Home 9 Fiscaal nieuws 9 In 2023 kunt u willekeurig afschrijven

In 2023 kunt u willekeurig afschrijven

door | feb 6, 2023

In 2023 kunt u over bepaalde bedrijfsmiddelen eenmalig willekeurig afschrijven tot 50% van de voortbrengingskosten. Door een dergelijke investering in 2023 wordt de winst direct een stuk lager en hoeft er minder belasting te worden betaald.

Hieronder vindt u de voorwaarden waar u daarvoor aan moet voldoen.

De regeling geldt als u de verplichting tot aanschaffing in 2023 bent aangegaan c.q. de voortbrengingskosten in 2023 hebt gemaakt. In de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting kunt u dan eenmalig willekeurig afschrijven tot 50% op kwalificerende bedrijfsmiddelen. Over de resterende boekwaarde dient u in de jaren daarna vervolgens regulier af te schrijven.

Bedrijfsmiddelen kwalificeren wanneer:

 • die niet eerder in gebruik zijn genomen;
 • voor zover de belastingplichtige ter zake van de aanschaffing verplichtingen is aangegaan of ter zake van de voortbrenging voortbrengingskosten heeft gemaakt in het kalenderjaar 2023;
 • het bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2026 door hem in gebruik wordt genomen.

 Bepaalde bedrijfsmiddelen zijn uitgezonderd:

 • gebouwen;
 • schepen;
 • vliegtuigen;
 • bromfietsen en motorrijwielen;
 • personenauto’s die niet zijn bestemd voor het beroepsvervoer over de weg, met uitzondering van personenauto’s waarvan uit het kentekenregister blijkt dat de CO2-uitstoot 0 g/km is;
 • immateriële activa;
 • dieren;
 • voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen en paden;
 • bedrijfsmiddelen die zijn bestemd om – direct of indirect – hoofdzakelijk ter beschikking te worden gesteld aan derden, uitgezonderd bedrijfsmiddelen die zijn bestemd om voor korte duur te worden verhuurd aan opeenvolgende huurders;
 • bedrijfsmiddelen waarop al willekeurig wordt afgeschreven (samenloop met bijvoorbeeld VAMIL kan daardoor niet optreden).

Wilt u meer weten over de willekeurige afschrijving? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u hier graag bij.

Deel het bericht via

Laatste nieuws

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2024

U ontvangt deze maand de WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op peildatum 1 januari 2023. Het is van groot belang om de WOZ-beschikking goed te (laten) controleren.

Minimumloon gewijzigd in Minimumuurloon!

Het wettelijk minimumloon is sinds 1 januari 2024 vervangen door het wettelijk minimumuurloon. Hierdoor krijgt iedere werknemer van 21 jaar en ouder hetzelfde minimumuurloon ongeacht de arbeidsduur die in de organisatie geldt. Wat dit precies inhoudt en welke gevolgen dit heeft voor u als werkgever, leest u hierna.

Startpunt 2024

De brochure ‘Startpunt 2024’ informeert u over de laatste wijzigingen die per 1 januari 2024 zijn ingegaan.

Heeft u hulp nodig? Wij staan voor u klaar.

Laatste nieuws

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2024

U ontvangt deze maand de WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op peildatum 1 januari 2023. Het is van groot belang om de WOZ-beschikking goed te (laten) controleren.

Minimumloon gewijzigd in Minimumuurloon!

Het wettelijk minimumloon is sinds 1 januari 2024 vervangen door het wettelijk minimumuurloon. Hierdoor krijgt iedere werknemer van 21 jaar en ouder hetzelfde minimumuurloon ongeacht de arbeidsduur die in de organisatie geldt. Wat dit precies inhoudt en welke gevolgen dit heeft voor u als werkgever, leest u hierna.

Startpunt 2024

De brochure ‘Startpunt 2024’ informeert u over de laatste wijzigingen die per 1 januari 2024 zijn ingegaan.

Heeft u hulp nodig bij …… ? Wij staan voor u klaar.