Home 9 Fiscaal nieuws 9 TVL-regeling 1e kwartaal 2021

TVL-regeling 1e kwartaal 2021

door | apr 15, 2021

U kunt als ondernemer of zzp’er ook over het 1e kwartaal van 2021 (Q1) onder voorwaarden een tegemoetkoming krijgen. Dit om te zorgen dat u beter in staat bent om uw vaste lasten te blijven betalen. Omdat er recent een aantal verruimingen zijn doorgevoerd, vertellen wij u er graag meer over.

Kenmerken en voorwaarden
De meeste kenmerken en voorwaarden van de verlengde TVL-regeling uit het 4e kwartaal van 2020 gelden ook voor het 1e kwartaal van 2021. Er zijn echter ook enkele wijzigingen:

 • de tegemoetkoming is bedoeld voor de mkb-ondernemer of zzp’er in (in beginsel) alle sectoren;
 • de hoogte van de subsidie wordt als volgt berekend: normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 85%;
 • de onderneming moet op 15 maart 2020 in het handelsregister zijn ingeschreven;
 • het omzetverlies bedraagt ten minste 30%;
 • de onderneming heeft ten minste € 1.500 aan vaste lasten per kwartaal volgens het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code behoort (uw werkelijke vaste lasten zijn dus niet relevant);
 • de onderneming mag op 31 december 2019 niet al in financiële moeilijkheden hebben verkeerd;
 • de aanvraag wordt per kwartaal ingediend;
 • de maximale subsidie is € 550.000 voor mkb-bedrijven en € 600.000 voor niet-mkb bedrijven. De minimale subsidie is € 1.500 per kwartaal.

Vestiging in Nederland
Uw onderneming moet een vestiging in Nederland hebben, waarvan in ieder geval één op een ander adres dan uw privéwoning. Of uw onderneming is fysiek afgescheiden van uw privéwoning en is voorzien van een eigen opgang of toegang. Deze eisen gelden overigens niet als u een ambulante of horecaonderneming heeft. Heeft u een horecaonderneming, dan is het voldoende dat u ten minste één horecagelegenheid huurt, pacht of in eigendom heeft.

Belangrijk verschil
Een belangrijk verschil met de TVL uit het 4e kwartaal van 2020 is dat voor het 1e kwartaal van 2021 een andere referentieperiode geldt, namelijk januari, februari en maart 2019. Was u op 1 januari 2019 nog niet gestart met uw onderneming, dan kunt u mogelijk terugvallen op een andere referentieperiode. Zo kan er zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van de kwartaalomzetcijfers die ook bekend zijn bij de Belastingdienst.

Aanvraagperiode
De tegemoetkoming voor het 1e kwartaal van 2021 kunt u aanvragen van 15 februari tot en met 18 mei 2021 (vóór 17:00) uur met een formulier (klik hier) op RVO.nl. Hierop wordt binnen 8 weken beslist. Als u de tegemoetkoming krijgt, zal er een eenmalig voorschot van 80% aan u worden uitgekeerd.

Speciale opslagen
Voor bepaalde branches bestaan opslagen boven op de TVL. Zo kennen we:

 • de eenmalige opslag voor eet- en drinkgelegenheden (de Horecasubsidie Voorraad en Aanpassingen: HVA-opslag);
 • de evenementenmodule voor ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche;
 • de Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel (VGD) voor ondernemers in de non-foodsector die voorraden hebben ingekocht die na de lockdown niet meer verkoopbaar zijn of die in waarde zijn verminderd.

De HVA-opslag gold alleen voor het 4e kwartaal van 2020 en is niet meer teruggekomen in het 1e kwartaal van 2021. De evenementenmodule en de VGD golden in het 4e kwartaal van 2020, maar ook in het 1e kwartaal van 2021. Valt uw onderneming in een van deze branches en wilt u weten of u voor de opslag in aanmerking komt, neem dan contact met ons op.

Meer informatie?
We hebben bovenstaand de belangrijkste zaken met betrekking tot de verlengde TVL-regeling voor u uiteengezet. Heeft u meer informatie of hulp bij uw aanvraag nodig? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Deel het bericht via

Laatste nieuws

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2024

U ontvangt deze maand de WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op peildatum 1 januari 2023. Het is van groot belang om de WOZ-beschikking goed te (laten) controleren.

Minimumloon gewijzigd in Minimumuurloon!

Het wettelijk minimumloon is sinds 1 januari 2024 vervangen door het wettelijk minimumuurloon. Hierdoor krijgt iedere werknemer van 21 jaar en ouder hetzelfde minimumuurloon ongeacht de arbeidsduur die in de organisatie geldt. Wat dit precies inhoudt en welke gevolgen dit heeft voor u als werkgever, leest u hierna.

Startpunt 2024

De brochure ‘Startpunt 2024’ informeert u over de laatste wijzigingen die per 1 januari 2024 zijn ingegaan.

Heeft u hulp nodig? Wij staan voor u klaar.

Laatste nieuws

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2024

U ontvangt deze maand de WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op peildatum 1 januari 2023. Het is van groot belang om de WOZ-beschikking goed te (laten) controleren.

Minimumloon gewijzigd in Minimumuurloon!

Het wettelijk minimumloon is sinds 1 januari 2024 vervangen door het wettelijk minimumuurloon. Hierdoor krijgt iedere werknemer van 21 jaar en ouder hetzelfde minimumuurloon ongeacht de arbeidsduur die in de organisatie geldt. Wat dit precies inhoudt en welke gevolgen dit heeft voor u als werkgever, leest u hierna.

Startpunt 2024

De brochure ‘Startpunt 2024’ informeert u over de laatste wijzigingen die per 1 januari 2024 zijn ingegaan.

Heeft u hulp nodig bij …… ? Wij staan voor u klaar.