Home 9 Fiscaal nieuws 9 Post van een incassobureau. Waar moet u op letten?

Post van een incassobureau. Waar moet u op letten?

door | mei 11, 2016

Als ondernemer heeft u er het liefst niet mee te maken: incassobureaus. Zeker nu deze branche zeer negatief in het nieuws is: ze zouden te veel kosten berekenen en dreigende taal gebruiken. Waar moet u op letten voordat u gaat betalen?

Wat is de juridische status?
Iedereen kan in Nederland een incassobureau beginnen. Er worden geen eisen gesteld aan bijvoorbeeld vakbekwaamheid of integriteit. De laatste tijd groeit het aantal incassobureaus (mede daardoor) snel.

Een gerechtsdeurwaarder moet voldoen aan wettelijke eisen en is door de kroon (regering) benoemd, maar niet voor zijn incassowerkzaamheden. Een gerechtsdeurwaarder heeft daarom vaak twee petten op: die van incassobureau (zonder eisen) en die van gerechtsdeurwaarder, bijvoorbeeld als uitvoerder van gerechtelijke vonnissen.

Wat mag zo’n bureau?
Zowel een incassobureau als een gerechtsdeurwaarder mogen u aanschrijven, bellen en bezoeken. Vraag om een legitimatie als u bezocht wordt en vraag in welke hoedanigheid men u bezoekt. Zonder wettelijke taak mag een deurwaarder immers niet bezoeken als gerechtsdeurwaarder, maar wel als medewerker van een incassobureau.

Daarnaast mogen zowel een incassobureau als een gerechtsdeurwaarder uit naam van de klant een juridische procedure starten. Pas ná een vonnis van de rechter mogen er dwangmaatregelen zoals (loon)beslag volgen. Alleen een gerechtsdeurwaarder mag beslag leggen. Een incassobureau mag dat nooit.

Hoeveel mag dat kosten?
Sinds enkele jaren is er een wettelijke regeling voor de hoogte van de incassokosten en is ook de renteberekening wettelijk geregeld. Bedrijven mogen onderling hogere of lagere bedragen aan incassokosten en rente afspreken, vaak via algemene voorwaarden. Is er niets afgesproken, dan geldt de wettelijke regeling.

Op dit terrein gaan incassobureaus en deurwaarders vaak over de schreef. Zij brengen vaak meer kosten en een hogere rente in rekening óf brengen btw over de kosten in rekening. Alleen als u btw-plichtig bent, mag er btw over de kosten in rekening worden gebracht. Alleen incassokosten mogen in rekening worden gebracht, dus géén leges en informatie- of dossierkosten, e.d.

Staffel incassokosten

Factuurbedrag                                            Incassokosten

t/m € 2.500                                                 15% met een minimum van € 40

€ 2.501 t/m € 5.000                                   10%

€ 5.001 t/m € 10.000                                 5%

€ 10.001 t/m € 25.000                               1%

Meer dan € 25.000                                     0,5% met een maximum van € 6.775

Stel, u heeft een factuur van € 200. Daarover mag maximaal € 40 aan incassokosten berekend worden.
Stel, u heeft een factuur van € 500. Daarover mag 15% = € 75 aan incassokosten berekend worden.
Is uw factuur € 2.600 groot? Het bedrag aan incassokosten is dan 15% over € 2.500 = € 375 + 10% over € 100 = € 10. Totaal dus € 385.

Waar moet u op letten?
Kijk de aanmaning van het incassobureau goed na op de hiernavolgende punten:
– Kent u de factuur en de leverancier? Zo niet, vraag dan een kopiefactuur aan.
– Voldoet de in rekening gebrachte rente aan de wettelijk eisen?
– Is de hoogte van het bedrag van de incassokosten correct? Check de staffel.
– Laat u niet intimideren. Beslag leggen op loon of inboedel kan pas na tussenkomst van een rechter.

Kloppen de vordering, de rente en de kosten? Neem dan zo snel mogelijk contact op met het incassobureau of uw leverancier en regel de achterstand. Zo voorkomt u een hoop narigheid.

Deel het bericht via

Laatste nieuws

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2024

U ontvangt deze maand de WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op peildatum 1 januari 2023. Het is van groot belang om de WOZ-beschikking goed te (laten) controleren.

Minimumloon gewijzigd in Minimumuurloon!

Het wettelijk minimumloon is sinds 1 januari 2024 vervangen door het wettelijk minimumuurloon. Hierdoor krijgt iedere werknemer van 21 jaar en ouder hetzelfde minimumuurloon ongeacht de arbeidsduur die in de organisatie geldt. Wat dit precies inhoudt en welke gevolgen dit heeft voor u als werkgever, leest u hierna.

Startpunt 2024

De brochure ‘Startpunt 2024’ informeert u over de laatste wijzigingen die per 1 januari 2024 zijn ingegaan.

Heeft u hulp nodig? Wij staan voor u klaar.

Laatste nieuws

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2024

U ontvangt deze maand de WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op peildatum 1 januari 2023. Het is van groot belang om de WOZ-beschikking goed te (laten) controleren.

Minimumloon gewijzigd in Minimumuurloon!

Het wettelijk minimumloon is sinds 1 januari 2024 vervangen door het wettelijk minimumuurloon. Hierdoor krijgt iedere werknemer van 21 jaar en ouder hetzelfde minimumuurloon ongeacht de arbeidsduur die in de organisatie geldt. Wat dit precies inhoudt en welke gevolgen dit heeft voor u als werkgever, leest u hierna.

Startpunt 2024

De brochure ‘Startpunt 2024’ informeert u over de laatste wijzigingen die per 1 januari 2024 zijn ingegaan.

Heeft u hulp nodig bij …… ? Wij staan voor u klaar.