Home 9 Salarisadministratie nieuws 9 Subsidie voor praktijkleren

Subsidie voor praktijkleren

door | mei 27, 2021

Biedt u als werkgever een praktijkleerplaats aan? Dan is de subsidieregeling Praktijkleren mogelijk interessant voor u. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling, deelnemer, student of promovendus.

Subsidieregeling Praktijkleren
De overheid wil ondernemers stimuleren te investeren in het opleiden van toekomstig beroepspersoneel. De subsidieregeling Praktijkleren compenseert ondernemers gedeeltelijk voor de tijd die zij extra nodig hebben om de leerling-werknemers goed te begeleiden. De hoogte van de vergoeding hangt af van het aantal weken dat een leerling op het bedrijf werkte.

Omdat het bij de subsidieregeling Praktijkleren gaat om schoolgaande leerlingen, wordt de subsidie verkregen per schooljaar. Leerlingen die een (bbl-)traject volgen, waarbij ze 4 dagen in de week stage lopen en 1 dag in de week naar school gaan, komen hiervoor doorgaans in aanmerking. Ook bedrijven die leerlingen begeleiden die een duale hbo- of technische wo-opleiding volgen, komen in sommige gevallen in aanmerking voor de tegemoetkoming van € 2.700.

Aanvragen subsidie voor praktijkleren schooljaar 2020-2021
Ook voor het huidige schooljaar kunt u de extra kosten die u maakt voor de begeleiding van een stagiair deels vergoed krijgen. Van 2 juni tot en met 16 september 2021 kunt u uw subsidieaanvraag indienen voor de begeleidingsperiode augustus 2020 ‑ juli 2021.

Het kabinet heeft maatregelen afgekondigd in verband met het coronavirus. Werkgevers kunnen als gevolg hiervan te maken hebben met gedwongen sluiting. De hoogte van de subsidie praktijkleren is afhankelijk van het aantal weken dat een leerbedrijf een BBL-student begeleidt. Voor werkgevers die te maken hebben gehad met gedwongen sluiting sinds 16 december 2020 als gevolg van de corona-maatregelen, worden de weken waarin zij de BBL-studenten niet konden begeleiden, niet in mindering gebracht op de subsidie. Ditzelfde geldt voor bedrijven die weliswaar niet gedwongen gesloten waren, maar toch moesten sluiten omdat voortzetting van het bedrijf, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, niet verantwoord was.

Komt u in aanmerking voor subsidie?
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor subsidie voor praktijkleren? Neem dan contact met ons op of kijk voor meer informatie op www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren.

Deel het bericht via

Laatste nieuws

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2024

U ontvangt deze maand de WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op peildatum 1 januari 2023. Het is van groot belang om de WOZ-beschikking goed te (laten) controleren.

Minimumloon gewijzigd in Minimumuurloon!

Het wettelijk minimumloon is sinds 1 januari 2024 vervangen door het wettelijk minimumuurloon. Hierdoor krijgt iedere werknemer van 21 jaar en ouder hetzelfde minimumuurloon ongeacht de arbeidsduur die in de organisatie geldt. Wat dit precies inhoudt en welke gevolgen dit heeft voor u als werkgever, leest u hierna.

Startpunt 2024

De brochure ‘Startpunt 2024’ informeert u over de laatste wijzigingen die per 1 januari 2024 zijn ingegaan.

Heeft u hulp nodig? Wij staan voor u klaar.

Laatste nieuws

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2024

U ontvangt deze maand de WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op peildatum 1 januari 2023. Het is van groot belang om de WOZ-beschikking goed te (laten) controleren.

Minimumloon gewijzigd in Minimumuurloon!

Het wettelijk minimumloon is sinds 1 januari 2024 vervangen door het wettelijk minimumuurloon. Hierdoor krijgt iedere werknemer van 21 jaar en ouder hetzelfde minimumuurloon ongeacht de arbeidsduur die in de organisatie geldt. Wat dit precies inhoudt en welke gevolgen dit heeft voor u als werkgever, leest u hierna.

Startpunt 2024

De brochure ‘Startpunt 2024’ informeert u over de laatste wijzigingen die per 1 januari 2024 zijn ingegaan.

Heeft u hulp nodig bij …… ? Wij staan voor u klaar.