Home 9 Salarisadministratie nieuws 9 Aanvragen subsidie voor praktijkleren kan weer!

Aanvragen subsidie voor praktijkleren kan weer!

door | jun 15, 2023

Begeleidt u als werkgever personeelsleden die werken en leren? Misschien kunt u dan subsidie aanvragen voor de praktijkleerplaatsen in uw bedrijf. Dit is mogelijk op basis van de subsidieregeling praktijkleren in de periode van 2 juni t/m 15 september 2023. Wij helpen u graag met de aanvraag bij uitvoerder RVO.

Verschillende doelgroepen
De subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die u maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Veelal zal het gaan om een mbo’er die leert en werkt in de beroepsbegeleidende leerweg, de zogenaamde BBL’er.

Ook de loon- of begeleidingskosten van een hbo’er in de techniek en gezondheidszorg én een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio) komen voor subsidie in aanmerking.

Verder richt de regeling zich op de vmbo’er die een leer/werktraject doet dat leidt tot een startkwalificatie en de leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en de entreeopleiding in het vmbo.

Wat is uw voordeel?
De subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per jaar per deelnemer. Deze vraagt u per studiejaar achteraf aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De hoogte van de subsidie wordt berekend aan de hand van de bedragen die beschikbaar zijn voor de verschillende doelgroepen. De ‘subsidiepotjes’ worden verdeeld onder het aantal gerealiseerde praktijkleerplaatsen.

Wanneer er veel aanmeldingen zijn, kan de subsidie per deelnemer dus lager zijn. Voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie maakt de overheid ook in het schooljaar 2022/2023 extra geld vrij. De extra subsidie komt boven op de reguliere subsidie praktijkleren.

Voor een BBL-opleiding die 3 jaren duurt, krijg je ook maar echt 3 jaren subsidie. Doet een deelnemer langer over de opleiding, dan bestaat er voor de periode die de opleiding langer duurt dan 3 jaar, geen recht meer op subsidie.

Voorwaarden

  • U kunt aanspraak maken op de subsidie als u als werkgever een erkend leerbedrijf bent en als een – door alle partijen – getekende praktijkovereenkomst aanwezig is.
  • Alleen hbo- en mbo-opleidingen die diplomagericht zijn en opleidingen uit het Centraal register beroepsonderwijs (CREBO) komen in aanmerking.
  • Voor de vmbo-doelgroep gaat het specifiek om het 3e en 4e leerjaar in een leer/werktraject dat leidt tot een startkwalificatie.
  • Aan de subsidie is een urentoets verbonden.
  • Voor de verschillende doelgroepen geldt dat u als werkgever beschikt over een aanwezigheidsregistratie.
  • Vanuit de administratie moet de begeleiding van de deelnemer blijken. Zijn er weken waarin er geen begeleiding is, of waarin de deelnemer bijvoorbeeld afwezig is door ziekte of vakantie, dan wordt de subsidie naar verhouding verlaagd.

Let op: administratieve onderbouwing
Uit het bovenstaande begrijpt u dat de administratieve onderbouwing van de subsidieaanvraag belangrijk is.

Subsidie praktijkleren in de 3e leerweg
Begeleidt u als werkgever werkzoekenden of werkenden die werkloos dreigen te worden en die een (nieuwe) baan combineren met leren via het mbo?  Het gaat dan om kortlopende bij- en omscholing van in principe maximaal 40 weken vanaf de startdatum. De werknemer volgt dan een arbeidsmarktrelevant deel van een mbo-opleiding.

Wellicht kunt u in dit geval ook in aanmerking komen voor een subsidie. Ook hiervoor geldt een maximum subsidiebedrag van € 2.700. De aanvraag kunt u vanaf 1 juni 2023 t/m 30 juni 2023 indienen.

Meer weten?
Op de website van RVO vindt u veel praktische en actuele informatie. Als u benieuwd bent wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan contact met ons op. Wij nemen de mogelijkheden graag met u door en assisteren zo mogelijk bij de digitale aanvraag van de subsidie.

Deel het bericht via

Laatste nieuws

Belastingplan 2024

In onze special staan de meest belangwekkende voorgenomen maatregelen op een rij uit het Prinsjesdagpakket voor 2024.

FiscKwartaal(tje)-3

Het FiscKwartaal(tje) van augustus 2023 is een nieuwsbrief met handige tips en actiepunten.

Wet toekomst pensioenen – Pensioenfondsen

Op 1 juli 2023 gaat de nieuwe pensioenwet in: de Wet toekomst pensioenen (Wtp).

Hierna leest u wat de invoering van de Wtp betekent voor u als werkgever en wat uw werknemers hiervan gaan merken.

FiscKwartaal(tje)-2

Het FiscKwartaal(tje) van mei 2023 is een handige nieuwsbrief met tips en actiepunten.

Heeft u hulp nodig? Wij staan voor u klaar.

Laatste nieuws

Belastingplan 2024

In onze special staan de meest belangwekkende voorgenomen maatregelen op een rij uit het Prinsjesdagpakket voor 2024.

FiscKwartaal(tje)-3

Het FiscKwartaal(tje) van augustus 2023 is een nieuwsbrief met handige tips en actiepunten.

Wet toekomst pensioenen – Pensioenfondsen

Op 1 juli 2023 gaat de nieuwe pensioenwet in: de Wet toekomst pensioenen (Wtp).

Hierna leest u wat de invoering van de Wtp betekent voor u als werkgever en wat uw werknemers hiervan gaan merken.

FiscKwartaal(tje)-2

Het FiscKwartaal(tje) van mei 2023 is een handige nieuwsbrief met tips en actiepunten.

Heeft u hulp nodig bij …… ? Wij staan voor u klaar.