u deze maand weer de jaarlijkse WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op de peildatum 1 januari 2019. De WOZ-waarde is echter ook voor steeds meer andere belastingen van belang. Hoe maakt u bewaar tegen deze beschikking?
Read More

Nieuwe werknemer? Stel zijn identiteit correct vast!

Salarisadministratie nieuws
Als werkgever bent u verplicht de identiteit van uw werknemers te controleren.
Read More

Opgepast met oproepkrachten onder de Wet arbeidsmarkt in balans

Salarisadministratie nieuws
aakt u gebruik van oproepkrachten? Dan zijn in 2020 met de komst van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) enkele belangrijke wijzigingen voor u van belang.
Read More

Gift door afzien kostendeclaratie en vrijwilligersvergoeding

Fiscaal nieuws
Sinds 2012 is in de Wet IB 2001 een artikel opgenomen waarin staat dat het afzien van vergoedingen kan kwalificeren als aftrekbare gift. Het moet dan gaan om een vrijwilliger die aanspraak kan maken op de vrijwilligersvergoeding.
Read More

Heeft u uw arbeidsongeschiktheidsrisico al verzekerd?

Salarisadministratie nieuws
Het is belangrijk om de risico’s van arbeidsongeschiktheid in kaart te brengen, zodat zichtbaar is wat er gebeurt wanneer u arbeidsongeschikt wordt.
Read More

Checklist voor werken met uitzendbureaus en uitzendkrachten

Salarisadministratie nieuws
Werkgevers die uitzendkrachten inhuren zijn medeverantwoordelijk voor een wettige werkwijze van het uitzendbureau. Om werkgevers hierbij een hulpmiddel aan te...
Read More

Btw op oninbare vorderingen. Wees op tijd met uw terugvraag!

Fiscaal nieuws
Sinds dit jaar is het eenvoudiger om de btw op oninbare vorderingen terug te vragen. Maar wanneer kunt u nu precies deze btw terugvragen?
Read More

Vakantierechten werknemers: ontdek hoe het zit

Salarisadministratie nieuws
De vakantieperiode is weer aangebroken. Welke vakantierechten hebben uw werknemers ook alweer? In dit artikel leest u er meer over.
Read More

Zorg dat alle (e-)facturen aan de eisen voldoen

Fiscaal nieuws
Niet voor niets zijn aan een factuur de nodige voorwaarden verbonden. Maar wat als de facturen van jouw bedrijf niet aan alle voorwaarden voldoet?
Read More

Hoe werkt de nieuwe regeling voor oninbare vorderingen?

Fiscaal nieuws
Sinds dit jaar is het eenvoudiger om de btw op oninbare vorderingen terug te vragen. Weet u nu hoe het moet en wat de overgangsregels zijn?
Read More

Een proefplaatsing via het UWV

Salarisadministratie nieuws
Een werkloze of arbeidsongeschikte kan bij een werkgever passende arbeid verrichten gedurende een proefperiode. Een proefplaatsing is kosteloos.
Read More

Nettoloon afspraak kan nadelig uitpakken

Salarisadministratie nieuws
U maakt afspraken met uw medewerkers over de hoogte van het loon. Vaak is het beter een brutoloon overeen te komen met uw medewerker.
Read More

Post van een incassobureau. Waar moet u op letten?

Fiscaal nieuws
Als ondernemer heeft u er het liefst niet mee te maken: incassobureaus. Ze zouden teveel kosten berekenen. Waar moet u op letten voordat u gaat betalen?
Read More

Rittenadministratie moet adressen bevatten

Salarisadministratie nieuws
Een werknemer die een rittenadministratie bijhoudt om aan de bijtelling privégebruik auto te ontkomen, moet zorgen dat deze aan de wettelijke eisen voldoet.
Read More

Uw kinderen bij u aan het vakantiewerk

Salarisadministratie nieuws
Stel: u heeft een winkel en uw kind werkt in de vakantie mee in uw bedrijf. Hoe zit dat dan fiscaal? Bestaat er iets fiscaalvriendelijks voor uw zoon- of dochter?
Read More

Heeft u voldoende werk gemaakt van uw Risico-Inventarisatie & -Evaluatie?

Niet gecategoriseerd Salarisadministratie nieuws
Om bewust te kunnen ondernemen is het niet alleen belangrijk dat de werkgever weet welke financiële risico’s de organisatie loopt, maar ook welke risico’s er spelen op het gebied van veiligheid en gezondheid. Het is mogelijk om die risico’s gestructureerd in beeld te brengen met behulp van de RI&E.
Read More

Creditfacturen goed verwerken

Fiscaal nieuws
Stuurt u als ondernemer uw afnemers een creditfactuur, dan mag u de daarop vermelde btw niet verrekenen in uw reguliere btw-aangifte.
Read More