Home 9 Salarisadministratie nieuws 9 Aanpassing tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 1.0)

Aanpassing tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 1.0)

door | mei 26, 2020

Let op! U kunt de NOW voor de periode maart t/m mei nog tot en met 5 juni 2020 aanvragen.

Seizoensbedrijven
Om seizoensbedrijven en hun werknemers verder tegemoet te komen, is de NOW voor het eerste subsidietijdvak maart t/m mei aangepast. De aanpassing is een extra compensatie voor werkgevers die vanwege een seizoenspatroon of andere redenen een te lage, niet-representatieve loonsom in januari hadden ten opzichte van de subsidieperiode maart t/m mei. U hoeft dit niet aan te vragen, omdat de aanpassing automatisch bij de subsidievaststelling wordt toegepast als dit voordelig voor u uitpakt.

Als de loonsom van maart t/m mei hoger is dan de loonsom van driemaal januari wordt de loonsom van maart t/m mei als uitgangspunt genomen voor de berekening van de subsidiehoogte bij de definitieve vaststelling. De loonsommen van april en mei worden gemaximeerd op de loonsom van maart (peildatum 15 mei). Hiermee gaat uw totale subsidiebedrag omhoog.

Geen loonsom in januari 2020
Als u in januari 2020 en november 2019 geen loon betaalde (0-loonsom) maar wel in maart t/m mei 2020, komt u mogelijk alsnog voor de NOW in aanmerking. Als u eerder een afwijzende beschikking heeft ontvangen, zal het UWV contact met u opnemen.

Deze methode van loonsombepaling wordt ook toegepast als u een onderneming heeft overgenomen en daardoor in januari geen representatieve loonsom heeft. Ook dan wordt de loonsom van maart als refertemaand gehanteerd, mits die loonsom in de periode maart t/m mei 2020 hoger is dan driemaal de loonsom van januari.

Startende onderneming of bedrijf overgenomen?
Bestond uw onderneming nog niet op 1 januari 2019 of heeft u een bedrijf overgenomen? Dan wordt de referentieperiode voor de omzet berekend door de hele kalendermaanden vanaf de eerste kalendermaand na de dag van aanvang van de bedrijfsuitoefening in 2019 t/m februari 2020 om te rekenen naar 3 maanden. Om gebruik te kunnen maken van de regeling voor startende bedrijven moet u uw bedrijf overigens zijn gestart voor februari 2020, omdat er anders geen relevante refertemaand voor de omzet beschikbaar is.

Dertiende maand
Als u in januari 2020 een dertiende maand heeft betaald, kan dat betekenen dat uw loonsom over januari t/m maart lager is. Hierdoor wordt de subsidie lager vastgesteld. Het UWV zal de extra periode salarissen, zoals een dertiende maand, uit de loonsommen halen.

Eerst bij definitieve vaststelling
De aanpassingen leiden alleen tot een hogere compensatie bij de definitieve subsidievaststelling. Uw voorschot wordt dus niet aangepast. De aanvullende tegemoetkoming zal na afloop van de subsidieperiode, maar niet eerder dan september, tot een uitbetaling leiden.

De definitieve vaststelling van de eerste subsidieperiode (maart, april, mei 2020) kan overigens worden aangevraagd vanaf 7 september 2020.

Accountantsverklaring
Een accountantsverklaring is verplicht gesteld voor bedrijven die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van € 100.000 of meer. Ook bij een definitieve subsidie van meer dan € 125.000 is een accountantsverklaring vereist.

Daarnaast zal – als geen accountantsverklaring overlegd hoeft te worden – bij het verzoek om de definitieve vaststelling van een subsidie met een voorschot boven de € 20.000 of een vaststellingsbedrag boven de € 25.000, een verklaring van een derde overlegd moeten worden die de omzetdaling bevestigt. Dit kan bijvoorbeeld een administratiekantoor, financieel dienstverlener of een brancheorganisatie zijn.

Meer informatie?
Wij helpen u graag bij de aanvraag voor de NOW en de aanvraag voor de definitieve vaststelling.

Deel het bericht via

Laatste nieuws

Actiepunten 2023

In de brochure ‘Actiepunten eind 2023’ hebben wij enkele belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2024 voor u op een rij gezet

FiscKwartaal(tje) 4

Het Fisckwartaal(tje) van oktober 2023 bevat handige tips en actiepunten inzake fiscale, juridische en financiële actualiteiten.

Belastingplan 2024

In onze special staan de meest belangwekkende voorgenomen maatregelen op een rij uit het Prinsjesdagpakket voor 2024.

FiscKwartaal(tje)-3

Het FiscKwartaal(tje) van augustus 2023 is een nieuwsbrief met handige tips en actiepunten.

Heeft u hulp nodig? Wij staan voor u klaar.

Laatste nieuws

Actiepunten 2023

In de brochure ‘Actiepunten eind 2023’ hebben wij enkele belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2024 voor u op een rij gezet

FiscKwartaal(tje) 4

Het Fisckwartaal(tje) van oktober 2023 bevat handige tips en actiepunten inzake fiscale, juridische en financiële actualiteiten.

Belastingplan 2024

In onze special staan de meest belangwekkende voorgenomen maatregelen op een rij uit het Prinsjesdagpakket voor 2024.

FiscKwartaal(tje)-3

Het FiscKwartaal(tje) van augustus 2023 is een nieuwsbrief met handige tips en actiepunten.

Heeft u hulp nodig bij …… ? Wij staan voor u klaar.