Home 9 Salarisadministratie nieuws 9 Heeft u uw arbeidsongeschiktheidsrisico al verzekerd?

Heeft u uw arbeidsongeschiktheidsrisico al verzekerd?

door | mei 14, 2018

U heeft vast wel eens nagedacht over de gevolgen van mogelijke arbeidsongeschiktheid. In die omstandigheid krijgt u niet alleen te maken met een forse inkomensachteruitgang, maar ook met extra zorgkosten. Veel hangt dan af van uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk om de risico’s in kaart te brengen, zodat zichtbaar is wat er gebeurt wanneer u onverhoopt geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt.

Let wel, 1 op de 7 mensen wordt voor zijn of haar 67ste arbeidsongeschikt voor een periode van 5 jaar of langer! Veel ondernemers weten hoe belangrijk een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is, maar toch sluit slechts een minderheid er een af. Een belangrijke reden daarvoor is dat een AOV (te) duur is.

Door uitsluitend het risico te verzekeren dat niet zelf gedragen kan worden, kan de premie echter betaalbaar worden gehouden. Factoren die de premiehoogte beïnvloeden zijn: beroepsdekking, op passende of gangbare arbeid, sommenverzekering of schadeverzekering, uitkeringsdrempel, wachtdagen, eindleeftijd, verzekerd bedrag, indexatie uitkering en leeftijdsafhankelijke of gelijkblijvende premie.

Jaarlijks stijgende of gelijkblijvende premie?
Een jaarlijks stijgende premie (bij de leeftijdsafhankelijke optie) is aanvankelijk goedkoper. Bij een gelijkblijvende premie betaalt u in het begin een opslag, die wordt gereserveerd om later de premie laag te houden. Veel AOV’s worden echter voortijdig beëindigd. Die groep verzekerden had dan beter niet voor de reservering in een gelijkblijvende premie kunnen kiezen.

Maar er is nog een reden om voor een stijgende premie te kiezen. Stel dat de tarieven later wat lager worden en u wilt overstappen? In dat geval bent u uw reservering kwijt.

Bij veel AOV’s die voor 2013 afgesloten zijn, ontvangen tussenpersonen nog steeds tot gemiddeld 20% provisie. Met de afschaffing van het provisiestelsel is de vergoeding voor de tussenpersoon weggevallen. Daar zijn de afsluitkosten en advieskosten voor in de plaats gekomen. Het kan daarom lonend zijn om een AOV te laten omzetten naar een provisievrije variant of om een nieuwe AOV af te sluiten en bijvoorbeeld weer aanvangskorting te genieten.

Tip
Houd verzekeringen – in het bijzonder de AOV – periodiek tegen het licht. Vooral de laatste jaren is de AOV-markt sterk in beweging geweest, waardoor verzekeraars prijsverlagingen en betere voorwaarden hebben doorgevoerd om concurrerend te zijn en potentiële klanten te interesseren voor een AOV.

Deel het bericht via

Laatste nieuws

FiscKwartaal(tje)-2

Het FiscKwartaal(tje) van mei 2023 is een handige nieuwsbrief met tips en actiepunten.

Regeling piekarbeid

Voor de sectoren Glastuinbouw en Open Teelten bestaat een regeling voor kortdurende arbeid: de regeling piekarbeid.

Regeling tegemoetkoming energiekosten (TEK)

De TEK compenseert een deel van de gestegen energiekosten van energie-intensieve mkb-ondernemingen. Op 21 maart 2023 is het aanvraagloket voor deze tegemoetkoming geopend.

FiscKwartaal(tje)-1

Deze nieuwsbrief met handige tips en actiepunten bevat fiscale, juridische en financiële actualiteiten.

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2023?

Traditiegetrouw ontvangt u deze maand weer de jaarlijkse WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op de peildatum 1 januari 2022. Op basis van deze WOZ-waarde stelt de gemeente uw aanslag voor de onroerendezaakbelastingen voor dit jaar vast. U kunt hier bezwaar tegen maken.

In 2023 kunt u willekeurig afschrijven

In 2023 mag op nieuwe aangewezen bedrijfsmiddelen maximaal 50% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten willekeurig worden afgeschreven ten laste van de winst.

Heeft u hulp nodig? Wij staan voor u klaar.

Laatste nieuws

FiscKwartaal(tje)-2

Het FiscKwartaal(tje) van mei 2023 is een handige nieuwsbrief met tips en actiepunten.

Regeling piekarbeid

Voor de sectoren Glastuinbouw en Open Teelten bestaat een regeling voor kortdurende arbeid: de regeling piekarbeid.

Regeling tegemoetkoming energiekosten (TEK)

De TEK compenseert een deel van de gestegen energiekosten van energie-intensieve mkb-ondernemingen. Op 21 maart 2023 is het aanvraagloket voor deze tegemoetkoming geopend.

FiscKwartaal(tje)-1

Deze nieuwsbrief met handige tips en actiepunten bevat fiscale, juridische en financiële actualiteiten.

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2023?

Traditiegetrouw ontvangt u deze maand weer de jaarlijkse WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op de peildatum 1 januari 2022. Op basis van deze WOZ-waarde stelt de gemeente uw aanslag voor de onroerendezaakbelastingen voor dit jaar vast. U kunt hier bezwaar tegen maken.

In 2023 kunt u willekeurig afschrijven

In 2023 mag op nieuwe aangewezen bedrijfsmiddelen maximaal 50% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten willekeurig worden afgeschreven ten laste van de winst.

Heeft u hulp nodig bij …… ? Wij staan voor u klaar.