Startpunt 2023

In de brochure ‘Startpunt 2023’ informeren wij u over de laatste wijzigingen die per 1 januari 2023 zijn ingegaan.

Lees meer

Actiepunten eind 2022

In de brochure “Actiepunten eind 2022” informeren wij u over de regelingen die in 2022 eindigen of juist in 2023 starten.

Lees meer

FiscKwartaal(tje) nr. 4

In het FiscKwartaal(tje) van oktober 2022 staan de laatste ontwikkelingen rondom de steunmaatregelen en andere actualiteiten.

Lees meer

FiscKwartaal(tje) nr. 3

In het FiscKwartaal(tje) van augustus 2022 leest u de laatste ontwikkelingen rondom de steunmaatregelen en andere actualiteiten

Lees meer

Belastingplannen 2022

Middels het document ‘Belastingplannen 2022’ informeren wij u over alle belangrijke onderdelen die per 1 januari 2022 ingaan.

Lees meer

TVL-regeling 4e kwartaal 2021

U kunt als ondernemer of zzp’er ook over het 4e kwartaal van 2021 (Q4) onder voorwaarden een tegemoetkoming krijgen, zodat u beter in staat bent om uw vaste lasten te blijven betalen.

Lees meer

Actiepunten eind 2021

In de brochure “Actiepunten eind 2021” informeren wij u over de regelingen die in 2021 eindigen of juist in 2022 starten.

Lees meer

FiscKwartaal(tje) nr. 4

Het FiscKwartaal(tje) van oktober 2021 is opgesteld. Hierin vindt u tips voor u als ondernemer, maar ook voor persoonlijke situaties.

Lees meer

Belastingplan 2022

In de Prinsjesdagspecial zetten wij de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2022 voor u op een rij.

Lees meer

Update coronamaatregelen 2021

Sinds de uitbraak van het coronavirus heeft de overheid allerlei steunmaatregelen getroffen voor burgers en bedrijven. Nu de 3e stap in het openingsplan is gezet, is het een mooi moment om u ‘bij te praten’ over de laatste stand van zaken.

Lees meer

TVL-regeling 1e kwartaal 2021

Ook over het 1e kwartaal van 2021 (Q1) onder voorwaarden kan een ondernemer een tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) krijgen. Er zijn recentelijk wel een aantal verruimingen doorgevoerd.

Lees meer

Actiepunten eind 2020

In de brochure “Actiepunten eind 2020” hebben wij enkele belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2021 en andere wet- en regelgeving overzichtelijk voor u op een rij gezet.

Lees meer

Uitstel belastingbetaling verlengd tot 1 januari 2021

Het kabinet heeft besloten dat ondernemers nog tot 1 januari 2021 een beroep kunnen doen op het versoepelde uitstelbeleid voor de betaling van belastingschulden. Dit geldt zowel voor de eerste keer als u bijzonder uitstel aanvraagt maar ook voor de verlenging van uw huidige uitstel.

Lees meer

Belastingplan 2021

In onze Prinsjesdagspecial zetten wij voor u de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2021 op een rij.

Lees meer

UBO-register gaat van start – wat betekent dit voor u?

De inwerkingtreding van het UBO-register is vaak uitgesteld, maar op 27 september 2020 is het eindelijk zover. Bent u aandeelhouder van een bv, dan heeft de komst van het UBO-register waarschijnlijk gevolgen voor u. Dit kan echter ook het geval zijn als u een andere vorm van eigendom of zeggenschap heeft in een onderneming.

Lees meer

Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19

Nadat eerder al de tegemoetkoming aan ondernemers in getroffen sectoren (TOGS) in het pakket noodmaatregelen was opgenomen, is daar nu de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (TVL). Dit betreft een tijdelijke subsidieregeling om getroffen MKB-ondernemingen in staat te stellen hun vaste lasten te betalen. Wellicht kunt u er gebruik van maken en daarom vertellen wij u er graag meer over.

Lees meer

Subsidie elektrische personenauto’s particulieren

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren gepubliceerd. Het doel van deze al aangekondigde nieuwe regeling is het stimuleren van de aanschaf en lease van volledig elektrische personenauto’s in de kleinere en compacte middenklasse door particulieren.

Lees meer

Update coronanieuws t/m 15 mei 2020

De overheid heeft steunmaatregelen getroffen om u door de coronacrisis heen te helpen. We willen u graag informeren over de belangrijkste maatregelen en laatste ontwikkelingen die voor u van belang zijn.

Lees meer

Coronamaatregelen voor ondernemers

Om ondernemers die getroffen worden door de maatregelen rondom het coronavirus te ondersteunen , heeft de overheid financiële ondersteuning toegezegd. In dit bericht worden de regelingen TOGS en Tozo uitgelicht.

Lees meer

Maatregelen Coronavirus

Het Coronavirus houdt de gemoederen flink bezig. Een epidemie van deze omvang kan uw onderneming serieuze problemen bezorgen. De overheid heeft al verschillende steunmaatregelen getroffen om u door de Coronacrisis heen te helpen.

