Home 9 Fiscaal nieuws 9 In 2023 kunt u willekeurig afschrijven

In 2023 kunt u willekeurig afschrijven

door | feb 6, 2023

In 2023 kunt u over bepaalde bedrijfsmiddelen eenmalig willekeurig afschrijven tot 50% van de voortbrengingskosten. Door een dergelijke investering in 2023 wordt de winst direct een stuk lager en hoeft er minder belasting te worden betaald.

Hieronder vindt u de voorwaarden waar u daarvoor aan moet voldoen.

De regeling geldt als u de verplichting tot aanschaffing in 2023 bent aangegaan c.q. de voortbrengingskosten in 2023 hebt gemaakt. In de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting kunt u dan eenmalig willekeurig afschrijven tot 50% op kwalificerende bedrijfsmiddelen. Over de resterende boekwaarde dient u in de jaren daarna vervolgens regulier af te schrijven.

Bedrijfsmiddelen kwalificeren wanneer:

 • die niet eerder in gebruik zijn genomen;
 • voor zover de belastingplichtige ter zake van de aanschaffing verplichtingen is aangegaan of ter zake van de voortbrenging voortbrengingskosten heeft gemaakt in het kalenderjaar 2023;
 • het bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2026 door hem in gebruik wordt genomen.

 Bepaalde bedrijfsmiddelen zijn uitgezonderd:

 • gebouwen;
 • schepen;
 • vliegtuigen;
 • bromfietsen en motorrijwielen;
 • personenauto’s die niet zijn bestemd voor het beroepsvervoer over de weg, met uitzondering van personenauto’s waarvan uit het kentekenregister blijkt dat de CO2-uitstoot 0 g/km is;
 • immateriële activa;
 • dieren;
 • voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen en paden;
 • bedrijfsmiddelen die zijn bestemd om – direct of indirect – hoofdzakelijk ter beschikking te worden gesteld aan derden, uitgezonderd bedrijfsmiddelen die zijn bestemd om voor korte duur te worden verhuurd aan opeenvolgende huurders;
 • bedrijfsmiddelen waarop al willekeurig wordt afgeschreven (samenloop met bijvoorbeeld VAMIL kan daardoor niet optreden).

Wilt u meer weten over de willekeurige afschrijving? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u hier graag bij.

Deel het bericht via

Laatste nieuws

Actiepunten 2023

In de brochure ‘Actiepunten eind 2023’ hebben wij enkele belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2024 voor u op een rij gezet

FiscKwartaal(tje) 4

Het Fisckwartaal(tje) van oktober 2023 bevat handige tips en actiepunten inzake fiscale, juridische en financiële actualiteiten.

Belastingplan 2024

In onze special staan de meest belangwekkende voorgenomen maatregelen op een rij uit het Prinsjesdagpakket voor 2024.

FiscKwartaal(tje)-3

Het FiscKwartaal(tje) van augustus 2023 is een nieuwsbrief met handige tips en actiepunten.

Heeft u hulp nodig? Wij staan voor u klaar.

Laatste nieuws

Actiepunten 2023

In de brochure ‘Actiepunten eind 2023’ hebben wij enkele belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2024 voor u op een rij gezet

FiscKwartaal(tje) 4

Het Fisckwartaal(tje) van oktober 2023 bevat handige tips en actiepunten inzake fiscale, juridische en financiële actualiteiten.

Belastingplan 2024

In onze special staan de meest belangwekkende voorgenomen maatregelen op een rij uit het Prinsjesdagpakket voor 2024.

FiscKwartaal(tje)-3

Het FiscKwartaal(tje) van augustus 2023 is een nieuwsbrief met handige tips en actiepunten.

Heeft u hulp nodig bij …… ? Wij staan voor u klaar.