Home 9 Salarisadministratie nieuws 9 Vakantiekrachten, minder loonheffing

Vakantiekrachten, minder loonheffing

door | jun 24, 2021

In de zomerperiode maken veel bedrijven gebruik van vakantiekrachten. Hoe zorgt u er dan voor dat er zo min mogelijk loonheffing hoeft te worden ingehouden?

Speciale regeling
Op grond van de zogenaamde ‘studenten- en scholierenregeling’ mag u bij het berekenen van de in te houden loonheffing uitgaan van een kalenderkwartaal in plaats van een werkelijk loontijdvak (van één maand). Veel studenten en scholieren werken slechts tijdelijk voor uw onderneming.

Als hun verdiensten op maandbasis worden verloond, dan moet er vaak loonheffing worden ingehouden. Maar bij toepassing van deze regeling mogen deze verdiensten dus worden uitgesmeerd over een kwartaal, waardoor de inhouding van loonheffing vaak achterwege mag blijven. Dit voorkomt dat uw vakantiekrachten achteraf loonheffing moeten gaan terugvragen. Zodoende houden zij direct netto meer over.

Voorwaarden
De regeling geldt:

  • als de scholier of student op de eerste dag van het kwartaal recht heeft op studiefinanciering of op een tegemoetkoming in de studiekosten;
  • als voor de scholier op de eerste dag van het kwartaal recht bestaat op kinderbijslag;
  • voor studenten en scholieren uit een ander land van de Europese Unie en uit IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein als zij beschikken over een International Student Identity Card (ISIC).

Formulier
De vakantiekracht moet een verzoek voor toepassing van deze regeling indienen bij u als werkgever. Dit kan met het formulier Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen (studenten- en scholierenregeling). Het formulier kunt u vinden op de site van de Belastingdienst, klik hier. 

Let op: Als werkgever moet u het volledig ingevulde en ondertekende formulier bewaren in uw loonadministratie. Om de regeling te beëindigen, kan hetzelfde formulier gebruikt worden.

Ook voor meewerkende kinderen
U kunt deze regeling ook toepassen voor uw eigen kinderen die tijdelijk voor uw BV komen werken. Zij moeten dan wel als ‘echte’ werknemers onder dezelfde voorwaarden als uw overige personeel voor u werkzaam zijn.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de studenten- en scholierenregeling? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Deel het bericht via

Laatste nieuws

Fisckwartaal(tje) 2024 – nr. 2

Dit is het Fisckwartaal(tje) van mei 2024. Deze nieuwsbrief met handige tips en actiepunten bevat fiscale, juridische en financiële actualiteiten.

Werken met zzp’ers

Als u werkt met zzp’ers, loopt u mogelijk het risico dat achteraf blijkt dat er toch sprake is geweest van een arbeidsovereenkomst.

Toekomst bedrijfsopvolgingsregelingen

Bent u voornemens uw bedrijf over te dragen aan de volgende generatie? In dat geval kunt u mogelijk gebruikmaken van de volgende fiscaalvriendelijke regelingen:
– de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting (‘BOR’) en
– de doorschuifregeling voor de inkomstenbelasting (‘DSR’).

Beide regelingen wijzigen de komende jaren.

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2024

U ontvangt deze maand de WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op peildatum 1 januari 2023. Het is van groot belang om de WOZ-beschikking goed te (laten) controleren.

Heeft u hulp nodig? Wij staan voor u klaar.

Laatste nieuws

Fisckwartaal(tje) 2024 – nr. 2

Dit is het Fisckwartaal(tje) van mei 2024. Deze nieuwsbrief met handige tips en actiepunten bevat fiscale, juridische en financiële actualiteiten.

Werken met zzp’ers

Als u werkt met zzp’ers, loopt u mogelijk het risico dat achteraf blijkt dat er toch sprake is geweest van een arbeidsovereenkomst.

Toekomst bedrijfsopvolgingsregelingen

Bent u voornemens uw bedrijf over te dragen aan de volgende generatie? In dat geval kunt u mogelijk gebruikmaken van de volgende fiscaalvriendelijke regelingen:
– de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting (‘BOR’) en
– de doorschuifregeling voor de inkomstenbelasting (‘DSR’).

Beide regelingen wijzigen de komende jaren.

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2024

U ontvangt deze maand de WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op peildatum 1 januari 2023. Het is van groot belang om de WOZ-beschikking goed te (laten) controleren.

Heeft u hulp nodig bij …… ? Wij staan voor u klaar.