Home 9 Salarisadministratie nieuws 9 Regeling piekarbeid

Regeling piekarbeid

door | apr 6, 2023

Voor de sectoren Glastuinbouw en Open Teelten bestaat een regeling voor kortdurende arbeid: de regeling piekarbeid. In dit bericht vindt u een korte uitleg over wat deze regeling inhoudt en waar u rekening mee moet houden.

Regeling Piekarbeid
In de cao Open Teelten en in de cao Glastuinbouw is de regeling piekarbeid opgenomen. Volgens de regeling piekarbeid mag u een werknemer maximaal 8 aaneengesloten weken per jaar op basis van het wettelijk minimumloon in dienst nemen voor het verrichten van werkzaamheden.

Het moet dan gaan om seizoensgebonden, uitsluitend routinematige werkzaamheden die gerelateerd zijn aan oogst- en teeltwerkzaamheden (inclusief be- en verwerkingen van de oogst) voor agrarische gewassen.

Per werknemer mag de regeling piekarbeid éénmaal per kalenderjaar worden toegepast.

Vrijstelling sectorfondsen
Voor piekarbeiders geldt een vrijstelling voor de sectorfondsen (BPL en Colland Arbeidsmarkt) en ze worden beloond op basis van het voor hen geldende wettelijke bruto minimumloon. Vakantiedagen en vakantiegeld worden bij het einde van de dienstbetrekking of bij iedere loonbetaling tegen een percentage van 20% afgerekend.

Daarnaast ontvangt een piekarbeider ongeacht zijn/haar leeftijd een compensatie van 0,7% van het geldende loon voor het ontbreken van het arbeidsongeschiktheids- en nabestaandenpensioen. Dit is een absolute voorwaarde om een werknemer aan te merken als piekarbeider en u dient deze compensatie op te nemen op de loonstrook als ‘compensatieregeling piekarbeid’. Zie ook de handleiding piekarbeid op de website van werkgeverslijn.nl voor meer informatie en alle voorwaarden.

Uiterlijk 5e werkdag aanmelden bij BPL
Belangrijk is dat u de piekarbeider uiterlijk op de 5e werkdag aanmeldt bij pensioenfonds BPL. Indien u de piekarbeider niet binnen 5 werkdagen aanmeldt bij BPL is er geen sprake van piekarbeid en kunt u geen gebruik maken van de vrijstelling voor de sectorfondsen.

Burgerservicenummer nodig
Het aanmelden van piekarbeiders bij BPL gebeurt op basis van het burgerservicenummer (BSN). Heeft de piekarbeider nog geen BSN? Dan dient hij deze aan te vragen. Komt de werknemer langer dan 4 maanden in Nederland wonen, dan moet hij zich binnen 5 dagen na aankomst in Nederland inschrijven in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente waar hij gaat wonen.

Arbeidsmigranten die korter dan 4 maanden in Nederland komen wonen dienen een BSN aan te vragen bij een RNI-inschrijfvoorziening. Bekijk voor meer informatie de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl).

Wij adviseren om vooraf een afspraak te maken bij de desbetreffende inschrijfvoorziening zodat de piekarbeider tijdig een BSN ontvangt. Op de website van de Rijksoverheid (www.nederlandwereldwijd.nl) vindt u de contactgegevens van de 19 RNI inschrijfvoorzieningen in Nederland. Mocht de voorkeurslocatie een wachttijd hebben dan dient de werknemer uit te wijken naar een andere locatie.

WW-premie
Voor piekarbeiders geldt de hoge WW-premie, tenzij er sprake is van scholieren of studenten. Piekarbeiders dragen geen premie af voor de Private Aanvulling WW (PAWW).

Heeft u vragen over de regeling piekarbeid? Neem gerust contact met ons op.

Deel het bericht via

Laatste nieuws

Actiepunten 2023

In de brochure ‘Actiepunten eind 2023’ hebben wij enkele belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2024 voor u op een rij gezet

FiscKwartaal(tje) 4

Het Fisckwartaal(tje) van oktober 2023 bevat handige tips en actiepunten inzake fiscale, juridische en financiële actualiteiten.

Belastingplan 2024

In onze special staan de meest belangwekkende voorgenomen maatregelen op een rij uit het Prinsjesdagpakket voor 2024.

FiscKwartaal(tje)-3

Het FiscKwartaal(tje) van augustus 2023 is een nieuwsbrief met handige tips en actiepunten.

Heeft u hulp nodig? Wij staan voor u klaar.

Laatste nieuws

Actiepunten 2023

In de brochure ‘Actiepunten eind 2023’ hebben wij enkele belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2024 voor u op een rij gezet

FiscKwartaal(tje) 4

Het Fisckwartaal(tje) van oktober 2023 bevat handige tips en actiepunten inzake fiscale, juridische en financiële actualiteiten.

Belastingplan 2024

In onze special staan de meest belangwekkende voorgenomen maatregelen op een rij uit het Prinsjesdagpakket voor 2024.

FiscKwartaal(tje)-3

Het FiscKwartaal(tje) van augustus 2023 is een nieuwsbrief met handige tips en actiepunten.

Heeft u hulp nodig bij …… ? Wij staan voor u klaar.