Stel: u heeft een winkel en uw kind werkt in de vakantie mee in uw bedrijf. Hoe zit dat dan fiscaal? Bestaat er iets fiscaalvriendelijks voor uw zoon- of dochter?

Werknemersverzekeringen 
Voor normale vakantiekrachten moet u bovenop het brutoloon nog een bijdrage betalen voor werknemersverzekeringen (WIA, WAO en WW: voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid). Deze bijdrage is al gauw zo’n 10 à 15% van het brutoloon. Dit is voor uw eigen kind soms niet nodig. Hoe zit dat precies?

Geen premies
Als uw kind ter vervanging van een vaste kracht wordt ingepland, daarbij het cao-loon ontvangt en er ook dezelfde regels en arbeidsvoorwaarden gelden, is uw kind wél verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Denk aan de situatie dat uw kinderen opdrachten moet opvolgen en net zoveel pauze heeft als een ander. Werkt uw zoon of dochter echter heel anders dan uw andere werknemers (pakjes wegbrengen, schoonmaken of eens bijspringen terwijl u er als ouder op toeziet) én wijken de arbeidsvoorwaarden dus af van de voorwaarden voor normale werknemers? Dan spelen de werknemersverzekeringen niet.

Loonheffing
Voor de loonbelasting en premieheffing volksverzekeringen is uw tegen betaling meewerkende kind altijd werknemer. Dat betekent dat u deze belasting en premies moet wp-contenten op het loon. Ook de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet van 6,95% is verschuldigd.

Tip: tot een bedrag van ongeveer € 6.100,- (2015) per jaar/€ 508,- per maand is uw kind helemaal geen loonheffing of inkomstenbelasting verschuldigd.

Let op: als het maandbedrag hoger is, zal uw kind wel loonheffing moeten betalen. Dit bedrag kan echter weer worden teruggevraagd bij de Belastingdienst.
De beloning is wel als zakelijke kosten aftrekbaar van uw belaste winst.

Ga terug

Aanmelden Nieuwsbrief

Aanhef
Naam
Toestemming