Home 9 Fiscaal nieuws 9 TVL-regeling 4e kwartaal 2021

TVL-regeling 4e kwartaal 2021

door | dec 23, 2021

U kunt als ondernemer of zzp’er ook over het 4e kwartaal van 2021 (Q4) onder voorwaarden een tegemoetkoming krijgen, zodat u beter in staat bent om uw vaste lasten te blijven betalen. In dit bericht vertellen wij u er graag meer over.

Kenmerken en voorwaarden
De meeste kenmerken en voorwaarden van de verlengde TVL-regeling uit het 3e kwartaal van 2021 gelden ook voor het 4e kwartaal van 2021. Als u 100% omzetverlies heeft, ontvangt u 100% van uw vaste lasten als tegemoetkoming. Het gaat hierbij niet om uw werkelijke vaste lasten, maar om een vast percentage vaste lasten dat afhankelijk is van de SBI-code van uw hoofdactiviteit, zoals die bij de Kamer van Koophandel (KvK) is geregistreerd.

Het minimum subsidiebedrag per kwartaal is € 1.500. Het maximum subsidiebedrag per kwartaal is € 550.000 voor mkb-bedrijven en € 600.000 voor grote ondernemingen (niet-mkb bedrijven).

Voorwaarden:

  • Uw bedrijf stond op 15 maart 2020 ingeschreven bij KvK. Is uw bedrijf na 15 maart 2020 maar uiterlijk op 30 juni 2020 ingeschreven? In dat geval is 30 juni 2020 de peildatum.
  • Uw bedrijf heeft meer dan 30% omzetverlies in het 4e kwartaal van 2021 vergeleken met het 4ekwartaal van 2019 óf het 1e kwartaal van 2020. U kiest zelf welke referentieperiode voor u het gunstigste is: Q4 2019 of Q1 2020.
  • U stuurt kopieën van de aangiften omzetbelasting mee. Als u die niet heeft, stuurt u een ander bewijs mee waaruit blijkt wat u aan omzetbelasting in de referentieperiode heeft betaald.
  • Uw vaste lasten, berekend door het vaste percentage vaste lasten te vermenigvuldigen met de omzet in de referentieperiode, zijn minimaal € 1.500 per kwartaal.
  • Is uw bedrijf tussen 16 maart 2020 en 30 juni 2020 ingeschreven in het handelsregister en vraagt u € 25.000 of meer subsidie aan? In dat geval moet u bij de aanvraag een zogenoemde derdenverklaring overleggen.
  • Bij aanvragen van € 125.000 of hoger dient u bij de aanvraag en bij de vaststelling extra informatie aan te leveren in de vorm van een accountantsproduct. Aan dit accountantsproduct zijn extra voorwaarden verbonden en moet direct worden toegevoegd.
  • Voor TVL Q4 2021 gaat het maximale bedrag voor staatssteun omhoog van € 1,8 miljoen naar € 2,3 miljoen. Ondernemingen die de grens bereiken, ontvangen het bedrag tot € 2,3 miljoen. (Voor bedrijven in de visserij gaat het maximale bedrag van € 270.000 naar € 345.000 in TVL Q4 2021. Voor bedrijven in land- en tuinbouw gaat het maximum van € 225.000 naar € 290.000.)

Vestiging in Nederland
Uw onderneming moet minimaal een vestiging in Nederland hebben, met een ander adres dan uw privéadres of een vestiging die fysiek afgescheiden is van uw privéwoning en voorzien is van een eigen op- of toegang. In het laatste geval moet u een verklaring meezenden zoals een kopie van een zakelijke huur- of koopovereenkomst. U mag ook een kopie van de belastingaangifte van het jaar 2019 of 2020 meesturen, waaruit blijkt dat er sprake is van een werkruimte waarvan de vaste lasten en kosten fiscaal aftrekbaar zijn. Andere bewijsstukken zijn ook mogelijk.

Op deze vestigingseis zijn een paar uitzonderingen, zoals voor goederenvervoer, markthandel, kermisattracties, taxichauffeurs, rijinstructeurs en sommige horeca.

