Home 9 Fiscaal nieuws 9 Maatregelen financiering vanwege coronavirus

Maatregelen financiering vanwege coronavirus

door | mrt 27, 2020

Veel ondernemers vragen zich af of ze de aflossingsverplichtingen van hun financiering kunnen uitstellen. Ook zijn er mogelijkheden om een beroep te doen op de verruimde BMKB-regeling.

Aangezien de werkwijze per bank verschilt, is het advies om altijd contact te op te nemen met uw bank!

Welke informatie vraagt de bank momenteel voor een overbruggingsfinanciering?
De banken geven aan mee te willen werken aan het verstrekken van een overbruggingsfinanciering, eventueel met gebruikmaking van de Borgstellingsregeling MKB (BMKB).

Om de financieringsaanvraag in behandeling te kunnen en willen nemen, stellen ze een aantal voorwaarden. Deze verschillen per bank. Samengevat komen de uitgangspunten van de banken wat betreft de gevraagde informatie op het volgende neer. Alle banken eisen dat ook overige steunmaatregelen zijn aangevraagd om in de liquiditeitsbehoefte te kunnen voorzien. Dat wil zeggen: aanvraag werktijdverkorting/de nieuwe Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) en uitstel van belastingbetaling.

Het doel is ook om zo de behoefte voor overige extern kapitaal zo laag mogelijk te houden.

Banken zetten aflossingen stop voor een periode van maximaal 6 maanden. Maar let op!
Kleinere ondernemingen met een financiering tot € 2,5 miljoen kunnen 6 maanden uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen. ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben dat samen besloten. De werkwijze verschilt per bank.

ABN Amro zet automatisch de aflossingen stop en u moet zich melden wanneer u dit niet wenst. De bank laat zelfs weten dat het ook de rente betreft.

Bij de Rabobank moet u zelf actie ondernemen en aangeven dat u gebruik van de regeling wilt maken. Verzoeken die betrekking hebben op de aflossingen van maart kunnen tot uiterlijk 30 maart om 13.00 uur worden ingediend. Als u het verzoek later indient, zal het uitstel gelden voor de aflossingsverplichtingen vanaf april.

Let op: het gaat om uitstel van aflossingsverplichtingen, niet om uitstel van de rentekosten van de lening.

Bedrijven met een financiering hoger dan € 2,5 miljoen – evenals particulieren – moeten in contact treden met de bank voor het bespreken van maatwerkoplossingen. Aangezien de werkwijze per bank verschilt is het advies om altijd contact te op te nemen met uw bank!

Aanvullende informatie toepassing BMKB
Er is aanvullende informatie bekendgemaakt over de toepassing van de verruimde Borgstellingsregeling MKB (BMKB).

De maximale looptijd van de regeling is 8 kwartalen. De aflossing vindt lineair plaats of ineens aan het einde van de looptijd (bullet-aflossing). De mogelijkheid om per maand of kwartaal af te lossen verschilt per financier. Bovendien betaalt u 3,9% garantieprovisie aan de staat bij het aangaan van de financiering in de BMKB.

Is de financiering voor een rechtspersoon? In dat geval wordt geëist dat de meerderheidsaandeelhouder een borgstelling van 10% afgeeft.

Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL)
Deze regeling is sinds 18 maart jl. opengesteld. De banken en andere financiers moeten hiervoor een aanvraag indienen bij de RVO. Hiervoor moet u zich wenden tot uw bank of financier.

Verruiming BL-C
Met deze borgstellingsregeling kan een overbruggingskrediet worden gefinancierd tot het maximale borgstellingskrediet per bedrijf van € 1,2 miljoen (bij duurzame/innovatieve leningen (BL-Plus) € 2,5 miljoen).

Als het maximale borgstellingskrediet bijna of geheel is benut, dan kan daar bovenop nog maximaal € 300.000 aan BL-C krediet worden gefinancierd.

De looptijd van het overbruggingskrediet is 8 maanden en er kan lineair worden afgelost of aan het einde van de looptijd. De provisie bedraagt 1% voor starters en 3% voor de overige bedrijven. De borgstelling in de BL-C regeling is 70% van het totaal aan nieuw te verstrekken overbruggingskrediet.

Deel het bericht via

Laatste nieuws

Actiepunten 2023

In de brochure ‘Actiepunten eind 2023’ hebben wij enkele belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2024 voor u op een rij gezet

FiscKwartaal(tje) 4

Het Fisckwartaal(tje) van oktober 2023 bevat handige tips en actiepunten inzake fiscale, juridische en financiële actualiteiten.

Belastingplan 2024

In onze special staan de meest belangwekkende voorgenomen maatregelen op een rij uit het Prinsjesdagpakket voor 2024.

FiscKwartaal(tje)-3

Het FiscKwartaal(tje) van augustus 2023 is een nieuwsbrief met handige tips en actiepunten.

Heeft u hulp nodig? Wij staan voor u klaar.

Laatste nieuws

Actiepunten 2023

In de brochure ‘Actiepunten eind 2023’ hebben wij enkele belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2024 voor u op een rij gezet

FiscKwartaal(tje) 4

Het Fisckwartaal(tje) van oktober 2023 bevat handige tips en actiepunten inzake fiscale, juridische en financiële actualiteiten.

Belastingplan 2024

In onze special staan de meest belangwekkende voorgenomen maatregelen op een rij uit het Prinsjesdagpakket voor 2024.

FiscKwartaal(tje)-3

Het FiscKwartaal(tje) van augustus 2023 is een nieuwsbrief met handige tips en actiepunten.

Heeft u hulp nodig bij …… ? Wij staan voor u klaar.