Home 9 Salarisadministratie nieuws 9 Aanvragen NOW 3 per direct weer mogelijk

Aanvragen NOW 3 per direct weer mogelijk

door | dec 17, 2020

Naar aanleiding van de op 14 december 2020 afgekondigde lockdown is het UWV-loket om een aanvraag in te dienen voor de 3e periode van de NOW-regeling dinsdagochtend om 9.00 uur weer opengesteld. Werkgevers die vanwege de nieuwe maatregelen een aanvraag voor de NOW willen indienen bij het UWV kunnen dat nu alsnog doen. Een aanvraag indienen kan tot en met 27 december 2020.

Periode voor omzetverlies flexibel
Werkgevers komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden oktober t/m december als ze minimaal 20% omzetverlies hebben over een periode van 3 maanden.

Werkgevers die geen aanvraag hebben ingediend voor de 2e periode NOW kunnen zelf kiezen over welke periode het omzetverlies moet worden berekend: oktober t/m december, november t/m januari of december t/m februari. Zij kunnen in die keuze dus (enigszins) rekening houden met de nu aangekondigde maatregelen.

Voor werkgevers die wel gebruik hebben gemaakt van de vorige periode NOW geldt dat de 3 maanden waarover zij het omzetverlies opgeven, moeten aansluiten op de periode die ze de vorige keer hebben opgegeven.

Die tegemoetkoming in de loonkosten is maximaal 80% bij een omzetverlies van 100% en evenredig minder bij een lager omzetverlies. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80% van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in 3 termijnen betaald.

Snelle afhandeling
Het UWV wijst erop dat het voor een snelle afhandeling van belang is dat werkgevers de aanvraag in één keer goed en volledig invullen. Om werkgevers daarbij te helpen zijn op de website van UWV uitgebreide informatie en instructiefilmpjes te vinden.

Ook is het van belang dat werkgevers een realistische inschatting van hun situatie maken. Met de rekenhulp omzetverlies (klik hier) kunnen werkgevers het percentage aan omzetverlies berekenen.

Op www.simulatienow.nl kunnen werkgevers een inschatting maken van de hoogte van het voorschot en de uiteindelijke tegemoetkoming. De tool laat onder andere zien wat de gevolgen zijn van een dalende loonsom.

Meer informatie?
Heeft u meer informatie nodig of hulp bij uw aanvraag? Wij helpen u graag verder.

Deel het bericht via

Laatste nieuws

Fisckwartaal(tje) 2024 – nr. 2

Dit is het Fisckwartaal(tje) van mei 2024. Deze nieuwsbrief met handige tips en actiepunten bevat fiscale, juridische en financiële actualiteiten.

Werken met zzp’ers

Als u werkt met zzp’ers, loopt u mogelijk het risico dat achteraf blijkt dat er toch sprake is geweest van een arbeidsovereenkomst.

Toekomst bedrijfsopvolgingsregelingen

Bent u voornemens uw bedrijf over te dragen aan de volgende generatie? In dat geval kunt u mogelijk gebruikmaken van de volgende fiscaalvriendelijke regelingen:
– de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting (‘BOR’) en
– de doorschuifregeling voor de inkomstenbelasting (‘DSR’).

Beide regelingen wijzigen de komende jaren.

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2024

U ontvangt deze maand de WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op peildatum 1 januari 2023. Het is van groot belang om de WOZ-beschikking goed te (laten) controleren.

Heeft u hulp nodig? Wij staan voor u klaar.

Laatste nieuws

Fisckwartaal(tje) 2024 – nr. 2

Dit is het Fisckwartaal(tje) van mei 2024. Deze nieuwsbrief met handige tips en actiepunten bevat fiscale, juridische en financiële actualiteiten.

Werken met zzp’ers

Als u werkt met zzp’ers, loopt u mogelijk het risico dat achteraf blijkt dat er toch sprake is geweest van een arbeidsovereenkomst.

Toekomst bedrijfsopvolgingsregelingen

Bent u voornemens uw bedrijf over te dragen aan de volgende generatie? In dat geval kunt u mogelijk gebruikmaken van de volgende fiscaalvriendelijke regelingen:
– de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting (‘BOR’) en
– de doorschuifregeling voor de inkomstenbelasting (‘DSR’).

Beide regelingen wijzigen de komende jaren.

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2024

U ontvangt deze maand de WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op peildatum 1 januari 2023. Het is van groot belang om de WOZ-beschikking goed te (laten) controleren.

Heeft u hulp nodig bij …… ? Wij staan voor u klaar.