Werkgevers kunnen sinds 1 januari tot 1 juli 2017 een aanvraag doen voor de subsidieregeling Tel mee met Taal. Taalvaardigheid is een belangrijke vaardigheid voor werknemers. Schiet dit tekort, dan heeft dit negatieve gevolgen voor het bedrijf.

Investeren in taal is goed voor werknemers en voor het bedrijf. Betere taalvaardigheid betekent: minder ongelukken, meer tevredenheid bij werknemers en een hogere productiviteit. De subsidies zijn bedoeld voor korte, praktische trajecten die direct op de werkvloer te gebruiken zijn.

De werkgever kan aanspraak maken op maximaal € 50.000 subsidie voor taaltrajecten voor werknemers die de Nederlandse taal minder vaardig zijn. De subsidie vergoedt tot twee derde van het opleidingstraject dat organisaties aan hun werknemers willen aanbieden.

Voorwaarden:

  • De deelnemers aan het taaltraject hebben allen een taalvaardigheidsniveau van 2F of lager*;
  • Het opleidingstraject is geen onderdeel van een inburgeringscursus;
  • De training moet in 2017 starten.

 Financiële voorwaarden:

  • Een subsidie bedraagt ten hoogste € 50.000 per subsidieaanvraag;
  • Een subsidie bedraagt ten hoogste 67% van de totale kosten;
  • In totaal mag de subsidie per opleidingstraject per deelnemer niet meer dan € 1.500 bedragen.

* Via de Taalmeter van Stichting Lezen en Schrijven kunt u gratis en snel het niveau van uw werknemers achterhalen. Kijk op https://basismeters.nl/.

Subsidie dekt verschillende taaltrajecten

Werkgevers worden gestimuleerd hun plannen in te dienen. De trajecten waarvoor subsidie verstrekt wordt gaan over taalbeheersing op de werkvloer (lezen, luisteren, spreken en schrijven). In aanvulling hierop kunnen rekenvaardigheden en toepassing van taalvaardigheid in een digitale omgeving onderdeel zijn van de subsidieaanvraag. Een werkgever kan subsidie aanvragen voor meerdere opleidingstrajecten of cursistengroepen tegelijk.

Twee aanvraagperioden

De subsidie kan gedurende twee perioden worden aangevraagd: van 1 januari 2017 tot 1 juli 2017 en van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Meer informatie: https://telmeemettaal.nl/subsidieaanvraag.

Ga terug

Aanmelden Nieuwsbrief

Aanhef
Naam
Toestemming