Afwijkende referentieperiode
Is uw onderneming na 30 september 2019 voor de eerste maal ingeschreven in het handelsregister? In dat geval kunt u kiezen tussen 2 referentieperioden: de omzet in het 3e kalenderkwartaal van 2020 of de omzet in het eerste gehele kalenderkwartaal volgend op de maand van de inschrijving in het handelsregister.

Aanvraagperiode
De tegemoetkoming voor het 4e kwartaal van 2021 kunt u aanvragen (https://mijn.rvo.nl/tvl) van 20 december 2021 tot en met 28 januari 2022, 17.00 uur via RVO.nl. Hierop wordt binnen 8 weken beslist. Als u de tegemoetkoming krijgt, zal er een eenmalig voorschot van 80% aan u worden uitgekeerd.

Let op! Het kabinet op 21 december 2021 besloten de omzetverliesdrempel van de TVL in het 4e kwartaal van 2021 eenmalig te verlagen van 30% naar 20%. Als u een omzetverlies tussen de 20% en 30% heeft, ontvangt u pas een goedkeuring van RVO als de Europese Commissie de regeling goedkeurt.

Meer informatie?
We hebben bovenstaand de belangrijkste zaken met betrekking tot de verlengde TVL-regeling voor u uiteengezet. Heeft u meer informatie nodig of hulp bij uw aanvraag? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Deel het bericht via

Laatste nieuws

Fisckwartaal(tje) 2024 – nr. 2

Dit is het Fisckwartaal(tje) van mei 2024. Deze nieuwsbrief met handige tips en actiepunten bevat fiscale, juridische en financiële actualiteiten.

Werken met zzp’ers

Als u werkt met zzp’ers, loopt u mogelijk het risico dat achteraf blijkt dat er toch sprake is geweest van een arbeidsovereenkomst.

Toekomst bedrijfsopvolgingsregelingen

Bent u voornemens uw bedrijf over te dragen aan de volgende generatie? In dat geval kunt u mogelijk gebruikmaken van de volgende fiscaalvriendelijke regelingen:
– de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting (‘BOR’) en
– de doorschuifregeling voor de inkomstenbelasting (‘DSR’).

Beide regelingen wijzigen de komende jaren.

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2024

U ontvangt deze maand de WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op peildatum 1 januari 2023. Het is van groot belang om de WOZ-beschikking goed te (laten) controleren.

Minimumloon gewijzigd in Minimumuurloon!

Het wettelijk minimumloon is sinds 1 januari 2024 vervangen door het wettelijk minimumuurloon. Hierdoor krijgt iedere werknemer van 21 jaar en ouder hetzelfde minimumuurloon ongeacht de arbeidsduur die in de organisatie geldt. Wat dit precies inhoudt en welke gevolgen dit heeft voor u als werkgever, leest u hierna.

Heeft u hulp nodig? Wij staan voor u klaar.

Laatste nieuws

Fisckwartaal(tje) 2024 – nr. 2

Dit is het Fisckwartaal(tje) van mei 2024. Deze nieuwsbrief met handige tips en actiepunten bevat fiscale, juridische en financiële actualiteiten.

Werken met zzp’ers

Als u werkt met zzp’ers, loopt u mogelijk het risico dat achteraf blijkt dat er toch sprake is geweest van een arbeidsovereenkomst.

Toekomst bedrijfsopvolgingsregelingen

Bent u voornemens uw bedrijf over te dragen aan de volgende generatie? In dat geval kunt u mogelijk gebruikmaken van de volgende fiscaalvriendelijke regelingen:
– de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting (‘BOR’) en
– de doorschuifregeling voor de inkomstenbelasting (‘DSR’).

Beide regelingen wijzigen de komende jaren.

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2024

U ontvangt deze maand de WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op peildatum 1 januari 2023. Het is van groot belang om de WOZ-beschikking goed te (laten) controleren.

Minimumloon gewijzigd in Minimumuurloon!

Het wettelijk minimumloon is sinds 1 januari 2024 vervangen door het wettelijk minimumuurloon. Hierdoor krijgt iedere werknemer van 21 jaar en ouder hetzelfde minimumuurloon ongeacht de arbeidsduur die in de organisatie geldt. Wat dit precies inhoudt en welke gevolgen dit heeft voor u als werkgever, leest u hierna.

Heeft u hulp nodig bij …… ? Wij staan voor u klaar.