Home 9 Fiscaal nieuws 9 Hoe werkt de nieuwe regeling voor oninbare vorderingen?

Hoe werkt de nieuwe regeling voor oninbare vorderingen?

door | apr 4, 2017

De btw terugvragen als uw klanten niet betalen, was volgens de wettelijke regeling altijd erg moeilijk. Sinds 1 januari 2017 gaat dat gelukkig veel makkelijker. Weet u nu hoe het moet en wat de overgangsregels zijn?

Oude regeling tot en met 2016

Afgedragen btw ter zake van vorderingen die niet zijn en niet zullen worden voldaan, kan worden teruggevraagd via een apart verzoek, waarin u de oninbaarheid moest aantonen.

Uw niet-betalende klant brengt de btw meestal in aftrek bij ontvangst van de factuur. Uw klant moest deze in mindering gebrachte btw aan de fiscus terugbetalen, uiterlijk twee jaar na de betaaldatum van uw factuur.

Het terugvragen van de btw bij een onbetaalde factuur leidde tot een hoop gedoe. Definitieve oninbaarheid was zonder faillissement moeilijk te bewijzen. Ook was het lastig te bepalen op welk moment een vordering definitief oninbaar werd.

Nieuwe regeling vanaf 2017

De nieuwe regeling houdt een belangrijke vereenvoudiging in:

  1. De btw op oninbare vorderingen kan vanaf 1 januari 2017 in de reguliere btw-aangifte worden teruggevraagd.
  2. De btw kan als oninbaar worden beschouwd als de vordering langer dan één jaar na opeisbaarheid nog niet is voldaan. U hoeft dan dus geen nader bewijs meer te leveren.

Als de vordering na het terugvragen van de btw wegens oninbaarheid, alsnog (deels) wordt betaald, moet u daarover btw afdragen.

En uw niet-betalende klant? De termijn waarin de in aftrek gebrachte btw bij niet-betaling van de schuld uiterlijk moet worden terugbetaald, is ingekort van twee naar één jaar.

Overgangsregeling

Voor vorderingen die al vóór 1 januari 2017 moesten worden betaald, geldt dat de termijn van één jaar pas op 1 januari 2017 is gaan lopen. In de btw-aangiften over 2017 kunt u dus alleen btw terugvragen als u kunt aantonen dat de vordering definitief niet meer inbaar is.

Kunt u dit niet aantonen, dan moet u wachten totdat de aangifte over januari 2018 (of het 1e kwartaal van 2018) wordt ingediend, voordat u de btw in de aangifte kunt terugvragen.

Voor de niet-betalende klant is de nieuwe regeling direct ingegaan. Btw op schulden die op 1 januari 2017 langer dan één jaar onbetaald zijn gebleven, moe(s)t in de aangifte over januari 2017 (of het 1e kwartaal van 2017) worden terugbetaald aan de Belastingdienst.

 

Deel het bericht via

Laatste nieuws

Fisckwartaal(tje) 2024 – nr. 2

Dit is het Fisckwartaal(tje) van mei 2024. Deze nieuwsbrief met handige tips en actiepunten bevat fiscale, juridische en financiële actualiteiten.

Werken met zzp’ers

Als u werkt met zzp’ers, loopt u mogelijk het risico dat achteraf blijkt dat er toch sprake is geweest van een arbeidsovereenkomst.

Toekomst bedrijfsopvolgingsregelingen

Bent u voornemens uw bedrijf over te dragen aan de volgende generatie? In dat geval kunt u mogelijk gebruikmaken van de volgende fiscaalvriendelijke regelingen:
– de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting (‘BOR’) en
– de doorschuifregeling voor de inkomstenbelasting (‘DSR’).

Beide regelingen wijzigen de komende jaren.

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2024

U ontvangt deze maand de WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op peildatum 1 januari 2023. Het is van groot belang om de WOZ-beschikking goed te (laten) controleren.

Heeft u hulp nodig? Wij staan voor u klaar.

Laatste nieuws

Fisckwartaal(tje) 2024 – nr. 2

Dit is het Fisckwartaal(tje) van mei 2024. Deze nieuwsbrief met handige tips en actiepunten bevat fiscale, juridische en financiële actualiteiten.

Werken met zzp’ers

Als u werkt met zzp’ers, loopt u mogelijk het risico dat achteraf blijkt dat er toch sprake is geweest van een arbeidsovereenkomst.

Toekomst bedrijfsopvolgingsregelingen

Bent u voornemens uw bedrijf over te dragen aan de volgende generatie? In dat geval kunt u mogelijk gebruikmaken van de volgende fiscaalvriendelijke regelingen:
– de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting (‘BOR’) en
– de doorschuifregeling voor de inkomstenbelasting (‘DSR’).

Beide regelingen wijzigen de komende jaren.

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2024

U ontvangt deze maand de WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op peildatum 1 januari 2023. Het is van groot belang om de WOZ-beschikking goed te (laten) controleren.

Heeft u hulp nodig bij …… ? Wij staan voor u klaar.