Home 9 Salarisadministratie nieuws 9 Nettoloon afspraak kan nadelig uitpakken

Nettoloon afspraak kan nadelig uitpakken

door | sep 9, 2016

U maakt afspraken met uw medewerkers over de hoogte van het loon. Vaak is het beter een brutoloon overeen te komen met uw medewerker.

Voorbeeld
U neemt een vakantiekracht aan voor een maand met een nettoloon afspraak. U meldt deze medewerker bij de salarisadministratie. Er wordt gevraagd om hem een loonbelastingverklaring in te laten vullen.

Optie 1:
Uw medewerker kiest ervoor de loonheffingskorting toe te laten passen. Zijn brutoloon wordt bepaald aan de hand van het door u opgegeven nettoloon verhoogd met de loonheffing.

Optie 2:
Uw medewerker kiest ervoor de loonheffingskorting niet toe te laten passen. Ook nu wordt zijn brutoloon bepaald aan de hand van het door u opgegeven nettoloon. Er wordt echter geen korting toegepast op de in te houden loonheffing. Hierdoor betaalt u meer loonheffing dan bij optie 1.

Omdat u een nettoloon afspraak heeft gemaakt met de medewerker komen deze hogere kosten voor uw rekening. In veel gevallen kan de vakantiekracht de door u betaalde loonheffing terug krijgen van de Belastingdienst.

Advies
In bovenstaand voorbeeld gaat het om een vakantiekracht, maar dit geldt natuurlijk voor iedere medewerker die u in dienst neemt. Uiteraard kan er een pro forma loonberekening voor u gemaakt worden waaruit blijkt welk brutoloon u kunt vaststellen horende bij een netto bedrag dat u in gedachten heeft. Er kan dan ook inzichtelijk gemaakt worden welke invloed het al dan niet toepassen van de loonheffingskorting heeft op de loonkosten.

Indien u toch een nettoloon afspraak maakt, is het goedkoper als de loonheffingskorting wel toegepast wordt. Wij adviseren echter om altijd een brutoloon afspraak te maken.

Deel het bericht via

Laatste nieuws

FiscKwartaal(tje)-2

Het FiscKwartaal(tje) van mei 2023 is een handige nieuwsbrief met tips en actiepunten.

Regeling piekarbeid

Voor de sectoren Glastuinbouw en Open Teelten bestaat een regeling voor kortdurende arbeid: de regeling piekarbeid.

Regeling tegemoetkoming energiekosten (TEK)

De TEK compenseert een deel van de gestegen energiekosten van energie-intensieve mkb-ondernemingen. Op 21 maart 2023 is het aanvraagloket voor deze tegemoetkoming geopend.

FiscKwartaal(tje)-1

Deze nieuwsbrief met handige tips en actiepunten bevat fiscale, juridische en financiële actualiteiten.

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2023?

Traditiegetrouw ontvangt u deze maand weer de jaarlijkse WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op de peildatum 1 januari 2022. Op basis van deze WOZ-waarde stelt de gemeente uw aanslag voor de onroerendezaakbelastingen voor dit jaar vast. U kunt hier bezwaar tegen maken.

In 2023 kunt u willekeurig afschrijven

In 2023 mag op nieuwe aangewezen bedrijfsmiddelen maximaal 50% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten willekeurig worden afgeschreven ten laste van de winst.

Heeft u hulp nodig? Wij staan voor u klaar.

Laatste nieuws

FiscKwartaal(tje)-2

Het FiscKwartaal(tje) van mei 2023 is een handige nieuwsbrief met tips en actiepunten.

Regeling piekarbeid

Voor de sectoren Glastuinbouw en Open Teelten bestaat een regeling voor kortdurende arbeid: de regeling piekarbeid.

Regeling tegemoetkoming energiekosten (TEK)

De TEK compenseert een deel van de gestegen energiekosten van energie-intensieve mkb-ondernemingen. Op 21 maart 2023 is het aanvraagloket voor deze tegemoetkoming geopend.

FiscKwartaal(tje)-1

Deze nieuwsbrief met handige tips en actiepunten bevat fiscale, juridische en financiële actualiteiten.

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2023?

Traditiegetrouw ontvangt u deze maand weer de jaarlijkse WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op de peildatum 1 januari 2022. Op basis van deze WOZ-waarde stelt de gemeente uw aanslag voor de onroerendezaakbelastingen voor dit jaar vast. U kunt hier bezwaar tegen maken.

In 2023 kunt u willekeurig afschrijven

In 2023 mag op nieuwe aangewezen bedrijfsmiddelen maximaal 50% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten willekeurig worden afgeschreven ten laste van de winst.

Heeft u hulp nodig bij …… ? Wij staan voor u klaar.