Home 9 Salarisadministratie nieuws 9 Rittenadministratie moet adressen bevatten

Rittenadministratie moet adressen bevatten

door | aug 12, 2015

Een werknemer die een rittenregistratie bijhoudt om aan de bijtelling privégebruik auto te ontkomen, moet er wel voor zorgen dat deze aan de wettelijke eisen voldoet. En dat betekent onder meer dat de rittenregistratie de adressen van de bestemmingen moet bevatten, zo heeft Hof Den Haag bevestigd.

In de betreffende zaak had een directeur-grootaandeelhouder (dga) een rittenregistratie bijgehouden om aan te tonen dat hij minder dan 500 km privé had gereden met de auto van de zaak. De inspecteur legde desondanks naheffingsaanslagen op, omdat hij stelde dat de registratie niet aan de wettelijke eisen voldeed. Hof Den Haag oordeelde dat de dga met de rittenregistratie niet had aangetoond dat hij minder dan 500 km privé had gereden, aangezien de adressen van de bestemmingen in veel gevallen ontbraken. Ook merkte het hof op dat het in de rittenregistratie opgevoerde woon-werkverkeer varieerde van 15 tot 30 km, zonder de gekozen route te specificeren. De ANWB-routeplanner kwam tot een afstand voor woon-werkverkeer van 13 km (snelste route), 11,8 km (kortste route) of 13,2 km (route zonder snelwegen). Het hof concludeerde dat de rittenregistratie niet als bewijsmiddel kon dienen. De opgelegde naheffingsaanslagen bleven dan ook in stand.

Een sluitende rittenadministratie als tegenbewijs
Met een sluitende rittenregistratie kan een werknemer bewijzen dat hij in het kalenderjaar maximaal 500 kilometer privé heeft gereden. Een rittenadministratie moet ten minste de volgende gegevens bevatten:
• merk, type en kenteken van de auto;
• de periode waarin de auto ter beschikking staat; en
• de ritgegevens.

Een rit is de enkele reisafstand tussen twee adressen. Er is sprake van een rit met een gemengd karakter als de werknemer tijdens de rit zowel zakelijke kilometers als privékilometers rijdt. Per rit moet de werknemer de volgende gegevens noteren:
• de datum;
• de begin- en eindstand van de kilometerteller;
• het adres van vertrek en het aankomstadres;
• de gevolgde route als deze afwijkt van de meest gebruikelijke route. De gebruikelijke route is volgens de jurisprudentie de weg die door het merendeel van de belastingplichtigen bij gebruik van eenzelfde soort vervoermiddel zou worden gevolgd;
• of het een privé rit is of een zakelijke rit.
– het karakter van een rit wordt uitsluitend bepaald door het doel van de reis. Als u tijdens uw werk bijvoorbeeld een bezoek aan de dokter brengt en daarbij de auto gebruikt om tijd te besparen, geldt dit als een privé rit.
– woon-werkverkeer is in dit verband zakelijk; en
• de privé-omrijkilometers bij een rit met een gemengd karakter.

Zijn er meer gebruikers per auto, dan moet uit de rittenregistratie blijken welke gebruiker een rit heeft gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld door een extra kolom in de registratie toe te voegen.

Deel het bericht via

Laatste nieuws

Fisckwartaal(tje) 2024 – nr. 2

Dit is het Fisckwartaal(tje) van mei 2024. Deze nieuwsbrief met handige tips en actiepunten bevat fiscale, juridische en financiële actualiteiten.

Werken met zzp’ers

Als u werkt met zzp’ers, loopt u mogelijk het risico dat achteraf blijkt dat er toch sprake is geweest van een arbeidsovereenkomst.

Toekomst bedrijfsopvolgingsregelingen

Bent u voornemens uw bedrijf over te dragen aan de volgende generatie? In dat geval kunt u mogelijk gebruikmaken van de volgende fiscaalvriendelijke regelingen:
– de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting (‘BOR’) en
– de doorschuifregeling voor de inkomstenbelasting (‘DSR’).

Beide regelingen wijzigen de komende jaren.

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2024

U ontvangt deze maand de WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op peildatum 1 januari 2023. Het is van groot belang om de WOZ-beschikking goed te (laten) controleren.

Heeft u hulp nodig? Wij staan voor u klaar.

Laatste nieuws

Fisckwartaal(tje) 2024 – nr. 2

Dit is het Fisckwartaal(tje) van mei 2024. Deze nieuwsbrief met handige tips en actiepunten bevat fiscale, juridische en financiële actualiteiten.

Werken met zzp’ers

Als u werkt met zzp’ers, loopt u mogelijk het risico dat achteraf blijkt dat er toch sprake is geweest van een arbeidsovereenkomst.

Toekomst bedrijfsopvolgingsregelingen

Bent u voornemens uw bedrijf over te dragen aan de volgende generatie? In dat geval kunt u mogelijk gebruikmaken van de volgende fiscaalvriendelijke regelingen:
– de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting (‘BOR’) en
– de doorschuifregeling voor de inkomstenbelasting (‘DSR’).

Beide regelingen wijzigen de komende jaren.

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2024

U ontvangt deze maand de WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op peildatum 1 januari 2023. Het is van groot belang om de WOZ-beschikking goed te (laten) controleren.

Heeft u hulp nodig bij …… ? Wij staan voor u klaar.