Home 9 Fiscaal nieuws 9 Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) moet investeringsdrift bedrijven stimuleren

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) moet investeringsdrift bedrijven stimuleren

door | feb 22, 2021

Om bedrijven te stimuleren om ook tijdens de coronacrisis te investeren – en eventueel investeringen naar voren te halen – is per 1 januari 2021 de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) in werking getreden. Het betreft een tijdelijke regeling, voor 2 jaar, waarin bedrijven voor investeringen een afdrachtvermindering op hun loonheffing kunnen toepassen.

De afdrachtvermindering bedraagt 3,9% voor investeringen tot € 5.000.000 per kalenderjaar en 1,8% voor investeringen boven dit bedrag. Investeringen van ten minste € 1.500 per bedrijfsmiddel en ten minste € 20.000 per aanvraag komen voor de regeling in aanmerking.

De investeringen moeten betrekking hebben op verplichtingen voor de aanschaf van bedrijfsmiddelen die zijn aangegaan na 1 oktober 2020. De betaling(en) voor de investeringen moeten volledig in 2021 of 2022 zijn gedaan. Bovendien moet het bedrijfsmiddel binnen 6 maanden na de laatste betaling in gebruik zijn genomen.

Combineren met andere steunregelingen
Bedrijven kunnen de BIK combineren met andere steunregelingen zoals de Energie Investeringsaftrek (EIA) of de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Dit maakt groene investeringen nog aantrekkelijker. Voor kleinere investeringen door het mkb kunnen de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en de BIK samengaan.

Procedure
Aangezien de BIK een afdrachtvermindering is op de loonheffing, kunnen alleen werkgevers de BIK toepassen. Een werkgever kan met ingang van 1 september 2021 een zogenoemde BIK-verklaring aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De RVO vermeldt in de verklaring hoeveel de afdrachtvermindering bedraagt en vervolgens kan de werkgever de afdrachtvermindering in zijn loonaangifte toepassen.

Is de afdrachtvermindering hoger dan de nog af te dragen loonheffing voor de resterende maanden van het jaar? Dan kan deze door middel van correctieberichten over eerdere loontijdvakken in hetzelfde jaar worden toegepast.

Fiscale eenheid en BIK
De mogelijkheid om als ‘fiscale eenheid’ gebruik te maken van de BIK, gaat pas later in. Dit omdat de Europese Commissie het nog moet goedkeuren. Na goedkeuring kan dit met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021 worden toegepast. Blijft goedkeuring uit, dan zullen de percentages van de BIK met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 worden verhoogd naar respectievelijk 5% en 2,08%.

Meer informatie?
Meer informatie over de BIK vindt u op de website van de RVO (klik hier). Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Wij helpen u graag verder.

Deel het bericht via

Laatste nieuws

Actiepunten 2023

In de brochure ‘Actiepunten eind 2023’ hebben wij enkele belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2024 voor u op een rij gezet

FiscKwartaal(tje) 4

Het Fisckwartaal(tje) van oktober 2023 bevat handige tips en actiepunten inzake fiscale, juridische en financiële actualiteiten.

Belastingplan 2024

In onze special staan de meest belangwekkende voorgenomen maatregelen op een rij uit het Prinsjesdagpakket voor 2024.

FiscKwartaal(tje)-3

Het FiscKwartaal(tje) van augustus 2023 is een nieuwsbrief met handige tips en actiepunten.

Heeft u hulp nodig? Wij staan voor u klaar.

Laatste nieuws

Actiepunten 2023

In de brochure ‘Actiepunten eind 2023’ hebben wij enkele belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2024 voor u op een rij gezet

FiscKwartaal(tje) 4

Het Fisckwartaal(tje) van oktober 2023 bevat handige tips en actiepunten inzake fiscale, juridische en financiële actualiteiten.

Belastingplan 2024

In onze special staan de meest belangwekkende voorgenomen maatregelen op een rij uit het Prinsjesdagpakket voor 2024.

FiscKwartaal(tje)-3

Het FiscKwartaal(tje) van augustus 2023 is een nieuwsbrief met handige tips en actiepunten.

Heeft u hulp nodig bij …… ? Wij staan voor u klaar.