Home 9 Salarisadministratie nieuws 9 Minimumloon in 2023 fors omhoog

Minimumloon in 2023 fors omhoog

door | nov 1, 2022

Het wettelijk minimumloon gaat volgend jaar fors omhoog. Wat de verhoging precies inhoudt en welke gevolgen dit heeft voor u als werkgever, leest u hierna. Ook staan we kort stil bij de invoering van een wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024.

Wettelijk minimumloon
Het wettelijk minimumloon is een basisloon dat altijd wordt uitgedrukt in een brutobedrag. Hierover mag u alleen nog de wettelijk verplichte of toegestane bedragen inhouden, zoals loonbelasting en premies. Onder voorwaarden mag u ook de kosten voor huisvesting en een zorgverzekering hierop inhouden.

Het minimumloon geldt in principe voor alle werknemers vanaf 21 jaar. Als de werknemer doorwerkt na de AOW-leeftijd, houdt hij of zij recht op het minimumloon. Ook oproepkrachten en buitenlandse werknemers hebben recht op het minimumloon. Voor jongeren vanaf 15 tot en met 20 jaar geldt het minimumjeugdloon.

Sneller en eerder omhoog
Aanvankelijk was voorgesteld om een verhoging van 7,5% stapsgewijs door te voeren: in drie jaar tijd zou het wettelijk minimumloon omhooggaan met 2,5% in 2023 en 2024 en met 2,32% in 2025. Dit is nu van de baan.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft inmiddels een besluit gepubliceerd, waarin de verhoging van het wettelijk minimumloon vanaf 1 januari 2023 is vastgesteld. Deze bedraagt 8,05% (bijzondere verhoging) en 1,934% (halfjaarlijkse indexatie). Hiermee komt de totale minimumloonverhoging per 1 januari 2023 uit op 10,15%.

U moet in de eerste helft van 2023 aan werknemers van 21 jaar en ouder met een fulltime dienstverband minimaal een maandloon van € 1.934,40 (nu: € 1.756,20) betalen. Per week bedraagt het minimumloon dan € 446,40 en per dag € 89,28. De AOW-uitkeringen stijgen mee met de verhoging van het minimumloon.

Druk op het (gehele) loongebouw in uw onderneming
Als u op basis van de onderste loonschalen in uw bedrijf het minimumloon betaalt, zult u de loonschalen die hierboven zitten ook moeten verhogen. Als schaal 1 het minimumloon is en door de verhoging op hetzelfde loon uitkomt als schaal 2, is de logische opbouw anders immers weg.

Door de stijging van het minimumloon is het dus aannemelijk dat het hele loongebouw gaat stijgen. De verwachting is dat de cao-loonschalen ook zullen stijgen, maar die zullen niet al voor 1 januari 2023 bekend zijn. Daarnaast is er ook nog de druk vanuit de maatschappij (stakingen) en politiek om lonen te verhogen.

Het minimumloon en minimumjeugdloon per 1 januari 2023 in euro’s
In de onderstaande tabel zijn de nieuwe minimumlonen per leeftijdsgroep nader uitgewerkt:

Leeftijd Staffeling Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder 100% 1.934,40 446,40 89,28
20 jaar 80% 1.547,50 357,10 71,42
19 jaar 60% 1.160,65 267,85 53,57
18 jaar 50% 967,20 223,20 44,64
17 jaar 39,5% 764,10 176,35 35,27
16 jaar 34,5% 667,35 154,00 30,80
15 jaar 30% 580,30 133,90 26,78

Er zijn daarnaast door de overheid aparte tabellen voor werknemers met een bbl-arbeidsovereenkomst gepubliceerd. Voor bbl-leerlingen in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden dezelfde wettelijke minimumjeugdlonen als in de tabel hiervoor.

Voor bbl-leerlingen in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar gelden de volgende afwijkende wettelijke minimumjeugdlonen:

Leeftijd Staffeling BBL Per maand Per week Per dag 
20 jaar 61,50% 1.189,65 274,55 54,91
19 jaar 52,50% 1.015,55 234,35 46,87
18 jaar 45,50% 880,15 203,10 40,62


Hogere loonkosten door invoering minimumuurloon in 2024
Het minimumloon per maand zal vanaf 2024 veranderen in een minimumuurloon. Het kabinet wil hiermee bereiken dat meer uren werken altijd leidt tot een hoger inkomen.

Tot 1 januari 2024 wordt het minimumloon nog per maand vastgesteld. Dit op basis van een 36-urige werkweek. Hierdoor heeft een werknemer die 40 uur per week werkt nu nog een lager minimumuurloon dan iemand die 36 uur per week werkt.

De gevolgen van de invoering van het wettelijk minimumuurloon zullen voor bedrijven met een gemiddelde arbeidsduur van 40 uur per week het grootst zijn. Hoe arbeidsintensiever uw onderneming is, hoe groter de gevolgen van de verhoging van het minimumuurloon zullen zijn. Kortom, valt u onder een cao of heeft u een arbeidsvoorwaardenregeling met 38 of 40 uur? Dan heeft dit flinke gevolgen voor uw loongebouw.

Controle op naleving
De Nederlandse arbeidsinspectie controleert of werkgevers zich aan de regels voor het minimumloon houden. Meer informatie vindt u hier op de website van De Nederlandse arbeidsinspectie.

Bij overtreding legt de Inspectie een boete of een dwangsom op. Ook maakt de Inspectie de namen bekend van alle bedrijven die zijn gecontroleerd. Dat zijn dus naast de bedrijven die de regels ontduiken, ook gecontroleerde bedrijven die de regels naleven.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de verhoging van het minimumloon, neem dan contact met ons op. Wij lichten de wijzigingen en de gevolgen daarvan graag nader toe en kunnen u hierin begeleiden.

 

Deel het bericht via

Laatste nieuws

Actiepunten 2023

In de brochure ‘Actiepunten eind 2023’ hebben wij enkele belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2024 voor u op een rij gezet

FiscKwartaal(tje) 4

Het Fisckwartaal(tje) van oktober 2023 bevat handige tips en actiepunten inzake fiscale, juridische en financiële actualiteiten.

Belastingplan 2024

In onze special staan de meest belangwekkende voorgenomen maatregelen op een rij uit het Prinsjesdagpakket voor 2024.

FiscKwartaal(tje)-3

Het FiscKwartaal(tje) van augustus 2023 is een nieuwsbrief met handige tips en actiepunten.

Heeft u hulp nodig? Wij staan voor u klaar.

Laatste nieuws

Actiepunten 2023

In de brochure ‘Actiepunten eind 2023’ hebben wij enkele belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2024 voor u op een rij gezet

FiscKwartaal(tje) 4

Het Fisckwartaal(tje) van oktober 2023 bevat handige tips en actiepunten inzake fiscale, juridische en financiële actualiteiten.

Belastingplan 2024

In onze special staan de meest belangwekkende voorgenomen maatregelen op een rij uit het Prinsjesdagpakket voor 2024.

FiscKwartaal(tje)-3

Het FiscKwartaal(tje) van augustus 2023 is een nieuwsbrief met handige tips en actiepunten.

Heeft u hulp nodig bij …… ? Wij staan voor u klaar.