Home 9 Salarisadministratie nieuws 9 Nettoloon afspraak kan nadelig uitpakken

Nettoloon afspraak kan nadelig uitpakken

door | sep 9, 2016

U maakt afspraken met uw medewerkers over de hoogte van het loon. Vaak is het beter een brutoloon overeen te komen met uw medewerker.

Voorbeeld
U neemt een vakantiekracht aan voor een maand met een nettoloon afspraak. U meldt deze medewerker bij de salarisadministratie. Er wordt gevraagd om hem een loonbelastingverklaring in te laten vullen.

Optie 1:
Uw medewerker kiest ervoor de loonheffingskorting toe te laten passen. Zijn brutoloon wordt bepaald aan de hand van het door u opgegeven nettoloon verhoogd met de loonheffing.

Optie 2:
Uw medewerker kiest ervoor de loonheffingskorting niet toe te laten passen. Ook nu wordt zijn brutoloon bepaald aan de hand van het door u opgegeven nettoloon. Er wordt echter geen korting toegepast op de in te houden loonheffing. Hierdoor betaalt u meer loonheffing dan bij optie 1.

Omdat u een nettoloon afspraak heeft gemaakt met de medewerker komen deze hogere kosten voor uw rekening. In veel gevallen kan de vakantiekracht de door u betaalde loonheffing terug krijgen van de Belastingdienst.

Advies
In bovenstaand voorbeeld gaat het om een vakantiekracht, maar dit geldt natuurlijk voor iedere medewerker die u in dienst neemt. Uiteraard kan er een pro forma loonberekening voor u gemaakt worden waaruit blijkt welk brutoloon u kunt vaststellen horende bij een netto bedrag dat u in gedachten heeft. Er kan dan ook inzichtelijk gemaakt worden welke invloed het al dan niet toepassen van de loonheffingskorting heeft op de loonkosten.

Indien u toch een nettoloon afspraak maakt, is het goedkoper als de loonheffingskorting wel toegepast wordt. Wij adviseren echter om altijd een brutoloon afspraak te maken.

Deel het bericht via

Laatste nieuws

Belastingplan 2024

In onze special staan de meest belangwekkende voorgenomen maatregelen op een rij uit het Prinsjesdagpakket voor 2024.

FiscKwartaal(tje)-3

Het FiscKwartaal(tje) van augustus 2023 is een nieuwsbrief met handige tips en actiepunten.

Wet toekomst pensioenen – Pensioenfondsen

Op 1 juli 2023 gaat de nieuwe pensioenwet in: de Wet toekomst pensioenen (Wtp).

Hierna leest u wat de invoering van de Wtp betekent voor u als werkgever en wat uw werknemers hiervan gaan merken.

Heeft u hulp nodig? Wij staan voor u klaar.

Laatste nieuws

Belastingplan 2024

In onze special staan de meest belangwekkende voorgenomen maatregelen op een rij uit het Prinsjesdagpakket voor 2024.

FiscKwartaal(tje)-3

Het FiscKwartaal(tje) van augustus 2023 is een nieuwsbrief met handige tips en actiepunten.

Wet toekomst pensioenen – Pensioenfondsen

Op 1 juli 2023 gaat de nieuwe pensioenwet in: de Wet toekomst pensioenen (Wtp).

Hierna leest u wat de invoering van de Wtp betekent voor u als werkgever en wat uw werknemers hiervan gaan merken.

Heeft u hulp nodig bij …… ? Wij staan voor u klaar.