Sinds dit jaar is het eenvoudiger om de btw op oninbare vorderingen terug te vragen. Maar wanneer kunt u nu precies deze btw terugvragen als het duidelijk is dat uw klant de factuur niet zal betalen?

De btw is in ieder geval terug te vragen één jaar nadat de factuur opeisbaar is geworden als de factuur op dat moment nog niet is betaald. Een apart schriftelijk verzoek om teruggaaf is niet meer nodig. Het oninbare btw-bedrag mag gewoon in de reguliere btw-aangifte worden meegenomen.

De btw dient te worden vermeld in rubriek 5b (voorbelasting) van de btw-aangifte of als negatieve omzet met het daarbij behorende negatieve bedrag aan btw (rubriek 1a of 1b van de btw-aangifte). Wij adviseren u de btw terug te vragen door deze als voorbelasting op te nemen in de btw-aangifte.

Terugvragen in de btw-aangifte

Heeft u vorderingen met een uiterste betaaldatum vóór 1 januari 2017, en heeft uw klant deze nog steeds niet betaald, dan worden de vorderingen op 1 januari 2018 aangemerkt als oninbaar. De btw over deze oninbare vorderingen moet u terugvragen in uw eerste btw-aangifte van 2018.

Ligt de uiterste betaaldatum van een oninbare vordering ná 1 januari 2017, dan kunt u de btw over deze vordering terugvragen in de btw-aangifte over het tijdvak waarin duidelijk is dat uw klant niet meer zal betalen. U kunt de btw in ieder geval terugvragen uiterlijk één jaar na de uiterste betaaldatum van de factuur.

Als uw klant een oninbare vordering later alsnog (deels) voldoet, dan moet u de teruggevraagde btw weer terugbetalen aan de Belastingdienst.

Leg in de debiteurenadministratie vast van welke vorderingen de btw is teruggevraagd op grond van het verstrijken van de 1-jaarstermijn.

Niet betaalde schulden

De keerzijde van de btw-teruggaaf bij oninbare debiteuren is dat voor onbetaald gebleven crediteurenschulden de in aftrek gebrachte, maar niet betaalde btw in ieder geval 1 jaar na het tijdstip van opeisbaarheid van de vergoeding verschuldigd is aan de belastingdienst.

Als na de correctie de factuur alsnog wordt betaald, bestaat op dat moment opnieuw recht op aftrek van voorbelasting.

 

Ga terug

Aanmelden Nieuwsbrief

Aanhef
Naam
Toestemming