Home 9 Salarisadministratie nieuws 9 Checklist voor werken met uitzendbureaus en uitzendkrachten

Checklist voor werken met uitzendbureaus en uitzendkrachten

door | jan 15, 2018

Werkgevers die uitzendkrachten inhuren zijn medeverantwoordelijk voor een wettige werkwijze van het uitzendbureau. Om werkgevers hierbij een hulpmiddel aan te reiken, is een checklist ontwikkeld.

Werkgevers (inleners) en uitzendbureaus (uitleners) van uitzendkrachten delen met elkaar de verantwoordelijkheid voor eerlijk, gezond en veilig uitzendwerk. Als het uitzendorganisatie zijn zaakjes niet op orde heeft, kan de werkgever hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Met de checklist kunnen inleners bepalen of zij op de juiste manier met uitzendkrachten werken. De checklist is ontwikkeld door Inspectie SZW, in samenwerking met de Belastingdienst en betrokken partijen uit de uitzendbranche.

Aandachtspunten voor werken met uitzendbureau
In de checklist beantwoordt de werkgever negen checkvragen over het uitzendbureau waarmee hij samenwerkt of wil gaan samenwerken, zoals:

  • Is het uitzendbureau gecertificeerd door de Stichting Normering Arbeid?
  • Factureert het uitzendbureau correct?
  • Heeft het uitzendbureau een G-rekening?

Bij elke vraag krijgt de werkgever uitgelegd waarom hij dit punt moet controleren en hoe hij dit kan doen. Na het invullen krijgt de werkgever te zien wat eventuele aandachtspunten zijn.

De checklist vindt u op https://www.inspectie-checklist.nl/uitzendbureaus/.

Bij 33% van inspecties sprake van overtreding
Het (blijven) controleren van een uitzendbureau is voor de inlener geen overbodig werk. Sommige uitzendbureaus overtreden de wet, bijvoorbeeld door onderbetaling, illegale tewerkstellingen of te lange werkdagen. Inspectie SZW constateerde in 2016 bij 33% van de 221 inspecties bij uitzendbureaus een overtreding en legde voor meer dan € 1,3 miljoen aan boetes op. In totaal ontving Inspectie SZW vorig jaar ruim 800 meldingen over uitzendbureaus. Een groot deel hiervan kwam van Poolse uitzendkrachten, die ook het grootste slachtoffer van onderbetaling waren.

Let op: Zowel de inlener als het uitzendbureau zelf moeten regelmatig alle punten controleren en alert blijven op signalen van misstanden.

Deel het bericht via

Laatste nieuws

Fisckwartaal(tje) 2024 – nr. 2

Dit is het Fisckwartaal(tje) van mei 2024. Deze nieuwsbrief met handige tips en actiepunten bevat fiscale, juridische en financiële actualiteiten.

Werken met zzp’ers

Als u werkt met zzp’ers, loopt u mogelijk het risico dat achteraf blijkt dat er toch sprake is geweest van een arbeidsovereenkomst.

Toekomst bedrijfsopvolgingsregelingen

Bent u voornemens uw bedrijf over te dragen aan de volgende generatie? In dat geval kunt u mogelijk gebruikmaken van de volgende fiscaalvriendelijke regelingen:
– de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting (‘BOR’) en
– de doorschuifregeling voor de inkomstenbelasting (‘DSR’).

Beide regelingen wijzigen de komende jaren.

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2024

U ontvangt deze maand de WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op peildatum 1 januari 2023. Het is van groot belang om de WOZ-beschikking goed te (laten) controleren.

Minimumloon gewijzigd in Minimumuurloon!

Het wettelijk minimumloon is sinds 1 januari 2024 vervangen door het wettelijk minimumuurloon. Hierdoor krijgt iedere werknemer van 21 jaar en ouder hetzelfde minimumuurloon ongeacht de arbeidsduur die in de organisatie geldt. Wat dit precies inhoudt en welke gevolgen dit heeft voor u als werkgever, leest u hierna.

Heeft u hulp nodig? Wij staan voor u klaar.

Laatste nieuws

Fisckwartaal(tje) 2024 – nr. 2

Dit is het Fisckwartaal(tje) van mei 2024. Deze nieuwsbrief met handige tips en actiepunten bevat fiscale, juridische en financiële actualiteiten.

Werken met zzp’ers

Als u werkt met zzp’ers, loopt u mogelijk het risico dat achteraf blijkt dat er toch sprake is geweest van een arbeidsovereenkomst.

Toekomst bedrijfsopvolgingsregelingen

Bent u voornemens uw bedrijf over te dragen aan de volgende generatie? In dat geval kunt u mogelijk gebruikmaken van de volgende fiscaalvriendelijke regelingen:
– de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting (‘BOR’) en
– de doorschuifregeling voor de inkomstenbelasting (‘DSR’).

Beide regelingen wijzigen de komende jaren.

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2024

U ontvangt deze maand de WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op peildatum 1 januari 2023. Het is van groot belang om de WOZ-beschikking goed te (laten) controleren.

Minimumloon gewijzigd in Minimumuurloon!

Het wettelijk minimumloon is sinds 1 januari 2024 vervangen door het wettelijk minimumuurloon. Hierdoor krijgt iedere werknemer van 21 jaar en ouder hetzelfde minimumuurloon ongeacht de arbeidsduur die in de organisatie geldt. Wat dit precies inhoudt en welke gevolgen dit heeft voor u als werkgever, leest u hierna.

Heeft u hulp nodig bij …… ? Wij staan voor u klaar.