Home 9 Fiscaal nieuws 9 Regeling tegemoetkoming energiekosten (TEK)

Regeling tegemoetkoming energiekosten (TEK)

door | mrt 29, 2023

Heeft u een mkb-onderneming en maken de energiekosten een relatief groot deel uit van de totale kosten? In dat geval bent u extra geraakt door de explosieve stijging van de energiekosten als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

De regering kondigde daarom in november vorig jaar de Regeling tegemoetkoming energiekosten (TEK) aan. Deze regeling compenseert een deel van de gestegen energiekosten van energie-intensieve mkb-ondernemingen voor de periode november 2022 t/m december 2023.

Op 21 maart jl. is het aanvraagloket voor deze tegemoetkoming geopend.

Wanneer komt u in aanmerking voor de TEK?
U moet aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de TEK:

  • Uw mkb-onderneming* is energie-intensief. Dit betekent dat minimaal 7% van uw omzet bestaat uit energiekosten. Omzet en energiekosten van verbonden bedrijven (bijvoorbeeld een fiscale eenheid) worden bij elkaar geteld.
  • Uw bedrijf staat in Nederland ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • Uw onderneming heeft een zakelijk energiecontract voor gas en/of elektriciteit.
  • De leveringstarieven voor de periode 1 november 2022 t/m 31 december 2023 zijn hoger dan de drempelprijs van de regeling. Voor elektriciteit is de drempelprijs € 0,35 per kWh en voor gas is dit € 1,19 per m3.

*) U hebt een mkb-bedrijf als:

  • uw bedrijf minder dan 250 werknemers heeft; én
  • een jaaromzet heeft van hoogstens € 50 miljoen; én/óf
  • een jaarbalans heeft kleiner of gelijk aan € 43 miljoen.

Let op: ook stichtingen en verenigingen kunnen in aanmerking komen.

Hoe hoog is de TEK?
De tegemoetkoming bestaat uit energiekosten boven het drempelbedrag. Voor elektriciteit ontvangt u maximaal € 0,65 per kWh en voor gas maximaal € 2,00 per m3. Uw onderneming kan nooit meer dan €160.000 ontvangen. Ook niet als u meer locaties heeft of heel veel extra energiekosten.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) berekent met modelprijzen de tegemoetkoming waar u recht op heeft. Achteraf hoeft u niet zelf aan te tonen wat uw gefactureerde energieprijs was in de subsidieperiode.

Na de aanvraag ontvangt u een voorschot van 35%. In het voorjaar van 2024 berekent de RVO uw uiteindelijke tegemoetkoming op basis van de gemiddelde gas en elektriciteitsprijzen over de periode november 2022 t/m december 2023.

De totale tegemoetkoming waar u recht op heeft, wordt dan vastgesteld en het restant uitgekeerd. Als de energieprijzen verder dalen, kan het ook zijn dat u dan (een deel van) de tegemoetkoming moet terugbetalen.

Aanvragen
Het TEK-aanvraagloket is open van 21 maart 09:00 uur t/m 2 oktober 17:00 uur. U kunt dan met terugwerkende kracht een aanvraag doen voor de periode van 1 november 2022 t/m 31 december 2023.

Een aanvraag dient u in met eHerkenning niveau eH3. Bent u zzp’er of heeft u een eenmanszaak? In dat geval kunt u de aanvraag ook doen met uw DigiD.

Meer informatie
Heeft u behoefte aan meer informatie over de TEK? Veel details over de regeling kunt u terugvinden op de RVO-site TEK subsidie.

Deel het bericht via

Laatste nieuws

Fisckwartaal(tje) 2024 – nr. 2

Dit is het Fisckwartaal(tje) van mei 2024. Deze nieuwsbrief met handige tips en actiepunten bevat fiscale, juridische en financiële actualiteiten.

Werken met zzp’ers

Als u werkt met zzp’ers, loopt u mogelijk het risico dat achteraf blijkt dat er toch sprake is geweest van een arbeidsovereenkomst.

Toekomst bedrijfsopvolgingsregelingen

Bent u voornemens uw bedrijf over te dragen aan de volgende generatie? In dat geval kunt u mogelijk gebruikmaken van de volgende fiscaalvriendelijke regelingen:
– de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting (‘BOR’) en
– de doorschuifregeling voor de inkomstenbelasting (‘DSR’).

Beide regelingen wijzigen de komende jaren.

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2024

U ontvangt deze maand de WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op peildatum 1 januari 2023. Het is van groot belang om de WOZ-beschikking goed te (laten) controleren.

Heeft u hulp nodig? Wij staan voor u klaar.

Laatste nieuws

Fisckwartaal(tje) 2024 – nr. 2

Dit is het Fisckwartaal(tje) van mei 2024. Deze nieuwsbrief met handige tips en actiepunten bevat fiscale, juridische en financiële actualiteiten.

Werken met zzp’ers

Als u werkt met zzp’ers, loopt u mogelijk het risico dat achteraf blijkt dat er toch sprake is geweest van een arbeidsovereenkomst.

Toekomst bedrijfsopvolgingsregelingen

Bent u voornemens uw bedrijf over te dragen aan de volgende generatie? In dat geval kunt u mogelijk gebruikmaken van de volgende fiscaalvriendelijke regelingen:
– de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting (‘BOR’) en
– de doorschuifregeling voor de inkomstenbelasting (‘DSR’).

Beide regelingen wijzigen de komende jaren.

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2024

U ontvangt deze maand de WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op peildatum 1 januari 2023. Het is van groot belang om de WOZ-beschikking goed te (laten) controleren.

Heeft u hulp nodig bij …… ? Wij staan voor u klaar.