Home 9 Fiscaal nieuws 9 In 2022 fiscaal aantrekkelijker investeren met de MIA/Vamil en de EIA

In 2022 fiscaal aantrekkelijker investeren met de MIA/Vamil en de EIA

door | jan 4, 2022

Meer voordeel voor ondernemers die investeren in kringloopsluiting en CO2-besparing. En geen elektrische personenauto meer op de lijst. Dat zijn de meest opvallende wijzigingen in de Milieulijst 2022. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van waterstof zijn een belangrijke verandering op de Energielijst 2022.

Milieulijst
Op de Milieulijst staan duurzame innovatieve bedrijfsmiddelen waarin ondernemers kunnen investeren. Met de regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) ontvangen zij hiervoor dan belastingvoordeel.

Ondernemers kunnen in 2022 rekenen op hogere MIA-aftrekpercentages (van 13,5%, 27% en 36% naar 27%, 36% en 45%). De hogere percentages stimuleren duurzame investeringen nog meer.

Een aantal andere belangrijke wijzigingen:

Duurzame mobiliteit

 • De MIA\Vamil biedt geen belastingvoordeel meer voor elektrische personenauto’s.
 • Elektrische bestelauto’s blijven wel op de Milieulijst. Zij stijgen waar mogelijk in voordeel.
 • Nieuw op de Milieulijst 2022 is ook een vrachtwagen die rijdt op een mengsel van waterstof en diesel.
 • Elektrische snor-, brom- en motorfietsen zien we niet meer terug op de Milieulijst. Speedpedelecs wel.

Duurzame landbouw

 • De glastuinbouw ontwikkelt in hoog tempo technieken om efficiënter te werken met water en voedingsstoffen. Daarvoor biedt de Milieulijst 2022 nieuwe mogelijkheden.
 • Voor duurzame stallen stegen de maximumbedragen per dierplaats, door hogere bouwkosten. Investeringen in luchtwassers en zonnepanelen als onderdeel van duurzame stallen, komen niet terug op de lijst.
 • Voor de eiwittransitie (van dierlijke eiwitten naar plantaardige en nieuwe eiwitbronnen) is een bedrijfsmiddel opgenomen voor de winning van eiwit uit gewassen of plantaardige stromen. Dit eiwit wordt dan gebruikt in humane voedingsproducten.

Circulaire bouw

 • Om investeringen in circulaire gebouwen te stimuleren, zijn de mogelijkheden uitgebreid. Ondernemers kunnen kiezen voor een gebouw dat voor tenminste 50% uit hernieuwbare (duurzame) grondstoffen bestaat.
 • Ook de eisen aan een materialenpaspoort wijzigden en zijn duidelijker omschreven.
 • Een aantal bedrijfsmiddelen voor duurzame bouwmaterialen staan nieuw op de lijst. Denk hierbij aan betontegels van gerecycled materiaal of ‘refurbished’ (hergebruikte) plafondplaten.

Met de MIA profiteren ondernemers van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag. Met de Vamil schrijven ondernemers 75% van de investeringskosten af. Een voorwaarde is dat de milieuvriendelijke techniek of het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen van een omschrijving op de Milieulijst.

Energielijst
Op de Energielijst staan innovatieve en duurzame energie-investeringen waardoor ondernemers fiscaal voordelig kunnen investeren via de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA).

Voor de transitie naar een klimaatneutrale samenleving speelt waterstof een belangrijke rol. Om deze ontwikkelingen te ondersteunen is voor 2022 een drietal nieuwe bedrijfsmiddelen in de regeling  opgenomen:

 • Productie van waterstof door middel van elektrolyse.
 • Stationaire opslag van waterstof.
 • Aansluiting op private waterstofnetwerken.

Naast de wijzigingen voor waterstof is ook de levensduureis van LED-verlichting gewijzigd. Vanaf 2022 moet LED-verlichting voldoen aan de levensduureis L90 en aan een minimale efficiëntie van 125 lumen per Watt. Met deze wijziging wordt alleen nog verlichting gestimuleerd die energiezuinig is en een lange levensduur heeft.

Ook zijn het collectief verwarmen en koelen van woningen en andere gebouwen met behulp van een bron en een warmtepomp toegevoegd. Deze omschrijving is met name gericht op het vervangen van gasgestookte verwarming in bestaande gebouwen. Hiermee dragen we bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot in Nederland.

Met de EIA-regeling verlagen ondernemers de fiscale winst. Ze mogen 45,5% van de kosten van de energie-investering in mindering brengen op de fiscale winst.

De Milieulijst en Energielijst 2022 vindt u op de website van de RVO ( Klik hier om rechtstreeks naar de website te gaan). Wilt u gebruikmaken van de MIA\Vamil of EIA? Dan moet u uw investering binnen 3 maanden nadat u de verplichting tot aankoop van het bedrijfsmiddel bent aangegaan bij het RVO melden. Daarna kunt u de MIA\Vamil of EIA toepassen in uw belastingaangifte.

Wanneer u nog vragen heeft over de MIA, Vamil of EIA kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij denken graag met u mee.

Deel het bericht via

Laatste nieuws

Fisckwartaal(tje) 2024 – nr. 2

Dit is het Fisckwartaal(tje) van mei 2024. Deze nieuwsbrief met handige tips en actiepunten bevat fiscale, juridische en financiële actualiteiten.

Werken met zzp’ers

Als u werkt met zzp’ers, loopt u mogelijk het risico dat achteraf blijkt dat er toch sprake is geweest van een arbeidsovereenkomst.

Toekomst bedrijfsopvolgingsregelingen

Bent u voornemens uw bedrijf over te dragen aan de volgende generatie? In dat geval kunt u mogelijk gebruikmaken van de volgende fiscaalvriendelijke regelingen:
– de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting (‘BOR’) en
– de doorschuifregeling voor de inkomstenbelasting (‘DSR’).

Beide regelingen wijzigen de komende jaren.

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2024

U ontvangt deze maand de WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op peildatum 1 januari 2023. Het is van groot belang om de WOZ-beschikking goed te (laten) controleren.

Heeft u hulp nodig? Wij staan voor u klaar.

Laatste nieuws

Fisckwartaal(tje) 2024 – nr. 2

Dit is het Fisckwartaal(tje) van mei 2024. Deze nieuwsbrief met handige tips en actiepunten bevat fiscale, juridische en financiële actualiteiten.

Werken met zzp’ers

Als u werkt met zzp’ers, loopt u mogelijk het risico dat achteraf blijkt dat er toch sprake is geweest van een arbeidsovereenkomst.

Toekomst bedrijfsopvolgingsregelingen

Bent u voornemens uw bedrijf over te dragen aan de volgende generatie? In dat geval kunt u mogelijk gebruikmaken van de volgende fiscaalvriendelijke regelingen:
– de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting (‘BOR’) en
– de doorschuifregeling voor de inkomstenbelasting (‘DSR’).

Beide regelingen wijzigen de komende jaren.

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2024

U ontvangt deze maand de WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op peildatum 1 januari 2023. Het is van groot belang om de WOZ-beschikking goed te (laten) controleren.

Heeft u hulp nodig bij …… ? Wij staan voor u klaar.