Home 9 Salarisadministratie nieuws 9 Uw kinderen bij u aan het vakantiewerk

Uw kinderen bij u aan het vakantiewerk

door | aug 11, 2015

Stel: u heeft een winkel en uw kind werkt in de vakantie mee in uw bedrijf. Hoe zit dat dan fiscaal? Bestaat er iets fiscaalvriendelijks voor uw zoon- of dochter?

Werknemersverzekeringen 
Voor normale vakantiekrachten moet u bovenop het brutoloon nog een bijdrage betalen voor werknemersverzekeringen (WIA, WAO en WW: voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid). Deze bijdrage is al gauw zo’n 10 à 15% van het brutoloon. Dit is voor uw eigen kind soms niet nodig. Hoe zit dat precies?

Geen premies
Als uw kind ter vervanging van een vaste kracht wordt ingepland, daarbij het cao-loon ontvangt en er ook dezelfde regels en arbeidsvoorwaarden gelden, is uw kind wél verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Denk aan de situatie dat uw kinderen opdrachten moet opvolgen en net zoveel pauze heeft als een ander. Werkt uw zoon of dochter echter heel anders dan uw andere werknemers (pakjes wegbrengen, schoonmaken of eens bijspringen terwijl u er als ouder op toeziet) én wijken de arbeidsvoorwaarden dus af van de voorwaarden voor normale werknemers? Dan spelen de werknemersverzekeringen niet.

Loonheffing
Voor de loonbelasting en premieheffing volksverzekeringen is uw tegen betaling meewerkende kind altijd werknemer. Dat betekent dat u deze belasting en premies moet wp-contenten op het loon. Ook de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet van 6,95% is verschuldigd.

Tip: tot een bedrag van ongeveer € 6.100,- (2015) per jaar/€ 508,- per maand is uw kind helemaal geen loonheffing of inkomstenbelasting verschuldigd.

Let op: als het maandbedrag hoger is, zal uw kind wel loonheffing moeten betalen. Dit bedrag kan echter weer worden teruggevraagd bij de Belastingdienst.
De beloning is wel als zakelijke kosten aftrekbaar van uw belaste winst.

Deel het bericht via

Laatste nieuws

Fisckwartaal(tje) 2024 – nr. 2

Dit is het Fisckwartaal(tje) van mei 2024. Deze nieuwsbrief met handige tips en actiepunten bevat fiscale, juridische en financiële actualiteiten.

Werken met zzp’ers

Als u werkt met zzp’ers, loopt u mogelijk het risico dat achteraf blijkt dat er toch sprake is geweest van een arbeidsovereenkomst.

Toekomst bedrijfsopvolgingsregelingen

Bent u voornemens uw bedrijf over te dragen aan de volgende generatie? In dat geval kunt u mogelijk gebruikmaken van de volgende fiscaalvriendelijke regelingen:
– de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting (‘BOR’) en
– de doorschuifregeling voor de inkomstenbelasting (‘DSR’).

Beide regelingen wijzigen de komende jaren.

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2024

U ontvangt deze maand de WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op peildatum 1 januari 2023. Het is van groot belang om de WOZ-beschikking goed te (laten) controleren.

Heeft u hulp nodig? Wij staan voor u klaar.

Laatste nieuws

Fisckwartaal(tje) 2024 – nr. 2

Dit is het Fisckwartaal(tje) van mei 2024. Deze nieuwsbrief met handige tips en actiepunten bevat fiscale, juridische en financiële actualiteiten.

Werken met zzp’ers

Als u werkt met zzp’ers, loopt u mogelijk het risico dat achteraf blijkt dat er toch sprake is geweest van een arbeidsovereenkomst.

Toekomst bedrijfsopvolgingsregelingen

Bent u voornemens uw bedrijf over te dragen aan de volgende generatie? In dat geval kunt u mogelijk gebruikmaken van de volgende fiscaalvriendelijke regelingen:
– de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting (‘BOR’) en
– de doorschuifregeling voor de inkomstenbelasting (‘DSR’).

Beide regelingen wijzigen de komende jaren.

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2024

U ontvangt deze maand de WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op peildatum 1 januari 2023. Het is van groot belang om de WOZ-beschikking goed te (laten) controleren.

Heeft u hulp nodig bij …… ? Wij staan voor u klaar.