De vakantieperiode is weer aangebroken. Welke vakantierechten hebben uw werknemers ook alweer? En hoe zit het met vakantiedagen die uw werknemers in 2016 hebben opgebouwd? In dit artikel leest u er meer over.

Als uw werknemer vakantie bij u aanvraagt, zorg dan allereerst dat u binnen 2 weken reageert of dit in orde is of niet. Reageert u niet binnen 2 weken, dan staat het de werknemer vrij om aan te nemen dat u de vakantieaanvraag hebt goedgekeurd.

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

De wettelijke vakantiedagen zijn de dagen waarover uw werknemer loon ontvangt. Uw werknemer heeft recht op vier keer de wekelijkse arbeidsuren. Deze wettelijke vakantiedagen moet hij ook daadwerkelijk op kunnen nemen.

De afspraken over de bovenwettelijke vakantiedagen staan vaak in de cao, het personeelshandboek of u maakt ze met uw werknemer tijdens de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden. In de arbeidsvoorwaarden kunt u bijvoorbeeld vastleggen dat er alleen opbouw plaatsvindt over de laatste 6 maanden van ziekte, zodat er maar een beperkte opbouw van vakantiedagen heeft plaatsgevonden.

Verlofaanvraag weigeren

Een verlofaanvraag mag u alléén weigeren bij zwaarwegende bedrijfsbelangen, bijv. als het dagelijkse bedrijfsproces niet voortgezet zou kunnen worden. Maak dan binnen 2 weken na ontvangst van de aanvraag schriftelijk bezwaar. Soms staan in de cao specifieke afspraken over het weigeren van verlof. Het is raadzaam om te voorkomen dat u verlof moet weigeren, maak daarom altijd tijdig een goede vakantieplanning.

Vakantiedagen die het kortst geldig zijn

Sinds 2012 geldt dat wettelijke vakantiedagen een halfjaar na het jaar van opbouw vervallen. Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren 5 jaar na het jaar van opbouw.

Als uw werknemer vakantiedagen opneemt, dan streept u die dagen af in volgorde van hun geldigheidsduur. Op dit moment ziet de opnamevolgorde er zo uit:

wettelijke vakantiedagen vervallen per
2016 1-7-2017
2017 1-7-2018
bovenwettelijke vakantiedagen verjaren per
2012 1-1-2018
2013 1-1-2019
2014 1-1-2020
2015 1-1-2021
2016 1-1-2022
2017 1-1-2023

Latere vervaldatum

Soms staat er in een cao of arbeidsovereenkomst dat de wettelijke vakantiedagen later vervallen. Dan geldt een andere opnamevolgorde. Een vervroegde vervaltermijn is niet mogelijk. De opnamevolgorde kan ook veranderen als een werknemer de vakantiedagen door omstandigheden niet heeft kunnen opnemen, bijvoorbeeld door ziekte. Voor deze vakantiedagen geldt de verjaringstermijn van 5 jaar. Verder mag een werkgever bovenwettelijke vakantiedagen tussentijds uitbetalen als dit is afgesproken in de cao of arbeidsovereenkomst. Ze vallen dan ook weg uit de opnamevolgorde.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze salarisspecialist.

Ga terug

Aanmelden Nieuwsbrief

Aanhef
Naam
Toestemming