Werkgevers zijn al wettelijk verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken.

Nieuwe verplichtingen vanwege het coronavirus
Echter is sinds 1 december 2020 de wet- en regelgeving inzake arbeidsomstandigheden aangevuld met de plicht voor werkgevers om te voorkomen dat werknemers in de werksituatie besmet kunnen raken met het coronavirus.

Werkgevers zijn verplicht de besmettingsrisico’s inventariseren en in de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) vastleggen.
Ook moeten ze een plan van aanpak maken met maatregelen om die coronarisico’s weg te nemen, om de maatregelen uit te voeren en toezicht te houden op de naleving ervan.

Inspectie SZW
De Inspectie SZW heeft op haar website bekendgemaakt dat de controles bij werkgevers in 2021 vooral gericht zullen zijn op die verplichtingen – en daarmee op de vraag of werkgevers ‘coronaproof’ werken. Het standaard boetebedrag voor het ontbreken van een RI&E is € 4.500 per overtreding en € 3.000 voor een ontbrekend plan van aanpak. Ontbreken beide, dan levert dat dus een totaal boetebedrag op van € 7.500.

Indien in de arbeidssituatie besmettingsgevaren met het coronavirus bestaan en werkgevers het in ernstige mate nalaten om maatregelen te nemen, kan de Inspectie SZW de werkzaamheden stilleggen of de onderneming sluiten.

Werkgevers die geen RI&E, plan van aanpak en bedrijfsvoorschriften hebben (inclusief naleving van die maatregelen!) – of de bestaande situatie nog niet aan de nieuwe zorgplicht hebben aangepast – worden opgeroepen om actie te ondernemen.

Ondersteuning
Is er een corona-protocol voor uw branche? Dan is daar ongetwijfeld al veel bruikbare informatie uit te halen.

Ook de SER heeft een uitgebreide handreiking (klik hier) geschreven waarin adviezen worden gegeven voor maatregelen voor specifieke situaties. Voor meer informatie over de RI&E kunt u kijken op de website van Steunpunt RI&E (klik hier).

Uiteraard zijn wij ook altijd bereid om met u mee te kijken naar de invulling van bovengenoemde regelgeving.

 

Ga terug

Aanmelden Nieuwsbrief

Aanhef
Naam
Toestemming