Het kabinet heeft besloten dat ondernemers nog tot 1 januari 2021 een beroep kunnen doen op het versoepelde uitstelbeleid voor de betaling van belastingschulden.

Dit geldt zowel voor de eerste keer als u bijzonder uitstel aanvraagt maar ook voor de verlenging van uw huidige uitstel.

Heeft u nog niet eerder uitstel van betaling aangevraagd? Sinds 12 maart 2020 hoeft u nog maar één uitstelverzoek te sturen. Nadat uw verzoek is ontvangen krijgt u automatisch uitstel van betaling op belastingaanslagen tot 1 januari 2021. Hier horen ook de betalingen bij die nog gedaan moeten worden op het moment dat u het uitstelverzoek indient. Met het bijzonder uitstel krijgt u de ruime betalingsregeling van 36 maanden vanaf 1 juli 2021 en soepelere voorwaarden.

Voorwaarden bijzonder uitstel

 • De Belastingdienst rekent tijdens uitstel van betaling geen verzuimboete voor het niet (op tijd) betalen. Dit vervalt zodra het uitstel van betaling afloopt, uiterlijk per 1 januari 2021. Doet u in 2021 niet op tijd aangifte van het afdragen van loonbelasting of BTW? Dan krijgt u wel de normale verzuimboete.
 • Om ervoor te zorgen dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling kunnen aanvragen, verlengt het kabinet de verlaagde invorderingsrente van 0,01% tot en met 31 december 2021. Dit zorgt ervoor dat ondernemers de komende tijd ook vrijwel geen rentekosten hebben op de belastingschuld die ze aan het aflossen zijn. Deze tariefsverlaging geldt voor alle belastingschulden. Het normale rentetarief voor de invorderingsrente is 4%.
 • Sinds 1 oktober 2020 is de belastingrente terug naar het oorspronkelijke niveau van 4%, omdat de belastingrente een prikkel geeft om op tijd en juist aangifte te doen. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting zal tot en met 31 december 2021 ook op 4% worden gesteld, in plaats van op het oorspronkelijke niveau van 8%. Hierdoor worden ondernemers die te maken krijgen met belastingrente niet direct met hoge lasten geconfronteerd.

U kunt uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Voor verlenging van uitstel kunt u gebruikmaken van een online formulier.

Extra voorwaarden verlenging van belastinguitstel
De soepelere voorwaarden gelden ook voor langer uitstel, maar er gelden extra voorwaarden:

 • Heeft u een belastingschuld lager dan € 20.000? Dan hoeft u alleen bewijsstukken te sturen waaruit blijkt dat de omzetcijfers of de bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden.
 • Heeft u een belastingschuld hoger dan € 20.000? Dan heeft Belastingdienst nog wel een verklaring van een zogenaamde derde deskundige, zoals een accountant of brancheorganisatie, nodig. U kunt in het online formulier van de Belastingdienst de gevraagde informatie meesturen.

Bedrijven die langer dan 3 maanden belastinguitstel krijgen, moeten ook hun kaspositie kunnen verbeteren. Daarom zijn er nog 2 extra voorwaarden gesteld:

 • er mogen geen bonussen of dividenden worden uitgekeerd;
 • er mogen geen eigen aandelen worden ingekocht.

Per 1 januari 2021 eindigt het bijzonder uitstel van betaling. Alle ondernemers betalen dus vanaf 1 januari 2021 weer belasting zoals voor de coronamaatregelen. Let op: het kan zijn dat uw uitstel van betaling eerder afloopt als u deze niet verlengt. Dan begint uw betalingsverplichting eerder dan 1 januari 2021. De opgebouwde coronaschuld hoeft u pas vanaf 1 juli 2021 terug te betalen. U kunt vervolgens in maximaal 36 maandelijkse termijnen uw belastingschuld aflossen. Zo heeft u tot uiterlijk 1 juli 2024 de tijd.

Mocht u ondersteuning nodig hebben bij het aanvragen of verlengen van belastinguitstel, kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Ga terug

  Aanmelden Nieuwsbrief

  MevrouwHeer


  Door aanmelding op de nieuwsbrief stem ik ermee in akkoord te zijn met de voorwaarden en de privacyverklaring van Accountantskantoor de Lange
  Klik hier voor de privacyverklaring