Sinds 1 januari 2015 geldt de regeling Piekarbeid. Werkgevers binnen de sectoren Open Teelten, Bloembollengroothandel en Glastuinbouw kunnen met deze regeling medewerkers inzetten voor piekarbeid.

Voordelen en voorwaarden
Een medewerker mag maar één keer per jaar bij één werkgever onder de regeling Piekarbeid werken. Met deze regeling kunnen medewerkers maximaal 8 weken aaneengesloten arbeid verrichten tijdens een drukke ‘piek’-periode. Door het toepassen van de regeling Piekarbeid geldt er een vrijstelling voor het betalen van premies aan de sectorfondsen Colland Arbeidsmarkt en Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL).

Aan het toepassen van de regeling Piekarbeid zijn 4 voorwaarden verbonden:

  • De medewerker voert seizoensgebonden werkzaamheden uit die uitsluitend routinematig zijn en die te maken hebben met oogst- en teeltwerkzaamheden (incl. bewerking en verwerking van de oogst) voor agrarische gewassen.
  • De medewerker verricht het genoemde werk in een piekperiode (een periode van verhoogd werkaanbod) van max. 8 aaneengesloten weken per jaar.
  • De medewerker ontvangt voor zijn inzet tijdens de piekperiode een compensatie van 0,7% van het loon.
  • De medewerker is door zijn werkgever uiterlijk op de 5e werkdag aangemeld bij BPL.

Medewerkers meerdere malen per jaar in dienst
Als u een piekarbeider in dienst wilt nemen die eerder bij u een vast of tijdelijk dienstverband heeft gehad, dan moet er minimaal 6 maanden tussen het vaste of tijdelijke dienstverband en het ‘piekarbeid dienstverband’ zitten. Is die periode korter dan 6 maanden? Dan geldt de regeling Piekarbeid niet en wordt het tweede dienstverband aangemerkt als regulier dienstverband.

Wilt u een piekarbeider later in het jaar als vaste of tijdelijke medewerker in dienst nemen? Dan kan dat alleen als er minimaal 31 dagen tussen beide dienstverbanden zit. Als de tussenliggende periode korter is, dan wordt het piekarbeid dienstverband gecorrigeerd naar een tijdelijk dienstverband.

Arbeidsvoorwaarden
Een piekarbeider mag tegen het wettelijk minimumloon worden beloond. Vakantierechten (vakantiegeld en vakantiedagen) mogen tegen een toeslag van 20% over het loon worden afgekocht. Daarnaast ontvangt een piekarbeider een compensatie van 0,7% over het loon. Deze compensatie vergoedt het wegvallen van het arbeidsongeschiktheidspensioen en het nabestaandenpensioen. Ook medewerkers jonger dan 21 jaar hebben recht op deze compensatie. De compensatie moet op de loonstrook worden vermeld.

Aanmelden
Als werkgever bent u verplicht om een piekarbeider uiterlijk op de 5e werkdag aan te melden bij BPL. Als de medewerker al eerder bij een andere werkgever onder deze regeling heeft gewerkt, dan krijgt u hier een melding van. U kunt de medewerker dan eventueel een tijdelijk of vast dienstverband aanbieden, maar u heeft geen recht meer op vrijstelling van de sectorfondsen. Als wij de aanmelding van een piekarbeider voor u verzorgen, dan ontvangen wij graag uiterlijk op de 5e werkdag de gegevens van de medewerker.

Payrolling
Payroll-bedrijven kunnen geen gebruik maken van de regeling Piekarbeid. Hierdoor zullen de kosten van payrolling doorgaans hoger liggen dan de kosten van het in dienst nemen van piekarbeiders.

 

Ga terug

Aanmelden Nieuwsbrief

Aanhef
Naam
Toestemming