Home 9 Fiscaal nieuws 9 Milieu- en Energielijst 2024

Milieu- en Energielijst 2024

door | jan 9, 2024

De Energielijst en de Milieulijst 2024 zijn gepubliceerd (Klik hier).

EIA
De Energielijst vermeldt de energiebesparende investeringen in bedrijfsmiddelen, of onderdelen daarvan, die in 2024 in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). Het aftrekpercentage van de EIA is per 2024 verlaagd van 45,5 naar 40%.

VAMIL / MIA
De Milieulijst vermeldt de milieuvriendelijke investeringen die in 2024 in aanmerking komen voor de Variabele afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en/of de Milieu-investeringaftrek (MIA). De percentages (27%, 36% of 45%) zijn gelijk gebleven.

Aanvragen RVO
De aanvragen voor de MIA/Vamil of de EIA moeten binnen 3 maanden na het verlenen van de investeringsopdracht worden ingediend bij de RVO.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over de MIA/Vamil of de EIA? Neem dan contact met ons op, wij denken graag met u mee.

Deel het bericht via

Laatste nieuws

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2024

U ontvangt deze maand de WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op peildatum 1 januari 2023. Het is van groot belang om de WOZ-beschikking goed te (laten) controleren.

Minimumloon gewijzigd in Minimumuurloon!

Het wettelijk minimumloon is sinds 1 januari 2024 vervangen door het wettelijk minimumuurloon. Hierdoor krijgt iedere werknemer van 21 jaar en ouder hetzelfde minimumuurloon ongeacht de arbeidsduur die in de organisatie geldt. Wat dit precies inhoudt en welke gevolgen dit heeft voor u als werkgever, leest u hierna.

Startpunt 2024

De brochure ‘Startpunt 2024’ informeert u over de laatste wijzigingen die per 1 januari 2024 zijn ingegaan.

Actiepunten 2023

In de brochure ‘Actiepunten eind 2023’ hebben wij enkele belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2024 voor u op een rij gezet

Heeft u hulp nodig? Wij staan voor u klaar.

Laatste nieuws

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2024

U ontvangt deze maand de WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op peildatum 1 januari 2023. Het is van groot belang om de WOZ-beschikking goed te (laten) controleren.

Minimumloon gewijzigd in Minimumuurloon!

Het wettelijk minimumloon is sinds 1 januari 2024 vervangen door het wettelijk minimumuurloon. Hierdoor krijgt iedere werknemer van 21 jaar en ouder hetzelfde minimumuurloon ongeacht de arbeidsduur die in de organisatie geldt. Wat dit precies inhoudt en welke gevolgen dit heeft voor u als werkgever, leest u hierna.

Startpunt 2024

De brochure ‘Startpunt 2024’ informeert u over de laatste wijzigingen die per 1 januari 2024 zijn ingegaan.

Actiepunten 2023

In de brochure ‘Actiepunten eind 2023’ hebben wij enkele belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2024 voor u op een rij gezet

Heeft u hulp nodig bij …… ? Wij staan voor u klaar.