Home 9 Fiscaal nieuws 9 Aanvraag NOW 6e tranche mogelijk t/m 30 september 2021

Aanvraag NOW 6e tranche mogelijk t/m 30 september 2021

door | sep 21, 2021

Het kabinet ondersteunt de economie onder andere met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Vanaf 1 juli 2021 is alweer de 4e NOW-regeling (NOW 4.0) ingegaan. De NOW 4.0 is van toepassing op de periode van 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021. Dit keer is er maar één tranche. We informeren u hierna over de 6e tranche van de NOW-regeling.

Omzetdaling
De omzetdaling wordt bepaald door een ¼ van de omzet van 2019 (referentie-omzet) te vergelijken met de omzet in een door u gekozen periode van 3 maanden (omzetperiode). Voor de 6e tranche kunt u 3 aaneengesloten kalendermaanden als omzetperiode kiezen in de periode van 1 juli 2021 t/m 30 november 2021. Als u NOW heeft aangevraagd voor de 5e tranche, moeten de omzetperiodes op elkaar aansluiten.

Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de NOW is steeds 20%.

Voor alle NOW-regelingen geldt dat overige subsidies die u in het kader van de coronacrisis ontvangt, als omzet meetellen. De TVL (vanaf NOW 3.0) maar ook de NOW zelf worden echter niet gezien als omzet.

Als uw bedrijf bestaat uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) die samen een concern of groep vormen, moet u bij de aanvraag voor een afzonderlijke rechtspersoon de omzetdaling van het hele concern aanhouden. Slechts onder strikte voorwaarden kan de omzetdaling worden bepaald op de omzetdaling van een afzonderlijke rechtspersoon binnen het concern.

Loonsom
De referentiemaand voor de loonsom voor de 6e tranche is februari 2021. Het UWV neemt de gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst automatisch over. Uw werkgeverslasten worden bij de 6etranche voor 40% gecompenseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om pensioenpremies, premies werknemersverzekeringen en – meestal – om een reservering voor vakantiegeld.

Vermindering loon zonder subsidieverlies
De loonsom in de maanden juli t/m september 2021 mag ten opzichte van driemaal de loonsom in februari geleidelijk worden verminderd met 10%, zonder dat de subsidie lager wordt. De daling van de loonsom kan worden veroorzaakt door natuurlijk verloop in het personeelsbestand, door minder personeel aan te houden of door een vrijwillig loonoffer te vragen van werknemers. Daalt de loonsom met meer dan 10%, dan kan dat betekenen dat u NOW-subsidie moet terugbetalen.

Geen dividend en bonus plus accountsverklaring
Ook aan NOW 4.0 is de voorwaarde verbonden dat er geen bonussen of dividend worden uitgekeerd of eigen aandelen worden ingekocht. Deze voorwaarde geldt niet als het voorschot of de definitieve subsidie minder bedraagt dan € 125.000. Maar weer wel als de subsidie wordt aangevraagd op basis van de omzetdaling van een afzonderlijke rechtspersoon binnen een concern.

Voor de 6e tranche geldt de verplichting om geen bonussen of dividend uit te keren over 2021. Het betreft ook alleen de bonussen die worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie en niet aan het overige personeel dat variabel wordt beloond.

Een overeenkomst met een vertegenwoordiging van werknemers over bonus- en dividendbeleid is verplicht.

Inspanningsverplichting scholing
Voor u geldt een inspanningsverplichting om uw werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen of een ontwikkeladvies aan te vragen. U kunt hieraan voldoen door bijvoorbeeld (vrijvallende) tijd beschikbaar te stellen en middelen te verschaffen via bijvoorbeeld een opleidings- en ontwikkelingsfonds (O&O-fonds).

Inspanningsverplichting begeleiding naar nieuw werk
Ook heeft u een inspanningsverplichting om mee te werken aan de begeleiding naar nieuw werk van de werknemer. Deze verplichting geldt voor alle mogelijkheden waarop de arbeidsovereenkomst kan eindigen, dus bijvoorbeeld ook bij het aflopen van een contract voor bepaalde tijd. U kan bij de invulling van deze verplichting onder andere gebruik maken van de mogelijkheden die ook voor scholing worden geboden.

Het niet voldoen aan deze voorwaarde leidt tot een korting van 5% op het totale subsidiebedrag als u bedrijfseconomisch ontslag voor een werknemer aanvraagt, maar geen contact heeft gezocht met de ‘UWV telefoon NOW’ in het kader van begeleiding van werk naar werk.

Aanvraag en betaling
De aanvraag voor de 6e tranche van de NOW-regeling kunt u indienen sinds 26 juli 2021 t/m 30 september 2021 met een formulier van het UWV. Bij de aanvraag dient u de procentuele verwachte omzetdaling te vermelden, het loonheffingen-nummer en de aaneengesloten 3 kalendermaanden waarover u de omzetdaling verwacht. Ook vermeldt u het rekeningnummer waarop u betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt.

De subsidie over de 6 e tranche kent een vergoedingspercentages van 85%. Hiervan wordt een voorschot van 80% betaald in 3 termijnen.

Ook voor de 6e tranche moet u een definitieve vaststelling aanvragen. Dat kan vanaf 1 juni 2022 tot 22 februari 2023.

Meer informatie?
Heeft u meer informatie nodig of wilt u hulp bij uw aanvraag? Wij helpen u graag verder bij de aanvraag voor de NOW. We kunnen bijvoorbeeld het omzetverlies berekenen en – indien vereist – zorgen voor een accountantsverklaring.

Deel het bericht via

Laatste nieuws

Fisckwartaal(tje) 2024 – nr. 2

Dit is het Fisckwartaal(tje) van mei 2024. Deze nieuwsbrief met handige tips en actiepunten bevat fiscale, juridische en financiële actualiteiten.

Werken met zzp’ers

Als u werkt met zzp’ers, loopt u mogelijk het risico dat achteraf blijkt dat er toch sprake is geweest van een arbeidsovereenkomst.

Toekomst bedrijfsopvolgingsregelingen

Bent u voornemens uw bedrijf over te dragen aan de volgende generatie? In dat geval kunt u mogelijk gebruikmaken van de volgende fiscaalvriendelijke regelingen:
– de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting (‘BOR’) en
– de doorschuifregeling voor de inkomstenbelasting (‘DSR’).

Beide regelingen wijzigen de komende jaren.

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2024

U ontvangt deze maand de WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op peildatum 1 januari 2023. Het is van groot belang om de WOZ-beschikking goed te (laten) controleren.

Heeft u hulp nodig? Wij staan voor u klaar.

Laatste nieuws

Fisckwartaal(tje) 2024 – nr. 2

Dit is het Fisckwartaal(tje) van mei 2024. Deze nieuwsbrief met handige tips en actiepunten bevat fiscale, juridische en financiële actualiteiten.

Werken met zzp’ers

Als u werkt met zzp’ers, loopt u mogelijk het risico dat achteraf blijkt dat er toch sprake is geweest van een arbeidsovereenkomst.

Toekomst bedrijfsopvolgingsregelingen

Bent u voornemens uw bedrijf over te dragen aan de volgende generatie? In dat geval kunt u mogelijk gebruikmaken van de volgende fiscaalvriendelijke regelingen:
– de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting (‘BOR’) en
– de doorschuifregeling voor de inkomstenbelasting (‘DSR’).

Beide regelingen wijzigen de komende jaren.

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2024

U ontvangt deze maand de WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op peildatum 1 januari 2023. Het is van groot belang om de WOZ-beschikking goed te (laten) controleren.

Heeft u hulp nodig bij …… ? Wij staan voor u klaar.