Met toestemming van het UWV kan een vangnetter (of werkloze of arbeidsongeschikte) – met behoud van uitkering – bij een werkgever passende arbeid verrichten gedurende een proefperiode van 2 maanden met een mogelijke verlenging tot 6 maanden. De werkgever hoeft gedurende die periode geen loon te betalen. De proefplaatsing is dus kosteloos.

Vooraf moet een werkgever een intentieverklaring afgeven dat hij de vangnetter (of werkloze of arbeidsongeschikte) minimaal 6 maanden na de proefplaatsing in dienst wil houden.

Het gaat om mensen met een ZW- of een WW-uitkering (die ten minste 3 maanden werkloos zijn) en die daarvóór geen langere tijd een ZW- of arbeidsongeschiktheidsuitkering hadden en niet meer in hun oude functie kunnen terugkeren. De proefplaatsing geldt niet voor mensen die jonger zijn dan 27 jaar en die geen startkwalificatie hebben.

Ook ziektegevallen van voor 1 januari 2013 kunnen gebruikmaken van de proefplaatsing.

Meer informatie over een proefplaatsing vindt u hier op de website van het UWV.

Ga terug

Aanmelden Nieuwsbrief

Aanhef
Naam
Toestemming