Lees meer

Economische maatregelen in verband met coronavirus

De ministers van Economische Zaken en Financiën hebben bekend gemaakt welke economische maatregelen het kabinet treft in verband met het coronavirus. Bijvoorbeeld werktijdverkorting of uitstel van betaling bij de Belastingdienst zijn mogelijk.

Lees meer

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking?

Traditiegetrouw ontvangt u deze maand weer de jaarlijkse WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op de peildatum 1 januari 2019. Op basis van deze WOZ-waarde stelt de gemeente uw aanslag voor de onroerendezaakbelastingen voor dit jaar vast. De WOZ-waarde is echter ook voor steeds meer andere belastingen van belang.

Lees meer

Actiepunten eind 2019

In de brochure “Actiepunten eind 2019” hebben wij enkele belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2020 en andere wet- en regelgeving overzichtelijk voor u op een rij gezet.

Lees meer

Belastingplan 2020

In onze Prinsjesdagspecial zetten wij voor u de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2020 en aanvullende wetsvoorstellen op een rij.

Lees meer

Subsidie regelingen duurzame energie, energiebesparing en klimaatinvesteringen

Vanaf 29 oktober tot en met 14 november 2019 wordt de subsidieregeling ‘Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)’ weer opengesteld. Ook is vanaf 2 september 2019 de Subsidieregeling eigen huis (SEEH) in ietwat gewijzigde vorm opnieuw opengesteld. Daarnaast heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de nieuwe subsidieregeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VKII) gepubliceerd.

Lees meer

Verscherpt toezicht op werken met zzp’ers

Het toezicht op het werken met zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) is verscherpt sinds 1 juli 2018. De Belastingdienst handhaaft nu bij alle kwaadwillenden en niet alleen bij de ernstigste kwaadwillenden. Dit ondanks het feit dat de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) door de Belastingdienst opgeschort blijft tot in ieder geval 1 januari 2020.

Lees meer

Heeft u uw arbeidsongeschiktheidsrisico al verzekerd?

U heeft vast wel eens nagedacht over de gevolgen van mogelijke arbeidsongeschiktheid. In die omstandigheid krijgt u niet alleen te maken met een forse inkomensachteruitgang, maar ook met extra zorgkosten. Veel hangt dan af van uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk om de risico’s in kaart te brengen, zodat zichtbaar is wat er gebeurt wanneer u onverhoopt geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt.

Lees meer

Meer subsidie voor verwijderen asbestdaken

Wilt u uw asbestdaken verwijderen? Maak dan gebruik van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden kunnen gebruik maken van de subsidieregeling.

Lees meer

Uit eten met de klant: met wie en waarom?

Ondernemers kunnen vaak buiten de deur eten op kosten van de zaak. Bijvoorbeeld met een (potentiële) klant, een medewerker, een sollicitant etc., als het maar zakelijk is. De fiscus controleert dit namelijk.

Lees meer

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis

Heeft u een eigen woning en wilt u wel energiebesparende maatregelen treffen, maar vindt u dat te kostbaar? Weet dan dat u subsidie kunt krijgen, waarmee u de kosten kunt beperken. Neemt u ten minste twee energiebesparende maatregelen voor uw koopwoning, dan kan de “Subsidieregeling energiebesparing eigen huis” interessant voor u zijn.

Lees meer

Geen risico met meldplicht datalekken?

Sinds 1 januari 2016 heeft iedere ondernemer een meldplicht bij datalekken, bijvoorbeeld door het kwijtraken van een USB-stick of een laptop, computerinbraak door een hacker, enz. Wat zegt de nieuwe wet dat u dan absoluut moet doen?

Lees meer

Bijverdienen mag, maar hoeveel?

Nu de vakantieperiode nadert, is een veel gestelde vraag hoeveel een kind mag bijverdienen zonder dat de kinderbijslag of studiefinanciering in gevaar komt. Hoe zit dat in 2016?

Lees meer

Post van een incassobureau. Waar moet u op letten?

Als ondernemer heeft u er het liefst niet mee te maken: incassobureaus. Zeker nu deze branche zeer negatief in het nieuws is: ze zouden te veel kosten berekenen en dreigende taal gebruiken. Waar moet u op letten voordat u gaat betalen?

Lees meer

WAADI

Via de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) wil de overheid malafide uitzendbureaus aanpakken. Uitzendbureaus zijn verplicht zich als zodanig in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Deze registratieplicht geldt voor iedereen die als uitlener arbeidskrachten ter beschikking stelt aan een inlener.

Lees meer

Creditfacturen goed verwerken

Stuurt u als ondernemer uw afnemers een creditfactuur, dan mag u de daarop vermelde btw niet verrekenen in uw reguliere btw-aangifte. Een collega-ondernemer deed dit structureel wel en dat kwam hem duur te staan.

Lees meer

Aanmelden Nieuwsbrief

Aanhef
Naam
Toestemming